X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26844
Przesłano:
Dział: Ankiety

Prawa ucznia - anonimowa ankieta dla rodziców

Anonimowa ankieta dla rodziców.

"CO SĄDZISZ O PRZESTRZEGANIU PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA
W SZKOLE TWOJEGO DZIECKA?"

Ankieta opracowana została przez dyrektora szkoły do użytku wewnętrznego. Pragnę poznać Pani/Pana zdanie na temat przestrzegania praw i obowiązków ucznia w szkole, do której Pani/Pana dziecko uczęszcza. Ankieta ma na celu dostarczenie cennych informacji, które pozwolą udoskonalić pracę szkoły tak, aby w jak największym stopniu spełniała oczekiwania rodziców. Proszę zatem o szczere odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi zostaną opracowane wyłącznie zbiorowo.

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.

Płeć: kobieta x mężczyzna

1. Czy jest Pani/Pan zadowolony ze szkoły, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko?

- zdecydowanie tak - tak - nie - zdecydowanie nie

2. Czy Pani/Pana syn/córka chętnie chodzi do szkoły?

- zdecydowanie tak - tak - nie - zdecydowanie nie

3. Czy zna Pani/Pan prawa swojego dziecka obowiązujące w szkole?

- zdecydowanie tak - tak - nie - zdecydowanie nie

4. Czy zna Pani/Pan obowiązki swojego dziecka obowiązujące w szkole?

- zdecydowanie tak - tak - nie - zdecydowanie nie

5. Czy Pani/Pana zdaniem prawa ucznia w szkole są przestrzegane?

- zdecydowanie tak - tak - nie - zdecydowanie nie

- nie przez wszystkich nauczycieli

6. Czy nauczyciele przestrzegają prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu ucznia?

- zdecydowanie tak - tak - nie - zdecydowanie nie

- nie przez wszystkich nauczycieli

7. Czy Pani/Pana zdaniem nauczyciele oceniają sprawiedliwie uczniów?

- zdecydowanie tak - tak - nie - zdecydowanie nie

- nie wszyscy nauczyciele

8. Czy wychowawcy informują o grożących ocenach niedostatecznych?

- zdecydowanie tak - tak - nie - zdecydowanie nie


9. Czy w szkole można odwołać się od ustalonej oceny semestralnej?

- zdecydowanie tak - tak - nie - zdecydowanie nie

- nie wiem

10. Czy nauczyciele ubliżają Pani/Pana dziecku?

- zdecydowanie tak - tak - nie - zdecydowanie nie

- nie wszyscy nauczyciele

11. Czy dziecko może rozwijać swoje zdolności w szkole?

- zdecydowanie tak - tak - nie - zdecydowanie nie

12. Czy dziecko uzyskuje pomoc w razie trudności w nauce?

- zdecydowanie tak - tak - nie - zdecydowanie nie

- nie od wszystkich nauczycieli

13. Czy nauczyciele wpływają na przekonania Waszych dzieci?

- zdecydowanie tak - tak - nie - zdecydowanie nie

14. Czy dziecko otrzymało opiekę lekarską w razie choroby, złego samopoczucia?

- zdecydowanie tak - tak - nie - zdecydowanie nie

15. Czy jeżeli Pani/ Pana dziecko ma problemy osobiste to najchętniej zwraca się o pomoc?

- do wychowawcy - do nauczyciela, któremu ufasz - do dyrektora

- do koleżanki  - do rodziców  - do innych osób 

16. Do kogo zwraca się Pani/Pana dziecko, gdy ma trudności w nauce?

- do wychowawcy - do nauczyciela, któremu ufasz - do dyrektora

- do rodziców  - do koleżanki /kolegi 

17. Czy dochodziła Pani/Pan w szkole praw ucznia w przypadku ich naruszenia?

- nie, bo nie było takiej potrzeby 

- nie, bo nie mam odwagi 

- nie, bo byłyby kłopoty z dalszą nauką 

- nie, bo niektórzy nauczyciele będą się mścić 

- tak, ze skutkiem negatywnym 

- tak, ze skutkiem pozytywnym 

18. Czy nauczyciele wcześniej zapowiadają sprawdziany i prace klasowe?

- tak  - raczej tak  - nie  - nie wszyscy nauczyciele 

19.Czy nauczyciele oddają sprawdziany w ciągu dwóch tygodni?

- tak  - raczej tak  - nie  - nie wszyscy nauczyciele 

20. Czy ma Pani / Pan wiedzę, że w szkole zdarzają się sytuacje, że:

- nauczyciel nie chciał powiedzieć, jaką wystawił ocenę 

- nauczyciel nie chciał uzasadnić wystawioną ocenę 

- uczeń nie mógł obejrzeć sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną 

- nauczyciel uderzył ucznia 

- nauczyciel przezywał, wyzywał ucznia 

- nauczyciel wyśmiewał się z ucznia w obecności całej klasy 

- nauczyciel bluźnił w obecności ucznia 


21. Proszę napisać co najbardziej podoba się Pani / Panu w szkole __________________


22. Proszę napisać co najbardziej nie podoba się Pani / Panu w szkole ______________


23. Proszę napisać co Pani / Pan zmienilibyście w szkole w celu poprawienia jej jakości

Dziękuję za odpowiedzi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.