X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27279
Przesłano:
Dział: Świetlica

Wszyscy tworzymy grupę świetlicową - scenariusz zajęć świetlicowych

Scenariusz zajęcia otwartego
Temat: Wszyscy tworzymy grupę świetlicową

Data:
Miejsce zajęć: świetlica szkolna
Czas trwania: 1 godz.
Uczestnicy: Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej (kl. I-III), wychowawcy świetlicy,
Cele ogólne (odnoszące się do uczniów)
Rozwijanie poczucia przynależności do grupy.
Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów
Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
Cele operacyjne:
Uczeń
Rozumie, że w grupie wszyscy są ważni
Zna obrzęd powitania i pożegnania grupy
Deklaruje pomoc kolegom i koleżankom
Cele: (Odnoszące się do nauczycieli kontraktowych)
Prezentacja propozycji zabaw integracyjnych służących integrowaniu grupy oraz wspierających rozwój społeczny dzieci
Metody: Zabawy integracyjne, rozmowa, pantomima, praktycznego działania,
ewaluacja
Formy: Praca zbiorowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: kłębek wełny, tablica ze słoneczkami, magnesy, kontury serduszek, kredki, kartki rysunkowe, nożyczki, duży arkusz szarego papieru


Przebieg zajęcia:

Część wstępna
1. Wprowadzenie obrzędu powitania dla grupy. Zabawa ze śpiewem
i klaskaniem
- WSZYSCY SĄ, WITAM WAS – stoimy parami twarzą do siebie
- ZACZYNAMY JUŻ CZAS – raz klaśniemy w swoje ręce, raz w ręce partnera
- JESTEM JA – pokazujemy na siebie
- JESTEŚ TY – pokazujemy na partnera
- RAZ, DWA, TRZY – klaszczemy w dłonie partnera trzy razy
Realizacja tematu
Zabawa integracyjna „Pajęcza sieć przyjaźni”
Wychowawca trzyma w ręku koniec wełny, a cały kłębek podaje dziecku, które ma np. zielone oczy. Ta osoba podaje go innemu dziecku wymieniając jakąś jego cechę. Zabawa trwa tak długo, aż kłębek wełny dotrze do każdego dziecka tworząc pajęczą sieć. Wychowawca mówi, że kłębek wełny połączył grupę dzieci w jeden zespół, do którego każdy wnosi to co ma najlepszego
Wykonanie przez dzieci plakatu „Nasza grupa” (dzieci siedzą przy stolikach)
Odrysowanie konturu serca, wycięcie, zapisanie imienia i ozdobienie
Naklejanie wszystkich serc dzieci na wspólny plakat (nasza grupa) i zawieszenie go w widocznym miejscu sali.
Zabawa integracyjna „Ludzie do ludzi”
Wszyscy dobierają się w pary. Osoba, która nie ma pary kontroluje wykonanie i kieruje pracą zabawę, mówiąc np.: Nos do nosa, plecy do pleców, ręka do nogi itp. Kiedy mówi „Ludzie do ludzi”, każdy zmienia partnera (łącznie z osobą wydającą polecenia). Osoba, która zostanie bez pary prowadzi dalej zabawę.
Rozmowa na temat współpracy i wzajemnej pomocy w grupie
Dzieci zajmują miejsce siedzące w kręgu na dywanie i wysłuchują opisu czterech krótkich sytuacji, mających miejsce w świetlicy, następnie starają się odpowiedzieć na pytanie: „Jak zachowaliby się w takiej sytuacji”
Dziewczynka nie bawi się, jest smutna i siedzi sama w kącie, a ty jesteś wesoła bo bawisz się z koleżankami
Twój kolega z klasy 1 ma kłopoty z zawiązanie sznurowadeł w butach, a ty umiesz bardzo wiązać
Koleżanka ma kłopoty z odrobieniem zadania domowego z matematyki, a ty nie, co robisz ?
Koledzy z klasy pierwszej nie umieją grać w grę planszową, która jest w świetlicy, a ty znasz doskonale zasady tej gry
Przydzielenie chętnych dzieci z klas II-III do roli opiekunów uczniów klasy pierwszej celem zapoznania ich w działalnością świetlicy i opieki nad nimi
Wychowawca zapisuje na kartce opiekunów dzieci z klasy I i zawiesza ją na tablicy ogłoszeń, oznajmia też, że za właściwą opiekę będą otrzymywać dodatnie plusy.

Część końcowa

Podsumowanie zajęcia:
W: Cieszę się, że będziemy razem spotykać się w świetlicy. To, jak każdy będzie się czuł w naszej grupie będzie zależało od nas wszystkich. Spróbujemy zatem poznać się jacy jesteśmy, jakie są nasze mocne i słabe strony, co nas łączy, a co dzieli. Będziemy razem bawić się i uczyć.

Ewaluacja zajęć przez dzieci
Dzieci oceniają zajęcie przez wskazanie słoneczka „Słoneczko z miną wesołą, obojętną, smutną”, które określi zadowolenie dzieci.
Nauka obrzędu pożegnania grupy
Krąg zamykający „Pożegnalny impuls” – Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech wróci do moich rąk.
Poprzez uścisk dłoni dzieci stojących w kręgu następuje przekazanie impulsu przyjaźni.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.