X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27321
Przesłano:
Dział: Języki obce

Lernen an Stationen - konspekt lekcji powtórzeniowej z języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum

Konspekt lekcji powtórzeniowej z wykorzystaniem metody
„Lernen an Stationen”.

Temat: Wiederholung – Lernen an Stationen.
Klasa I gimnazjum
Cel ogólny: Utrwalenie wiadomości realioznawczych oraz gramatyczno – leksykalnych z rozdziału „ Ferien, Freizeit, Urlaub”.
Cele operacyjne:
• Uczniowie znają podstawowe wiadomości na temat krajów niemieckojęzycznych
• Uczniowie potrafią określić terminy wakacji i ferii w pięciu wybranych krajach związkowych Niemiec
• Uczniowie potrafią powiedzieć jakim językiem mówi się w danym kraju
• Uczniowie poprawnie posługują się przyimkami i odpowiednim przypadkiem rzeczownika ( pytania wo ? i wohin? )
• Uczniowie rozwijają sprawność czytania ze zrozumieniem
• Uczniowie potrafią praktycznie posługiwać się zdobytymi wiadomościami
• Uczniowie potrafią dokonać samooceny
• Uczniowie rozwijają umiejętności efektywnego współdziałania w grupie

Metody i formy pracy:
• Metoda stacji zadaniowych
Pomoce dydaktyczne:
• Stacje zadaniowe
• Karty pracy
• Karta samooceny
Przebieg lekcji
Nauczyciel przygotowuje wcześniej zadania do stacji zadaniowych oraz karty pracy. Przed
lekcją przygotowuje pięć stanowisk pracy.

1.Czynności organizacyjne.
2.Wprowadzenie:
• krótka rozgrzewka językowa,

• przedstawienie metody pracy na lekcji, krótkie omówienie zasad pracy metodą stacji zadaniowych,
• podział klasy na zespoły 3 osobowe lub mniejsze w zależności od ilości obecnych uczniów na lekcji,
• rozdanie kart pracy.

3.Ewaluacja.
Uczniowie wypełniają karty podsumowujące ich pracę podczas lekcji .

4.Podsumowanie lekcji.

5.Podanie i objaśnienie zadania domowego.


Erste Station
I. Znajdź na mapie Niemiec, Austrii i Szwajcarii i wypisz ich stolice, największe miasta, rzeki, góry oraz państwa z nimi sąsiadujące ( praca z mapą).

Zweite Station

II. Rozwiąż test, zaznaczając właściwą odpowiedź.
1. Stolicą Niemiec jest...
a. Wiedeń
b. Berlin
c. Berno
2. Z ilu krajów związkowych składa się państwo niemieckie?
a. 9
b. 26
c. 16
3. Samochody niemieckie mają symbol...
a. D
b. De
c. Pl
4. Stolicą Liechtensteinu jest...
a. Bern
b. Vaduz
c. Ren
5. Banki, należące do największych na świecie znajdują się w ...
a. Niemczech
b. Szwajcarii
c. Austrii
6. Austriackim miastem nie jest...
a. Innsbruck
b. Hamburg
c. Salzburg
7. Niemiecka flaga składa się z kolorów:
a. Czarny, niebieski, żółty
b. Czarny, czerwony, brązowy
c. Czarny, czerwony, żółty
8. Liechtenstein graniczy ...
a. z Austrią i Szwajcarią
b. tylko z Niemcami
c. z Austrią i Niemcami
9. Szwajcaria ma ...
a. 1 język urzędowy
b. 2 języki urzędowe
c. 4 języki urzędowe

10. Euro nie jest walutą...
a. Niemiec
b. Szwajcarii
c. Austrii

Dritte Station
III. Uzupełnij brakujące daty w zdaniach na podstawie informacji podanych w nawiasie.

1. In Berlin dauern die Weihnachtsferien vom ........................................ bis zum ........................................ ( 23.12 – 04.01).
2. Die Herbstferien dauern in Thüringen vom ........................................ bis zum ........................................ ( 18.10. – 29.10).
3. Die Schüler in Hessen haben vom ........................................ bis zum ........................................ Winterferien (07.02. – 11.02.)
4. Vom ........................................ bis zum ........................................dauern die Sommerferien in Rheinland-Pfalz
( 30.06. – 10.08.).
5. In Schleswig- Holstein haben die Schüler Osterferien vom ........................................ bis zum ........................................ (25.03. – 02.04.).

Vierte Station

IV. Uzupełnij nazwy języków.

1. In Frankreich spricht man ........................................ .
2. In Polen spricht man ........................................ .
3. In Griechenland spricht man ........................................ .
4. In Russland spricht man ........................................ .
5. In Deutschland spricht man ........................................ .
6. In der Türkei spricht man ........................................ .

Fünfte Station
V. Wo czy wohin? Dativ czy Akkusativ? – przyporządkuj.
1. In die Schweiz
2. In den Alpen
3. Im Kino
4. Nach Hause
5. Auf dem Land
6. In die Disco
7. Ins Kino
8. In der Schweiz
9. Am Bodensee
10. Aufs Land
11. In der Buchhandlung
12. In die Alpen
13. In der Disco
14. Im Gebirge
15. An die Ostsee
16. In die Buchhandlung
17. Ins Gebirge
18. An den Bodensee
19. Zu Hause
20. An der Ostsee

Klucz odpowiedzi

I. Erste Station ( wg mapy)
II. Zweite Station
1. B
2. C
3. A
4. B
5. B
6. B
7. C
8. A
9. C
10. B
III. Dritte Station
1. vom dreiundzwanzigsten Dezember bis zum vierten Januar
2. vom achtzehnten Oktober bis zum neunundzwanzigsten Oktober
3. vom siebten Februar bis zum elften Februar
4. vom dreißigsten Juni bis zum zehnten August
5. vom fünfundzwanzigsten März bis zum zweiten April
IV. Vierte Station
1. Französisch
2. Polnisch
3. Griechisch
4. Russisch
5. Deutsch
6. Türkisch
V. Fünfte Station
Wohin? : in die Schweiz, ins Kino, in die Alpen, in die Buchhandlung, in die Disco, ins Gebirge, an die Ostsee, aufs Land, an den Bodensee, nach Hause.
Wo? :in der Schweiz, im Kino, in den Alpen, in der Buchhandlung, in der Disco, im Gebirge, an der Ostsee, auf dem Land, am Bodensee, zu Hause.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.