X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27
Przesłano:

Części mowy – sprawdzian w klasie szóstej

…………………………………
(imię i nazwisko)

Części mowy – sprawdzian w klasie szóstej

Drogi Uczniu!
Na wykonanie 16 zadań masz 45 minut. Czytaj uważnie polecenia, by dokładnie je wykonać.
Powodzenia.

1. Określ osobę, liczbę, czas i rodzaj czasowników.
wygraliśmy - ……………………………………………………..........
pożycza - ……………………………………………………………..

2. Podane czasowniki zapisz w trybie rozkazującym i przypuszczającym (nie zmieniaj osoby ani liczby).

Tryb orzekający Tryb rozkazujący tryb przypuszczający
kupujesz ……………………………………………………………………
rysują ……………………………………………………………………...
piszę ……………………………………………………………………….

3. Zamień stronę czynną na stronę bierną.
Uczeń pisze test. ………………………………………………………………
Nauczyciel ocenia prace uczniów. …………………………………………….
Mama kąpie dziecko. ………………………………………………………….

4. Uzupełnij, dopisując formę dokonaną lub niedokonaną czasowników.
pisać - ………………
kończyć - …………..
………………. - zatańczyć
……………..... - zbudować

5. Określ przypadek, liczbę i rodzaj rzeczowników występujących w zdaniu:
Wczoraj rozmawiałem z moim bratem o ciekawej książce.
………………………………………………………………………………
.........................................................................

6. Odmień przez przypadki w obu liczbach rzeczownik „szkoła”. Oddziel temat od końcówki. Wypisz tematy oboczne i wymiany samogłoskowe i spółgłoskowe.

Pełne nazwy przypadków liczba pojedyncza liczba mnoga
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Tematy oboczne: ………………………………………………….
Wymiany samogłoskowe: ………………………………………..
Wymiany spółgłoskowe: ………………………………………….

7. Wpisz słownie liczebniki. Nazwij typ liczebników.
Mam (4)……………………. rodzeństwa. (liczebnik …………………….)
(3) ……………..dzieciom zabrakło miejsca w sali. (liczebnik …………………….)
W przedstawieniu wzięły udział (4) …………………. znane aktorki. (liczebnik …………..)
Arek urodził się (8) ……………………….. lutego. (liczebnik ………………….)
Minął już (7) ………………. dzień rejsu. (liczebnik ……………………..)

8. Dokończ zdanie:
Urodziłem (-am) się w roku (zapisz słownie) ……………………………
.......................................................................................................

9. Od podanych przymiotników utwórz przysłówki.
gładki - ……………………………
spokojny - ………………………..
mocny - …………………………..
cierpliwy - ………………………..

10. Spośród podanych zaimków [ tam, ile, mój, kto, twój, swój, my, tu, nikt, gdzie, tyle] wskaż:
Zaimki rzeczowne: …………………………………………………..
Zaimki przymiotne: ………………………………………………….
Zaimki przysłowne: ………………………………………………….
Zaimki liczebne: ……………………………………………………..

11. Utwórz stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków. Nazwij rodzaj stopniowania.
dobry - ……………………………………………(…………………………….)
mały - ……………………………………………..(…………………………….)
miękki - ……………………………………………(…………………………….)
słabo - ……………………………………………..(…………………………….)

12. Zmień przymiotniki na wyrażenia przyimkowe.
pasiasty koc - …………………………………………
owocowa sałatka - ……………………………………
włóczkowa czapka - …………………………………

13. Spośród wymieszanych spójników i przyimków wypisz tylko przyimki.
na, pod, i, oraz, obok, w, ani, albo, o, za, czy, ponieważ, nad, przez, żeby, poza
…………………………………………………………………………………

14. W podanych zdaniach nazwij wszystkie części mowy.
Moja mała siostrzyczka siedzi na ławce.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
..........................................................................
.........................................................................

Po niebie leniwie płyną chmurki, a słońce mocno przygrzewa.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...

15. Spośród podanych części mowy wypisz:
a) czasowniki w formie osobowej: …………………………………………
b) czasowniki w formie nieosobowej: …………………………………......

piórnik, pisać, tyle, czytanie, idzie, książka, ciekawy, mówiono, przybiłem,
ten, oraz, zdjęto, nie, skorzystaliśmy

16. Spośród podanych wyrazów wypisz części mowy odmienne.
gołąb, szybko, poszedł, biały, lub, trzy, na, tak, mój
…………………………………………………………………………….

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.