X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26952
Przesłano:

Prasowanie ręczne - scenariusz zajęć z Przysposobienia do Pracy

Scenariusz zajęć z przedmiotu:
Przysposobienie do pracy

Prowadzący zajęcia: Anna Kowalska
Data: 19.10.12
Klasa: I Ap
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Temat bloku: Szycie i elementy dziewiarstwa.

Temat zajęć: Prasowanie.

Cel ogólny:
- organizacja stanowiska do prasowania ręcznego.

Cele operacyjne:
- uczeń rozpoznaje podstawowe przybory i narzędzia do prasowania
- uczeń zna zastosowanie poszczególnych przyborów i narzędzi do prasowania
- uczeń zna zasady bhp obowiązujące przy prasowaniu ręcznym

Metody:
- pogadanka
- pokaz
- praktyczne działanie
- praca z tekstem (karta pracy)

Formy pracy:
- indywidualna - jednolita
- indywidualna - zróżnicowana

Środki dydaktyczne:
- narzędzia i przybory do prasowania: żelazko, rękawnik, poduszka, zaparzaczka
- różne tkaniny odzieżowe
- materiały do wklejenia - załącznik nr 1
- klej
- karta pracy - załącznik nr 2
- długopis

BHP: Po skończonej pracy wyłącz żelazko!


Przebieg zajęć

Instruktaż wstępny:

- powitanie nauczyciela i uczniów
- sprawdzenie obecności
- podanie i zapisanie tematu zajęć na tablicy i w zeszytach
- zapoznanie uczniów z celem zajęć

Instruktaż bieżący:

- pogadanka na temat organizacji stanowiska do prasowania, ze zwróceniem uwagi na podstawowe narzędzia i przybory do prasowania oraz zasady bhp przy prasowaniu
- prezentacja poszczególnych przyborów i narzędzi do prasowania
- wklejenie do zeszytów przygotowanej notatki
- wygładzanie powierzchni materiałów - pokaz
- ćwiczenie utrwalające zdobyte wiadomości

Instruktaż końcowy:

- karta pracy sprawdzająca wiadomości
- podsumowanie zajęć
- omówienie i wyjaśnienie wątpliwości
- omówienie aktywności

Sprawy porządkowe

Pożegnanie nauczyciela z uczniami

Załącznik nr 1

1. Podstawowe przybory i narzędzia do prasowania:
- żelazko
- deska do prasowania/stół
- rękawnik
- poduszka
- zaparzaczka (białe płótno)

2. Chcąc dostosować temperaturę żelazka do rodzaju tkaniny, ustawiamy najniższą
temperaturę (*) i w razie potrzeby stopniowo ją zwiększamy (** lub ***).

3. BHP przy prasowaniu:
- Po skończonym prasowaniu żelazko odstawiamy na podstawkę!
- Po skończonej pracy wyłącz żelazko!
- Żelazko włączamy i wyłączamy zawsze suchą ręką!
- Nie pociągaj za sznur od żelazka!
- O każdym uszkodzeniu żelazka informujemy nauczyciela!
- Obsługuj żelazko zgodnie z instrukcją!
- Nie rozpraszaj uwagi przy prasowaniu!

Załącznik nr 2

Imię i nazwisko: .......................

Karta Pracy

1. Czy chcąc wyłączyć żelazko z sieci elektrycznej można ciągnąć za sznur żelazka? (zaznacz właściwą odpowiedź)

a) tak
b) nie

2. Wyłączając żelazko z sieci elektrycznej należy jedną ręką przytrzymać gniazdo a drugą wyciągnąć z niego wtyczkę.

a) tak
b) nie

3. Podkreśl podstawowe narzędzia i przybory potrzebne do prasowania.

a) poduszka
b) maszyna stębnówka
c) żelazko
d) nożyce
e) zaparzaczka
f) stół/deska do prasowania
g) rękawnik
h) ołówek
i) gumowe rękawice
j) mydełko

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.