X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26857
Przesłano:

Mierzenie i rysowanie kątów z elementami oceniania kształtującego - konspekt lekcji matematyki

Lekcja: matematyka Klasa: IV

Temat: Mierzenie kątów i rysowanie kątów o danej mierze.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Uczniowie znają budowę kąta, rozróżniają rodzaje kątów, potrafią rysować kąty ostre, proste, rozwarte, pełne, półpełne oraz zerowe.

Cele lekcji:
1. Poznanie jednostki miary kąta.
2. Nabywanie umiejętności mierzenia kątów.
3. Nabywanie umiejętności rysowanie kątów o danej mierze.

Cele sformułowane w języku ucznia:
1.Dowiesz się w jakich jednostkach mierzymy kąty.
2.Nauczysz się mierzyć kąty za pomocą kątomierza i rysować kąty o dowolnych miarach.

Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji):
•Prawidłowo przyłożę kątomierz do kąta i podam jego miarę w stopniach odczytując odpowiednią liczbę na odpowiednim łuku kątomierza.
•Narysuję kąty o różnych miarach przy pomocy kątomierza.
Przebieg lekcji (metody i aktywności):
Metody: - pogadanka - powtórzeniowa (uczniowie odpowiadają na zadawane przez nauczyciela pytania),
- praca indywidualna
- praca w całym zespole klasowym

Sposoby różnicowania metod i form pracy: podczas pogadanki, gdzie nauczyciel zadaje uczniom pytania, dobieranie pytań łatwiejszych dla uczniów mających
problemy w nauce i pytań trudniejszych dla uczniów zdolniejszych. Podczas samodzielnej pracy sugestia wzajemnej pomocy przy rozwiązywaniu zadań na kartach pracy osób razem siedzących i pomoc nauczyciela uczniom mającym problemy w nauce. Rozdanie dodatkowych kart pracy zdolniejszym
uczniom.

Materiały i pomoce dydaktyczne: zeszyt, podręcznik, przyrządy geometryczne, karty pracy dla każdego ucznia.

Sposoby aktywizowania uczniów: zadawanie pytań, wzywanie do tablicy zdolniejszych uczniów, zachęcanie do zgłaszania się, udzielanie pochwał za prawidłową odpowiedź.
I.Część wstępna
1.Sprawy organizacyjne (kontrola obecności, zapisanie tematu na tablicy).
2.Ilościowe sprawdzenie pracy domowej z zapytaniem o trudności.
3.Podanie celów lekcji i nacobezu.
4.Powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji:
a). powtórzenie budowy kąta,
b). przypomnienie poznanych rodzajów kątów.

II. Główna część lekcji:
1.Nauczyciel wyjaśnia uczniom jaki przyrząd służy do mierzenia kątów i w jakich jednostkach mierzymy kąty?
Nauczyciel korzystając ze swojego dużego kątomierza i kąta narysowanego na tablicy podaje zasady mierzenia kątów:

Nauczyciel korzysta z metody kolorowych świateł.
Jeżeli nie wszyscy uczniowie podniosą karteczki zielone pokaz jak mierzymy kąty zostaje powtórzony.
2. Rozdanie kart pracy z narysowanymi różnymi kątami, na których uczniowie mają zapisać rodzaj
i miarę poszczególnych kątów. (5min – 7 min). Po upływie wyznaczonego czasu chętni uczniowie odczytują efekty swojej pracy. Nauczyciel stara się nie wybierać ciągle tych samych uczniów.
3. Nauczyciel prezentuje na tablicy jak rysujemy kąty.
Nauczyciel korzysta z metody kolorowych świateł.
Jeżeli nie wszyscy uczniowie podniosą karteczki zielone pokaz jak rysujemy kąty zostaje powtórzony.
4. Uczniowie rysują kąt o podanej mierze w zeszytach, a chętna osoba wykonuje rysunek na tablicy.
5. Rozwiązanie z podręcznika zadań 1,2,3,4,5 strona 76 „Matematyka wokół nas” WSIP

III. Podsumowanie lekcji
1. Nauczyciel metodą zdań podsumowujących sprawdza czego uczniowie dowiedzieli się na
dzisiejszej lekcji.
Notatki i dodatkowe ćwiczenia: Uczniowie, którzy wykonali wszystkie zaplanowane zadania rozwiązują z podręcznika zadania 6 – 9 strona 77.
Sposób sprawdzenia stopnia osiągnięcia celów przez uczniów:
Metoda kolorowych świateł
Metoda zdań podsumowujących.
Praca domowa: Czy umiesz sprawdź Zad 1,2,3 / 78 - podręcznik (cykl „Matematyka wokół nas” WSiP)
Ćwiczenia z tematu mierzenie kątów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.