X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26879
Przesłano:

Zwierzęta chronione w Polsce - konspekt zajęć rewalidacji indywidualnej dla uczennicy z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym

KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ DLA UCZENNICY
Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU UMIARKOWANYM

ETAP EDUKACYJNY: gimnazjum (klasa specjalna)
TYP ZAJĘĆ: zajęcia wprowadzające nowy materiał
TEMATYKA: Zwierzęta chronione w Polsce

Cele zajęć:

1) w zakresie wiadomości i umiejętności

- zapoznanie uczennicy z nazwami zwierząt chronionych w Polsce

- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

- rozwijanie spostrzegawczości i myślenia logicznego

- stosowanie ćwiczeń doskonalących pamięć

- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej

2) w zakresie postaw

- rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych

- pracuje podczas lekcji zgodnie ze swoimi możliwościami.

Metody pracy:

praktycznego działania

pogadanka

oglądowa ( obserwacja, pokaz)

Forma pracy: indywidualna

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna Power Point, materiały przygotowane przez nauczyciela ( obrazki zwierząt chronionych i etykiety z ich nazwami) , atlas przyrody, kopia mapki, mini kopie z obrazkami zwierząt chronionych, komputer, Internet, plakat, kredki, klej nożyczki) , kopia z czytanka o ochronie zwierząt)


Przebieg zajęć

I Zajęcia wstępne

1. Powitanie uczennicy przez nauczyciela (podanie ręki Witaj Madziu, jak się masz?)
2. Określenie pory dnia , miesiąca , roku
3. Zapis daty przez uczennice na tablicy
4. Zapis daty przez uczennice w zeszycie


II Zajęcia właściwe

1. Zapoznanie uczennicy z tematem lekcji
2. Prezentacja multimedialna na temat zwierząt chronionych w Polsce
3. Czytanie tekstu o ochronie zwierząt, uczennica opowiada o czym jest tekst
4. Uczennica wykonuje ćwiczenie ( prawidłowe dopasowanie podpisu do obrazka)
5. Praca z atlasem przyrody, uczennica przy pomocy nauczyciela wyszukuje nazwy Parków Narodowych w Polsce; wyjaśnienie uczennicy pojęcia Park Narodowy, pogadanka nauczyciela na ich temat, zapis regułki do zeszytu
6. Uczennica wkleja do zeszytu mapkę, na której zaznaczone jest 23 Parki Narodowe, otrzymuje od nauczyciela mini kopie z obrazkami zwierząt chronionych ma za zadanie prawidłowo dopasować jakie zwierze chronione zamieszkuje jaki park narodowy. Praca z komputerem ( wyszukiwanie informacji w Internecie)
7. Nauczyciel zapoznaje uczennice z zasadami zachowania się na obszarach chronionych
(plakat) , uczennica zapisuje je do zeszytu podkreśla na czerwono

III Zajęcia końcowe

1. Podsumowanie zajęć ( Jakie zwierzę znajduję się na obrazku?)
2. Porządkowanie miejsc pracy
3. Pochwala uczennicy za piękną pracę na lekcji. Pożegnanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.