X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27116
Przesłano:

Zadania rodziców wobec dziecka rozpoczynającego naukę w szkole - referat na zebranie z rodzicami

Rodzina dzięki stałości starań wychowawczych daje oparcie i poczucie bezpieczeństwa. Stabilność środowiska rodzinnego jest bardzo ważnym czynnikiem równowagi emocjonalnej i zdrowia psychicznego dziecka. Postawy rodziców oraz sytuacje, które zdarzają się w życiu rodziny mają istotny, choć często niebezpośredni wpływ na stosunek dziecka do szkoły i szkolnych obowiązków. Starajmy się więc o to, aby nasze małe dziecko nie było uczestnikiem różnych sytuacji domowych, które będą powodowały u niego martwienie się, smutek, wstyd. Unikajmy uczestniczenia dziecka w rozmowach osób dorosłych, a także komentowania różnych zachowań, często negatywnych. Dzieci bowiem świetnie rejestrują to co usłyszały i nierzadko powtarzają zasłyszane teksty (w tym wulgaryzmy) w otoczeniu swoich rówieśników.
Dla prawidłowego rozwoju dziecka niekorzystna jest sytuacja, w której rodzice niczego od dziecka nie wymagają i nie oczekują, albo też ich wymagania są sprzeczne. W takich sytuacjach dziecko zmuszone jest do samodzielnego podejmowania decyzji. Ponieważ we wczesnym wieku szkolnym dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności,takie pozostawienie go samemu sobie oznacza uniemożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w środowisku domowym, szkolnym i pozaszkolnym.
Rodzice muszą być przygotowani na to, by swojemu dziecku rozpoczynającemu naukę w szkole zapewnić odpowiednie miejsce do nauki i stworzyć optymalne warunki do spokojnego realizowania swoich szkolnych obowiązków.Inaczej mówiąc dziecko potrzebuje bezpiecznej bazy. Bezpieczna baza to przede wszystkim czas poświęcony dziecku podczas nauki w domu. Ten czas powinien być poświęcany systematycznie. Pomoc w odrabianiu prac domowych nie może polegać na odrabianiu prac za dziecko, a już niedopuszczalnym jest pisanie za dziecko w zeszycie przedmiotowym. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że dzieci, którym rodzice czytają bajki, książeczki, wiersze, uczą piosenek szybciej opanowują naukę czytania i posiadają bogaty zasób słów. Hasłem przewodnim akcji "Cała Polska czyta dzieciom" jest: "Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!"
Głośne czytanie dziecku:
- buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem
- zapewnia emocjonalny rozwój dziecka
- rozwija język, pamięć i wyobraźnię
- uczy myślenia, poprawia koncentrację
- rozbudza zainteresowania
- ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole
- uczy wartości moralnych
- rozwija wrażliwość i empatię
- zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera
- chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury
- kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania
wiedzy.
Pamiętajmy! W atmosferze cierpliwości, spokoju, łagodności i troski dziecko buduje swą siłę emocjonalną na całe życie.
Organizując dobre warunki do nauki, do realizacji zainteresowań zapewniamy swojemu dziecku w młodszym wieku szkolnym zaspokojenie potrzeby aktywności. W zabawach i działalności dziecka powinni uczestniczyć dorośli. Powinni pomagać, objaśniać, pokazywać różnorodne czynności. Wdrażając dziecko do podejmowania wysiłku, do aktywności pożytecznej, zorganizowanej i ukierunkowanej rodzice przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania małego ucznia w szkole.
W czasie edukacji szkolnej dziecka jego praca podlega ocenie nauczycieli. Rozmawiając z dzieckiem watro podkreślać, że oceny są ważne w nauce, ale nie najważniejsze. Ważne jest bowiem zaangażowanie dziecka, włożony wysiłek, poczucie spełnionego obowiązku, gotowość do współpracy z rówieśnikami i nauczycielami. Za to trzeba dziecko chwalić. Doceniać również należy takie aktywności jak: pomoc koledze, gotowość do pracy w zespole, dociekliwość w rozwiązywaniu problemów, ciekawość dotycząca różnych dziedzin życia.
Rodzice dziecka rozpoczynającego naukę w szkole powinni mieć stały kontakt z wychowawcą, a także brać czynny udział w życiu klasy i szkoły. Dobrą okazją do włączenia rodziców w życie szkoły jest wspólna organizacja uroczystości szkolnych, festynów, konkursów, wycieczek, otwartych zajęć. Niezwykle ważne jest uświadomienie rodzicom potrzeby częstych kontaktów z wychowawcą jak i zainteresowania na bieżąco postępami w nauce swojego dziecka. Rodzice współpracujący z wychowawcą, uczestniczący w zebraniach, konsultacjach indywidualnych sprawiają, że dziecko widząc współpracę między domem a szkołą doświadcza integracji dwóch ważnych dla jego rozwoju światów, co zwiększa jego poczucie bezpieczeństwa i wpływa na kształtowanie zachowań prospołecznych.


Bibliografia:
"6 latki w szkole" - rozwój i wspomaganie rozwoju. Redakcja naukowa - A.Brzezińska, J. Matejczuk, P. Jankowski, M. Rękosiewicz. Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2014.

"Pedagogika" pod red. M. Godlewski, S. Kracewicz, J. Wołczyk, T. Wujek, PWN 1980.

Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.