X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27309
Przesłano:
Dział: Języki obce

Körperteile - scenariusz lekcji j. niemieckiego

UNTERRICHTSENTWURF / SCENARIUSZ LEKCJI JEZYKA NIEMIECKIEGO
Lehrer Beata Janiczek........................ Datum 7 pazdziernik 2014
Nauczyciel Data

Klasse IIA
Klasa

Lehrbuch ..... Magnet 2
Podręcznik

Stundenzahl .... 1
Ilość jednostek lekcyjnych

Thema:...Körperteile...
Temat: Części ciała
Tresci nauczania
Zakres tematyczny: zdrowie

Operationales Groblernziel: die Schüler können :
Cele Ogólne:
1. Czerpanie radości i przyswajanie umiejętności
2. Rozwijanie osobowości w aspekcie kreatywnym
3. Kształcenie sprawności manualnej
4. Rozwijanie wyobraźni, umiejętności łączenia świata fantazji ze światem rzeczywistym

Cel Główny:
1. Poznanie i utrwalanie słownictwa do tematu: „Części ciała”.
2. Kształtowanie umiejętności słuchania selektywnego.
3. Kształtowanie umiejętności opisywania obiektu.
4. Kształtowanie umiejętności stosowania adekwatnych środków językowych

Cele wychowawcze:
1. Rozwijanie postawy współdziałania i aktywności
2. Kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy z innymi uczniami

Operationale Teillernziele:
Cele szczegółowe operacyjne:
Uczniowie powinni:

1. wymienić najważniejsze części ciała używając do tego odpowiednich rodzajników określonych
2. rozwijać sprawności językowe w zakresie:
-rozumienia ze słuchu (rozumienie prostych wypowiedzi oraz pytań i poleceń nauczyciela)
- mówienia ( pamięciowe odtwarzanie rymowanych wierszyków)
- czytania (rozumienie pojedynczych wyrazów i zdań w obrębie poznanego materiału)
- pisania (uzupełnienie brakujących liter, przepisywanie pojedynczych wyrazów)

Metody nauczania:
1. Metoda naturalna- uczą się słuchając i przyglądając mimice i gestom nauczyciela. Bazuje na rozwijaniu sprawności rozumienia ze słuchu
2. Metoda komunikacyjna- łączy w sobie techniki metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Celem jest opanowanie sprawności mówienia w j. obcym
3. Metoda reagowania całym ciałem- uczeń kojarzy słowo z ruchem
4. Metody aktywizujące:
- niedokończone zdania (wiersz)
- praca z wierszem
- lekcja z video
- zabawy i gry (taniec części ciała)
- wizualizacja (relaks dla umysłu)
- burza mózgów (uzyskanie odp. o dzisiejszy temat)
- drzewo decyzyjne
- pisanie (indywidualne)
- ankieta końcowa

Unterrichtsmittel: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, tablica, zeszyt ucznia, płyta z nagraniem, karta pracy ucznia
Środki dydaktyczne: fiszki, komputer, kolorowe kredki, plansze drzewa decyzyjnego.

Przebieg lekcji
- Nauczyciel wita, sprawdza obecność
- Uczniowie przedstawiają przyniesione materiały zadane jako pracę domową
- N. pyta o temat lekcji po oglądnięciu przez uczniów filmu wprowadzającego „wizyta u lekarza”
- N. przedstawia cel dzisiejszej lekcji

- U. słuchają i powtarzają części ciała z podręcznika
- U. oglądają prezentacje i odczytują z niej części ciała na glos
- Uczniowie przypisują nazwy części ciała odpowiednim rodzajnikom na drzewkach
- N. włącza muzykę i daje sygnał 1 wyrazem np. Kopf ,U. witają wymienione części ciała w ruchu tanecznym
- U. losują karteczki, następnie przypinają je na „manekin”
- U. tłumaczą czasowniki niemieckie na polski-
- U. w parach dopasowują czasowniki do rzeczowników
- U. wklejają zdania do zeszytu
- U. pracują w grupach malując ludzika klasowego z opisem części ciała(rywalizacja grup- najlepsza jest nagradzana)
- U. oglądając obrazki komputerowe uzupełniają niedokończone zdania wiersza
- U. na glos czytają wiersz i powtarzają gesty za nauczycielem
- U. samodzielnie kończą zdanie Po dzisiejszej lekcji potrafię ......
- Rekapitulacja, U. pracują indywidualnie rozwiązując 1 zadanie dotyczące znalezienia niemieckiego odpowiednika (samoocena),(zał., zeszyt ćwiczeń ćw. 1/60)
- N. nagradza plusami uczniów aktywnie uczestniczących w lekcji
- U. relaksacja umysłu poprzez wizualizacje

U. pracują w domu metoda kognitywna, tworząc samodzielnie prezentacje „Körperteile- części ciala”

Lernphasen/ Unterrichtsphasen (Prozeduren)
Fazy uczenia się/ Fazy lekcji
( Procedury) Operationale Teillernziele:
Cele szczegółowe operacyjne:
Unterrichtsverlauf

Przebieg lekcji Unterrichts-mittel
Srodki dydaktyczne Sozial-formen
Formy socjalne Zeit
Czas
REZEPTIVE PHASE
Faza recepcji Sensibilisierung
Faza aktywizująca

Einführung
Prezentacja nowego materiału

Semantiesierung
Analiza semantyczna

REPRODUKTIVE PHASE
Faza reprodukcji Festigung
Utrwalenie w toku ćwiczeń wdrażających
Erarbeitung
Utrwalenie w toku ćwiczeń sprawnościowych
PRODUKTIVE PHASE
Faza produktywna Anwendung
Swobodna praktyka językowa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.