X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27177
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla rodziców

Ankieta

Ankieta ta została skonstruowana w celu zebrania materiału na temat spędzania czasu wolnego przez dzieci. Badania są anonimowe, ich wyniki będą wykorzystane wyłącznie do pracy badawczej. Bardzo proszę o pełną szczerość w udzielaniu odpowiedzi.

1. Moje dziecko wychowuje się w rodzinie:
a) pełna
b)niepełna [samotna(y)]
c) rozbita [rozwiedziona(y)]
d) inna sytuacja ( jaka?)........................................

2. Wiek rodziców dziecka (proszę postawić x )
Ojciec Matka
............... 20-25 lat...................
................. 26-30 lat...................
................ 31-35 lat...................
................ 36-40 lat...................
................ 41-45 lat...................
................ 46-50 lat....................
................ 50 i więcej.................

3. Wykształcenie rodziców dziecka (proszę postawić x)
Ojciec Matka
.............podstawowe..................
.............zawodowe....................
.............średnie........................
.............wyższe........................

4. Liczba dzieci w naszej rodzinie to:
a) jedno
b) dwoje
c) troje
d) czworo
e) inna liczba (podać ile)

5. Wiek dziecka uczęszczającego do przedszkola :
a) 3 lata
b) 4 lata
c) 5 lat

6. Czy dziecko, które uczęszcza do przedszkola jest dzieckiem najmłodszym w rodzinie?
a) tak
b) nie

7. Ile godzin dziennie Państwo pracujecie zawodowo? (proszę postawić x )
Ojciec Matka
...................nie pracuję..................
..................do 5 godzin..................
..................do 8 godzin...................
..................do 10 godzin.................
...............powyżej 10 godzin.............

8. Czy jedno z rodziców ma przygotowanie pedagogiczne?
a) tak
b) nie

9.Dlaczego zapisaliście Państwo dziecko do przedszkola? (można wybrać kilka odpowiedzi)
a) Pracujemy, dziecku potrzebna jest opieka, a nie stać nas na opiekunkę,
b) Liczymy, że nasze dziecko będzie lepiej się rozwijało dzięki zajęciom w placówce
i kontaktom z innymi dziećmi,
c) Nasza pociecha ma trudny charakter, przyda jej się trochę dyscypliny, porządku i zasad,
d) Inne powody, (proszę podać jakie?) ........................................

10. Ile godzin dziennie Państwa dziecko spędza w przedszkolu?
a) do 5 godzin
b) do 8 godzin
c) powyżej 8 godzin

11. Czy dziecko chętnie chodzi do przedszkola?
a) tak
b) raczej tak
c) nie
d) raczej nie

12. Ile czasu dziennie poświęcacie Państwo dziecku?
a) około pół godziny
b) 1 godzinę
c) 1,5 godziny
d) 2 godziny
e) powyżej dwóch godzin

13. W jaki sposób spędzacie ten czas? (proszę wpisać) ........................................

14. Jakiego rodzaju zabawki kupujecie Państwo dziecku? (można wybrać kilka odpowiedzi)
a) gry i zabawki edukacyjne
b) roboty, zabawki militarne
c) samochody
d) lalki
e) klocki
f) inne( proszę podać jakie?) ........................................
15. Z jakiej okazji dziecko dostaje zabawki? (można wybrać kilka odpowiedzi)
a) urodziny, imieniny
b) święta
c) dobre zachowanie
d) wykonanie jakiejś czynności
e) bez okazji

16. Czy dziecko korzysta w domu z książeczek edukacyjnych?
a) tak
b) nie

17.Czy dziecko ma w domu swobodny dostęp do materiałów plastycznych (np.kredki, kartki, farby, nożyczki, plastelina itp.)?
a) tak
b) nie

18. Kto oprócz Państwa na co dzień opiekuje się waszym dzieckiem? (można wybrać kilka odpowiedzi)
a) opiekunka
b) babcia i dziadek
c) ciocia
d) sąsiadka
e) sami zajmujemy się naszym dzieckiem

19. Czy stosujecie Państwo w domu system nagród?
a) tak
b) nie

20. Jakie to są nagrody? (proszę wymienić)
........................................

21. . Czy stosujecie Państwo w domu system kar?
a) tak
b) nie

22. Jakie to są kary? (proszę wymienić)
........................................

23. Czy dziecko ma w domu jakieś obowiązki?
a) tak
b) nie

24. Jeśli tak, to proszę podać jakie.
........................................
25. Co jest najważniejsze w życiu dla waszej rodziny?
Spośród wymienionych poniżej wartości proszę wybrać 5 najbardziej przez Państwo cenionych i podkreślić: zdrowie, miłość, tolerancja, podróże, uczciwość, poczucie godności, poczucie bezpieczeństwa, umiejętność rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, religia, wspólne spędzanie czasu, rozmowy, kariera zawodowa, wrażliwość na piękno i sztukę, wykształcenie, pieniądze, sport, patriotyzm, prawda, inne........................................(można dopisać)
26. Wychowując dziecko stawiacie sobie Państwo cel:
a) Ukształtowanie człowieka o poczuciu własnej wartości, dysponującego konkretnymi umiejętnościami i kierującego się wartościami, które mu przekażemy
b) By było osobą nastawioną na odniesienie sukcesu, który zapewni mu życie na odpowiednim poziomie
c) Nie stawiamy sobie żadnych celów, chcemy, by nasze dziecko było po prostu porządnym człowiekiem
d) Inne ........................................
27. Czy są sytuacje, w których czujecie się bezradni wobec zachowania waszego dziecka?
a) tak
b) nie
28.Jeśli tak to proszę wymienić w jakich sytuacjach czujecie tę bezradność: ........................................
29. Czy chętnie korzystacie z pomocy specjalistów w sytuacji gdy macie problemy z dzieckiem?
a) tak
b) nie
30. Zaspokajanie jakich potrzeb waszego dziecka jest dla Państwa najważniejsze? (proszę wybrać 3)
a) poczucie bezpieczeństwa
b) samorealizacji
c) akceptacji
d) bezwarunkowej miłości
e) swobodnego wyrażania uczuć
f) podmiotowego traktowania
g) niezależności
h) inne........................................
Dziękuję za wypełnienie ankiety!
.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.