X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27002
Przesłano:
Dział: Świetlica

Świetlica uczy, bawi, wychowuje - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć świetlicowych
,,Świetlica uczy, bawi, wychowuje ”

Prowadzący: Kamila Drosio
Data: LISTOPAD 2014 r.
Klasa: uczniowie kl. I, II, III, IV, V

Blok tematyczny: Świetlica to nasz drugi dom.

Temat dnia: Świetlica uczy, bawi, wychowuje.

Cel operacyjny:
o Uczeń poznaje zasady funkcjonowania oraz rolę świetlicy szkolnej

Cele szczegółowe:
o uczeń integruje się z grupą świetlicową,
o wie, jaką rolę pełni świetlica dla jego prawidłowego rozwoju i wychowania,
o zna zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej,
o poznaje nowe zabawy,
o uczy się kreatywnego spędzania czasu z rówieśnikami,
o rozwija twórcze myślenie,
o kształtuje umiejętności manualne,
o kształtuje umiejętność współpracy w grupie.

Forma pracy:
o Indywidualna
o grupowa

Metody:
o praktycznego działania uczniów: zabawy integrujące i aktywizujące, praca plastyczna, zabawy dydaktyczne
o aktywizujące: burza mózgów, mapy myśli, krzyżówka
o werbalne: dyskusja, pogadanka

Czas trwania zajęć: 90 minut (2 godziny dydaktyczne)

Środki dydaktyczne: kłębek nitki, arkusz – brystol, kolorowe serduszka, kolorowe mazaki, karteczki z wypisanymi zasadami obowiązującymi w świetlicy, pluszowa zabawka, odtwarzacz CD, podkład muzyczny, przygotowane arkusze pracy, karteczki z zadaniami, kredki świecowe, pastele, blok rysunkowy


Przebieg zajęć:
1. Prowadzący zaprasza dzieci na dywan. Wychowankowie siadają w kole. Zajęcia rozpoczynają się puszczeniem „Iskierki.”
2. Prowadzący zaprasza dzieci do zabawy integrującej: uczniowie siedzą w kole. Prowadzący trzyma kłębek nitki i rozpoczyna zabawę. Wymawia swoje imię oraz mówi, czym się najbardziej interesuje (jakie jest jego hobby). Po przedstawieniu się rzuca kłębek nitki to innej osoby siedzącej w kole, trzymając cały czas początek nitki. Osoba, która złapała kłębek przedstawia się i wymawia swoje hobby. Następnie rzuca kłębek do innego ucznia, trzymając koniec nitki. Zabawa trwa do momentu przedstawienia się wszystkich uczestników i stworzenia wewnątrz koła „pajęczyny przyjaźni”.
3. Zabawa dydaktyczna – krzyżówka – uczniowie wspólnie z nauczycielem rozwiązują krzyżówkę. Hasło powstałe dzięki rozwiązaniu krzyżówki to: świetlica. Hasło krzyżówki stanowi wprowadzenie do omówienia tematu zajęć.
4. Omówienie tematu zajęć.
5. Zabawa aktywizująca: burza mózgów. Prowadzący wywiesza w widocznym miejscu duży arkusz papieru, wpisując na jego środku hasło: świetlica. Każde dziecko otrzymuje kolorowego kwiatka i wpisuje jedną rzecz, która kojarzy im się z tematem zajęć. Uczestnikom klas I pomaga prowadzący. Uczniowie przyklejają wypisane kwiatki na arkuszu. Następuje nauczyciel odczytuje skojarzenia dzieci.
6. Zabawa aktywizująca w kole: prowadzący włącza muzykę. W czasie trwania muzyki uczniowie podają sobie pluszową zabawkę. W momencie, gdy muzyka ucichnie, osoba posiadająca zabawkę w ręku losuje z koła jedną karteczkę odwróconą tekstem do dołu. Na karteczce wypisane są zasady zachowań właściwych i niewłaściwych obowiązujących w świetlicy. Uczeń odczytuje zasadę i decyduje, do której grupy zachowań należy. Zasady zachowań właściwych i niewłaściwych uczniowie przyklejają na osobnych arkuszach papieru.
7. Zabawa aktywizująca – Świetlicowy taniec „Boogie-Woggie”. Uczniowie wstają i tańczą piosenkę do odpowiedniego podkładu muzycznego. ( piosenka Boogie-Woggie)
8. Zabawa aktywizująca – mapy myśli. Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Każda grupa otrzymuje wielki arkusz papieru, na którym znajdują się trzy wycięte i naklejone chmurki. Każda chmurka ma inny kolor i symbolizuje inny obszar pracy świetlicy ( niebieski – nauka, czerwony – zabawa, żółty – zachowanie). Uczniowie dostają również w kopercie paski z wpisanymi aktywnościami np. odrabianie zadań, śpiewanie piosenek. Zadaniem uczniów jest pogrupować te czynności odpowiednio do haseł znajdujących się w chmurkach. Następuje prezentacja map uczniów.
9. Praca plastyczna: „Co najbardziej lubię robić w świetlicy szkolnej” – uczniowie wykonują pracę za pomocą kredek świecowych lub pasteli.
10. Praca pisemna dla chętnych (uczniowie klas IV – VI) na temat: ,,Świetlica uczy, bawi, wychowuje”.
10. Porządkowanie miejsc pracy. Podsumowanie poznanych wiadomości.
11. Pożegnanie i zakończenie zajęć.

Opracowała:

Zał. nr 1
Krzyżówka z hasłem przewodnim ,,świetlica”

1. Pada zimą.
2. Zbiera orzechy na zimę.
3. Przychodzi po zimie, jest wtedy zielono i kolorowo.
4. Pisze w nim uczeń w szkole.
5. Elektroniczny odpowiednik zeszytu, minilaptop.
6. Spadają jesienią z drzew.
7. Ubieramy ją w Boże Narodzenie.
8. Zawierają bardzo dużo witamin.
9. Upragnione po całym roku szkolnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.