X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27190
Przesłano:
Dział: Języki obce

Utrwalamy nazwy pomieszczeń i przedmiotów w domu - konspekt lekcji j.angielskiego dla klasy 1 szkoły podstawowej

Temat lekcji: Utrwalamy nazwy pomieszczeń i przedmiotów w domu.

Czas trwania: 45 minut

Cele lekcji:

Poznawcze:

Uczeń:
- wie jakie pomieszczenia i przedmioty znajdują się w domu,
- utrwala słownictwo związane z wyposażeniem domu i pomieszczeniami.

Kompetencyjne:

Uczeń:
- zna angielskie nazwy przedmiotów i pomieszczeń,
- potrafi zadać pytanie o przedmiot z wyposażenia domu i udzielić na nie odpowiedzi,
- umie odczytać nazwy pomieszczeń i przedmiotów w domu w języku angielskim.

Metody dydaktyczne:
- komunikacyjna,
- TPR.

Formy pracy:
- całą klasą,
- indywidualna,
- w parach.

Środki dydaktyczne:

- płyta Cd do podręcznika „New English Adventure 1”,
- karty obrazkowe,
- karty wyrazowe,
- piłeczka,
- płyta Cd “Baby Einstein: sing and play”.


Przebieg lekcji

I. Część wstępna:
• Uporządkowanie klasy, przywołanie atmosfery nauki.
• Nauczyciel zaprasza dzieci na dywan i wspólnie z nimi śpiewa powitalną piosenkę „Say Hello”.
• Przypomnienie poznanej wcześniej piosenki „One, two, buckle my shoe”.

II. Część zasadnicza:
• Uczniowie dopasowują przypięte wcześniej do tablicy przez nauczyciela karty obrazkowe i wyrazowe.
- Nauczyciel pyta dzieci czy pamiętają z czym związane są te słówka i przypina obrazek z domem i napis „house” u góry tablicy.
- Dzieci chórem recytują wiersz o domu „This is my house”.
• Nauczyciel chodzi po sali i zadaje uczniom pytanie What’s this?, uczniowie udzielają odpowiedzi (It’s...).
- Poprzez rzucenie piłeczką nauczyciel wybiera osobę, która będzie zadawała pytania; pozostali uczniowie odpowiadają chóralnie.
- W kolejnym etapie wybrany uczeń podchodzi do danej rzeczy, pozostałe dzieci pytają What’s this? a uczeń nazywa ją w języku angielskim.
• Nauczyciel przypomina gesty związane z pomieszczeniami w domu, a potem zaprasza dzieci na dywan, gdzie w rytm marsza dzieci „maszerują” do kolejnych pomieszczeń oraz wykonują odpowiedni gest. Najpierw dzieci prowadzi nauczyciel a potem wybrani uczniowie.
• Nauczyciel prosi do siebie wybranego ucznia, który losuje jedną z kart obrazkowych i przyczepia ją na tablicy obok wybranego pomieszczenia w domu. Dzieci chóralnie wypowiadają zdania (A pencil is in the living room).

III. Część kończąca:
• Uczniowie w parach na przemian rysują sobie palcami na plecach przedmioty z wyposażenia domu i odgadują je.
• Przypomnienie poznanej wcześniej piosenki „My Bonnie”.
• Nauczyciel zaprasza dzieci na dywan i wspólnie z nimi śpiewa pożegnalną piosenkę „Say Goodbye”.
• Uporządkowanie klasy.


Opracowała:
Anna Gołda-Garasińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.