X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27074
Przesłano:

Naucz się mówić Nie dla alkoholu. Program zajęć wychychowawczo - profilaktycznych

PROGRAM ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH
DLA WYCHOWANKÓW GRUP WYCHOWAWCZYCH W SOSW

PT.” NAUCZĘ SIĘ MÓWIĆ NIE DLA ALKOHOLU”

Miejsce : Internat SOSW –grupa koedukacyjna
Termin – 1.03.2013 do 30.06.2013
Ilość godz. 25

Program opracowany przez Krystynę. Kunikowską–Adamowicz pod potrzeby wychowanków z SOSW
Realizatorzy programu wychowawcy grupy koedukacyjnej

CELE PROGRAMU

1.Zapoznanie uczniów z istotą problemu alkoholowego
2.Poznajemy tajemnice ETOH
3.Dlaczego ludzie piją alkohol
4.Wpływ alkoholu na organizm
5.Jak pomagać dziecku nie pić
6.Nauka mówienia „nie” dla alkoholu
7.Alkohol i jego zgubny wpływ na życie rodziny
8.Propagowanie zdrowego stylu życia
9.Gdzie szukać pomocy w przypadku choroby alkoholowej

METODY PRACY

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi, tak aby umożliwić wychowankom aktywne doświadczanie tego co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń
Formy realizacji:
1.Pogadanka
2.Dyskusja
3.Psychodrama
4.Burza mózgów
5.Gry i zabawy integracyjne
6.Praca w grupach
7.Mapa mentalna
8.Prezentacje multimedialne ( filmy, prezentacje)
9.Ekspresja plastyczna(konkurs plastyczny)
10.Biblioterapia
11.Zajęcia sportowo-rekreacyjno i turystyczne wskazujące na pożądany model życia (konkursy, zawody integracyjne)

Realizacja celów programu

Temat
Formy realizacji
1.
Wprowadzenie do zajęć
Powiadomienie o celach zajęć i metodach pracy. Ustalenie reguł pracy grupy. Integracja grupy
Krąg prezentacji, jaki jestem, uświadomienie swoich mocnych stron
2
Dlaczego ważne jest zwracanie uwagi na swoje emocje ?
Kształcenie umiejętności nazywania przeżywanych emocji. Pobudzanie do znajdowania dróg rozwiązań trudnych sytuacji. Uświadamianie sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami oraz roli, jaką mogą odegrać inni ludzie
Dyskusja, praca w grupach, burza mózgów, mapa mentalna,
3
Możemy wpływać na swój nastrój.
Rozmowa nt. akceptacji samego siebie, osobistych praw i poczucia wartości
Pogadanka, psychodrama, praca w grupach
4
Poznanie istoty problemu alkoholowego
Zwrócenie uwagi że choroba alkoholowa to śmiertelna choroba ,polegająca na tym że osoba uzależniona nie jest w stanie kontrolować picia alkoholu
Pogadanka, dyskusja
5
Co wiemy o alkoholu ? Jak działa ETOH ?
Dostarczenie wiedzy o alkoholu i jego działaniu, uczenie się odróżniania faktów od „mitów na ten temat alkoholu.
Poznanie mechanizmu uzależnienia się od alkoholu
Pogadanka, dyskusja, Konkurs plastyczny pt” Stop dla alkoholu”
Guiz na temat alkoholu
6
Dlaczego ludzie piją alkohol?
Poznanie powodów picia alkoholu i sposobów poradzenia sobie z nimi
Pogadanka, praca w grupach
7
Zgubny wpływ alkoholu na organizm ludzki.
Zwrócenie uwagi na skutki picia alkoholu oraz że picie alkoholu przez dłuższy czas prowadzi do całkowitego wyniszczenia organizmu i śmierci
Prezentacja filmu , omówienie filmu i dyskusja
8
Uczymy się odmawiać. Znaczenie postawy asertywnej
Ćwiczenie umiejętności odmawiania. Zwrócenie uwagi na różnorodność komunikatów ,którymi posługujemy się na co dzień.
Psychodrama, scenki, dyskusja, pogadanka
9
Uzależnienie od alkoholu wpływa na całą rodzinę.
Poznanie mechanizmów współuzależnienia w rodzinie z problemem alkoholowym
Omówienie książek „Rodzina z problemem alkoholowym”, ”Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym” i „Jak pomóc dziecku nie pić”
10.
Jak zmieniać swoje przyzwyczajenia ?
Wychowankowie będą zastanawiali się, które ze swoich nawyków chcą zmienić
Technika pracy grupowej tzw. ”akwarium”
11.
Jesteśmy zdrowi bo nie pijemy
Zajęcia sportowo-rekreacyjne wskazujące na pożądany model życia
Zajęcia na krytej pływalni, zawody i konkursy sportowe, zawody międzyszkolne integracyjne, turystyka
12.
Jakim człowiekiem chcę być?
Uświadomienie sobie przez wychowanków ich planów na przyszłość oraz drogi, jaką muszą przebyć, aby ją zrealizować
Pogadanka, Collage
13.
Dlaczego młodzi ludzie nie powinni pić alkoholu?
Uświadomienie uczniom, jakie szkody powoduje używanie alkoholu przez dzieci i młodzież.
Zwrócenie uwagi na bezpośrednie zagrożenia związane z używaniem alkoholu( komplikacje zdrowotne, konsekwencje prawne, skutki społeczne osobiste)
Pogadanka, dyskusja, prezentacja multimedialna
14.
Gdzie szukamy pomocy gdy wystąpi problem alkoholowy ?
Dostarczenie wiedzy na temat instytucji pomagających osobom uzależnionym i współuzależnionym
Pogadanka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.