X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27217
Przesłano:

Kolorowy świat. Scenariusz zajęć integracyjnych w grupie uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi wraz z rodzicami/opiekunami

„Kolorowy świat”
– scenariusz zajęć integracyjnych w grupie uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi wraz z rodzicami/opiekunami
Uczestnicy: uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym z głęboką niepełnosprawnością intelektualną z rodzicami lub opiekunem.
Czas trwania: 2 godziny, 09.30-11.30
Cele główne:
- integracja rodziców, dzieci i nauczycieli,
- pobudzanie do aktywności,
- rozwijanie umiejętności współpracy z rodzicem/nauczycielem
- kształtowanie umiejętności wspólnego spędzania czasu wolnego,
- uwrażliwianie na zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z artykułów szkolnych (plastelina, klej itp.),
- utrwalanie przyzwyczajeń do zachowania czystości i porządku w miejscu pracy,
- doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
- wydłużanie czasu skupiania uwagi uczniów na jednej czynności.

Cele operacyjne: (uczeń):
- akceptuje obecność innych uczniów, nauczycieli i rodziców/opiekunów,
- integruje się z rówieśnikami,
- aktywnie uczestniczy i współdziała w zajęciach proponowanych przez nauczyciela,
- współpracuje z drugą osobą,
- słucha n-la,
- utrwala nawyki higieniczne,
- chwyta, ogląda, przekłada z jednej do drugiej ręki liście, kasztany, żołędzie, jarzębinę, itp.,
- podejmuje próby malowania, przyklejania liści,
- z pomocą n-la lub rodzica wykonuje pracę plastyczną wykorzystując przygotowane materiały plastyczne.

Metody:
- oparta na praktycznym działaniu,
- oparta na słowie,
- oparta na obserwacji,
- oparta na stosowaniu pozytywnych wzmocnień.

Formy pracy:
- indywidualna,
- zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
Liście, kasztany, żołędzie, jarzębina, szyszki, farby w rool - onie, farby plakatowe, pędzle, pojemniki z wodą, klej, plastelina, kolorowy papier, duże arkusze papieru, fartuchy.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. Przywitanie indywidualnie każdej osoby, zapoznanie z tematem i przebiegiem zajęć.
II. Krótkie opowiadanie uczniom o zebranych środkach dydaktycznych i czynnościach jakie będziemy wykonywać.
III. Zapoznanie dzieci z produktami potrzebnymi do wykonania prac plastycznych. Dzieci myją ręce i zakładają fartuszki ochronne. Każde dziecko dotyka, ogląda, wącha liście, kasztany, żołędzie, jarzębinę, szyszki.
IV. Dzieci wraz z rodzicami :
• Przygotowują stanowisko pracy,
• Wykonują pracę plastyczną przedstawiającą „Kolorowy świat”,
• Wypełniają kontury liści (karta pracy) plasteliną lub farbą,
• Przyklejają liście zgodnie ze wskazówkami – portret „Pani Jesieni” (karta pracy).
V. Oglądanie wykonanych prac – wystawa.
VI. Czynności porządkowe na stanowisku pracy.
VII. Czynności higieniczne w toalecie – mycie i suszenie rąk.
VIII. Podziękowanie za wspólne spędzenie czasu, miłą atmosferę oraz aktywne uczestnictwo. Pożegnanie indywidualne każdego uczestnika.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.