X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26767
Przesłano:

Indywidualny program terapii pedagogicznej - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPII PEDAGOGICZNEJ

ROK SZKOLNY 2014 / 2015

WIKTORIA DANCEWICZ

Nauczyciel prowadzący:

mgr Joanna Konopka – Świgut


1.CHARAKTERYSTYKA DZIECKA

DANE DOTYCZĄCE DZIECKA

Wiktoria Dancewicz – lat 5. Urodzona 2 maja 2011 roku w Nowym Sączu. Jej miejscem zamieszkania są Kosarzyska 19 a; 33-350 Piwniczna Zdrój.
Wiktoria jest trzecim dzieckiem, posiada dwoje starszego rodzeństwa. Brat uczęszcza do klasy V Szkoły Podstawowej, a siostra do klasy trzeciej.
Środowisko wychowujące składa się z dwóch pokoleń tj. ojciec i matka oraz dziadkowie dziewczynki, którzy pomagają w opiece nad wnuczką, gdy ojciec wyjeżdża do pracy poza rejon zamieszkania.
Rodzice dziewczynki: Anna i Grzegorz Dancewicz posiadają wyższe wykształcenie. Matka jest prawnikiem, obecnie nie pracuje zawodowo. Sprawuje opiekę nad Wiktorią i pozostałym rodzeństwem. Ojciec to Absolwent Politechniki im: Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie. Ukończył Wydział Budownictwa i Inżynierii. Jest cenionym fachowcem, co wiąże się z częstymi podróżami służbowymi.
Brak codziennego kontaktu z tatą negatywnie wpływa na zachowanie dziecka. Podczas jego nieobecności mama jest bardzo nadopiekuńcza, spełniając wszystkie marzenia i zachcianki córki. Wiąże się to z pogłębianiem się niezaradności życiowej dziecka, gdyż jest ono wyręczane w większości czynności samoobsługowych.
Warunki mieszkaniowe bardzo dobre. Posiadanie własnego domu sprawia, że dziewczynka ma poczucie pełnego bezpieczeństwa. Bardzo ważnym momentem w życiu Wiktorii był pobyt w szpitalu.
Aktualny stan zdrowia można określić jako przeciętny. Często choruje. Kilka razy w roku jest przeziębiona, co kończy się zazwyczaj anginą. Stwierdzono, iż głównym powodem jest ostre, ropne zapalenie migdałków. Zaleceniem lekarza laryngologa jest natychmiastowa operacja ich usunięcia.
Dziewczynka urodzona z ciąży III obciążonej poronieniem zagrażającym od IV m-ca. Z porodu III, urodzona w 37 tygodniu ciąży cięciem cesarskim z powodu wielowodzia i atrezji dwunastnicy u płodu rozpoznanej prenatalnie. W pierwszym roku życia stwierdzono wyraźne powiększenie wymiarów prawej komory oraz prawego przedsionka. Zaobserwowano wzmożony przepływ przez zastawkę pnia płucnego z jego poszerzeniem. W środkowej części przegrody międzyprzedsionkowej zauważono ubytek z przepływem krwi skurczowo rozkurczowej. Na podstawie całości wykonanych badań Wiktorię zakwalifikowano do zamknięcia ubytku w Klinice Chirurgii Serca i Naczyń CMUJ w Krakowie. Po operacji zastosowano leczenie farmakologiczne i rehabilitację ogólną. Przeprowadzona ona została w Uzdrowiskowym Szpitalu Kardiologii Dziecięcej w Rabce. Okres pobytu trwał 3 tygodnie, podczas którego dziewczynka przebyła zakażenie górnych dróg oddechowych. Przez cały czas towarzyszyła jej mama. Obecnie dziecko znajduje się pod ścisłą kontrolą lekarza kardiologa. Jest objęte opieką specjalistyczną, matka stara się stosować do zaleceń.
Obserwuje się wolniejszy poziom rozwoju umysłowego w porównaniu z rówieśnikami. Usposobienie Wiktorii jest pogodne. Staje się ona jednak smutna, płaczliwa, lękliwa i zdenerwowana po wyjeździe ojca. Kiedy wyczuwa zdenerwowanie któregoś z domowników reaguje gwałtownie. W stanach niezadowolenia widać grymasy na jej twarzy. Kiedy się złości krzyczy, a rączkami zaciśniętymi w pięść próbuje uderzać siebie. Zadowolenie okazuje uderzając rączkami o nóżki. Nie lubi zostawać sama w pomieszczeniu .
Na podstawie rozmowy z rodzicami należy stwierdzić, że Wiktoria lubi oglądać wybrane, ulubione bajki, przebywać w otoczeniu starszego rodzeństwa. Ceni kontakt z przyrodą – spacery. Chętnie słucha muzyki i podejmuje aktywność ruchową. Uwielbia się kąpać, podejmuje wówczas zabawy z pianą, dotyka gąbką swojego ciała. Niechętnie myje buzię i ręce. Buntuje się przy myciu głowy. Nie lubi dotykania głowy – dotyczy to mycia, czesania i głaskania. Ma problemy z koncentracją uwagi. Najczęściej skupia wzrok na przedmiotach, które wzbudzają jej zainteresowanie. Reaguje też na bodźce świetlne. Sfera manualna wymaga wielu ćwiczeń. Nie lubi osób, których nie zna. Występują wówczas reakcje lękowe takie jak płacz. Dużym problemem jest mała samodzielność i słaba aktywność dziecka spowodowana nadopiekuńczością matki. To powoduje, że dziewczynka ma trudności z samoobsługą.

DIAGNOZA

Wiktoria Dancewicz, to dziecko objęte leczeniem specjalistycznym i rehabilitacją od urodzenia (Zespół Downa). Aktualnie stwierdza się wolniejsze tempo rozwoju psychomotorycznego. Dziewczynka jest sprawna ruchowo, lecz niesamodzielna w czynnościach samoobsługowych. Dotyczy to spożywania posiłków, ubierania oraz czynności higienicznych. Wolniej rozwijają się koordynacje wzrokowo-ruchowa i słuchowo-ruchowa. Należy usprawniać motorykę dużą i małą poprzez zabawę. Występuje problem z koncentracją uwagi. Jest pogodnym dzieckiem, chętnym do współpracy.

ZALECENIA

• Rozwijanie komunikacji niewerbalnej
• Stymulacja wielozmysłowa poprzez usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej i smakowej oraz rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej
• Ćwiczenie sprawności ogólnoruchowej
• Stosowanie elementów muzykoterapii i relaksacji
• Rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych
• Usprawnianie psychoruchowe w zakresie małej i dużej motoryki
• Kształtowanie pożądanych postaw i zachowań społecznych

UZASADNIENIE

Z uwagi na problemy ogólnorozwojowe (opóźnienie rozwoju) dziecko wymaga wczesnego wspomagania rozwoju. Dzięki odpowiednim oddziaływaniom rewalidacyjnym dziewczynka ma szansę na usprawnianie zaburzonych funkcji i dalszy rozwój.

2. PROGRAM TERAPII PEDAGOGICZNEJ.

Obszar: KOMUNIKACJA
CEL OGÓLNY – Rozwijanie komunikacji niewerbalnej.

Zadania szczegółowe Sposób realizacji Metody pracy, środki dydaktyczne Uwagi do realizacji
1. Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych.

Ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia usprawniające narządy mowy Zamknięcie lub zasłonięcie oczu i słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia.
Słuchanie dźwięków z jednoczesną obserwacją źródła dźwięku.
Ćwiczenia oddychania:
- krótkie ćwiczenia oddechowe
- uświadomienie konieczności oddychania przez nos
- cisza motoryczna
- dmuchanie baloników
- gaszenie świec
- robienie baniek mydlanych
- dmuchanie w gwizdek
- ćwiczenia w czyszczeniu nosa; korzystanie z chusteczek
Ćwiczenia warg i języka:
- delikatny masaż warg
- uklepywanie warg palcami
- zaciskanie warg
- chowanie dolnej wargi pod górną
- wysunięcie języka w kierunku: nosa, brody, policzków

Baloniki, świeczki. Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.

2. Rozwijanie komunikacji niewerbalnej. Rzucanie hałasujących przedmiotów
Rozpoznawanie hałasujących zabawek
Uderzanie patykiem w przedmioty z różnych materiałów
Pędzle
Pałeczki:
- drewniane
- szklane
- metalowe
- plastikowe
Przedmioty:
- szklane
- plastikowe
- metalowe
- drewniane
Piłki, balony, kamyki, kasztany
Groch, fasola, ryż, makarony, gwoździe.
Klocki, łyżeczki, garnuszki, szklanki, szyszki.
Piłki:
- gumowe
- skórzane
- balony
Papier, karton, folia
Płytki metalowe, szklane, plastikowe.
Magnetofon, zegarek, budzik, pozytywka, grzechotki.
Stosowanie metody terapii ustno – twarzowej Castillo – Moralesa. Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.
3. Poznawanie siebie. Oglądanie swojej twarzy oraz pozostałych części ciała w lustrze i wypowiadanie nazw powoli z jednoczesnym wskazaniem ich przez nauczyciela.
Dotykanie poszczególnych części ciała, poklepywanie, poruszanie wskazaną częścią np.; poruszam stopą.
Zabawy paluszkowe np.; zimno, zimno M. Bogdanowicz.
Lustro, Przedmioty codziennego użytku

Program aktywności Knillów

Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela

4. Sygnalizowanie własnych uczuć i emocji pod wpływem określonych bodźców. Pokazywanie i naśladowanie min w lustrze podczas chwil radości, zadowolenia, smutku, złości
Stymulowanie za pomocą bodźców smakowych, węchowych, słuchowych.:
- dotykanie powierzchni miękkich, twardych, gładkich, szorstkich, grubych, śliskich.

Materiały o różnej fakturze

Elementy metody stymulacji polisensorycznej. Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela

Obszar: FUNKCJE POZNAWCZE
CEL OGÓLNY – Stymulacja wielozmysłowa.

Zadanie szczegółowe Sposób realizacji Metody pracy, środki dydaktyczne Uwagi do realizacji
1. Kształtowanie koncentracji uwagi;
• Na przedmiocie
• Na osobie Wodzenie pionowe, wodzenie po przekątnych, wodzenie koliste. Nauczyciel trzyma ulubioną zabawkę dziecka za którą wodzi ono wzrokiem. Zasłania okna i włącza latarkę rzucając światło na ścianę. Zmienia kierunki i miejsca światła. Na przemian włącza i wyłącza latarkę, mruga światłem. Środki dydaktyczne:
- Zabawka
- Latarka
- Lustro Wszystkie czynności wykonywane przy pomocy nauczyciela.

2. Rozwijanie i usprawnianie percepcji wzrokowej Manipulowanie przedmiotami codziennego użytku w celu ich poznania, dotykanie, pocieranie.
Zabawa ,,czarodziejski worek’’, czyli odgadywanie co znajduje się w worku i wskazanie tej rzeczy na obrazku.
Wskazywanie i rozróżnianie osób najbliższych.
Wyciąganie ręki po wskazany przedmiot. Metoda naśladowcza


Stymulacja polisensoryczna Wprowadzanie nowych przedmiotów

3. Rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej Rysowanie na dużych płaszczyznach.
Rysowanie na dużej powierzchni
Zabawy masami plastycznymi – formowanie elementów płaskich, okrągłych.
Układanie i przekładanie przedmiotów.
Chwytanie i zbieranie kasztanów, zabawa w ,,Zbieranie rozsypanych skarbów’’.
Ćwiczenia na wzrokową znajomość kształtów:
- lepienie, układanie z patyczków
- układanie obrazków z części
- układanie dużych puzzli
- obserwacja najbliższego otoczenia podczas różnych pór roku.

Metoda naśladowcza Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.

4. Percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo - ruchowa Zabawy i ćwiczenia stymulujące zmysły: wyszukiwanie różnic i podobieństw odbieranych poszczególnymi zmysłami.
- rozpoznawanie odgłosów dochodzących z ulicy, sygnałów pojazdów, lecącej wody z kranu, włączania światła, głosów znanych zwierząt, darcia papieru, klaskanie, odgłosy deszczu, burzy, wykorzystanie szumu drzew
- zabawy rytmizujące: śpiewanie piosenek przez nauczyciela i wyklaskiwanie rytmu
- zabawy ruchowo – słuchowe: ćwiczenia ruchowe do muzyki, ilustrowane ruchem treści piosenki.
- Zabawy z klockami – wołamy dziecko po imieniu: ,,chodź, daj mi klocki...’’
- Zabawy dźwiękonaśladowcze
- Słuchanie dźwięków różnych instrumentów muzycznych
Słuchanie muzyki:
- piosenki dziecięce
- muzyka współczesna
- muzyka relaksacyjna
- muzyka poważna
Słuchanie wypowiedzi:
- bajki
- opowiadania
- wierszyki


Płyta CD – tańce integracyjne
Magnetofon

Elementy Metody Dobrego startu Marty Bogdanowicz

Cymbałki, flet, gitara

Płyty CD, magnetofon

Książeczki dla dzieci, bajki, baśnie Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.

5. Stymulacja smakowa Rozpoznawanie smaków:
- próbowanie dobranych przez nauczyciela substancji
- wyszukiwanie obrazków, przedmiotów, posiadających takie same walory smakowe np.; słodki – cukierek, gorzki – grejpfrut, słonych – sól, kwaśnych – cytryna. Cukierek, grejpfrut, sól, cytryna oraz inne produkty spożywcze Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.

6. Kształtowanie pojęć Kojarzenie przedmiotów i czynności z nazwą Zabawy typu; ,,Zgadnij co schowałam?’’, ,,co jest pod chustką?’’, ,,co wydaje określony dźwięk?’’ Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.

7. Rozwijanie zdolności zapamiętywania Rozwijanie pamięci:
- ćwiczenia pamięciowe
- opowiadanie zdarzeń bieżących i z dni poprzednich

.
8. Doskonalenie orientacji zmysłowej, przestrzennej i kierunkowej Poznawanie własnego ciała:
- ćwiczenia w nazywaniu i pokazywaniu podstawowych części ciała
- masaż relaksacyjny ciała
- zabawy pozwalające poznać własne ciało: zaciskanie pięści, otwieranie dłoni,, próby rozsuwania palców, stukanie w podłogę, oklepywanie, uderzanie w swoje nogi, łokcie, ramiona, bujanie na boki, wspólne dmuchanie świeczki.
Przekazywanie doznań zmysłowych poprzez moczenie rąk w zimnej i ciepłej wodzie.
Delikatny masaż dłoni, opukiwanie stawów.
Praca z masami przekształcalnymi. Stymulacja produktami sypkimi o zróżnicowanej ziarnistości.
Stymulacja materiałami o zróżnicowanej fakturze.
Obniżenie napięcia poprzez zabawy z kisielem, wodą, krochmalem.
Ćwiczenia manipulacyjne – zakręcanie, wkładanie przedmiotów do pojemników, zabawy kolorowymi klockami, segregowanie przedmiotów.

Metoda Ruchu rozwijającego W. Sherborne

Naczynie z wodą
Masy do lepienia o różnej twardości
Produkty sypkie o różnej wielkości ziaren
Kisiel
Pojemniki z różnymi zakrętkami, kolorowe klocki
Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.

Obserwacja dziecka

Obszar: SAMOOBSŁUGA
CEL OGÓLNY – Wdrażanie do podejmowania czynności samoobsługowych, związanych z codziennym życiem. Zwiększanie własnej aktywności.

Zadania szczegółowe Sposób realizacji Metody pracy, środki dydaktyczne Uwagi do realizacji

1. Kształtowanie prawidłowej formy spożywania posiłków Ćwiczenia w prawidłowym posługiwaniu się sztućcami, ćwiczenia w samodzielnym spożywaniu stałych posiłków poprzez zabawę ,,w dom’’:
- nabieranie łyżką, łyżeczką różnych substancji
- nabieranie widelcem ziemniaków i ich jedzenie, smarowanie pieczywa masłem, serkiem
- nakrywa stół, rozkłada talerze
- nakłada na talerz produkty
- zbiera naczynia i odkłada do mycia, myje Metoda naśladowcza

Ćwiczenia praktyczne
Plastikowe sztućce

Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.

Naśladowanie czynności w sytuacjach zabawowych.

2. Nauka czynności higienicznych

Mycie się – obserwowanie i naśladowanie kolejnych czynności: odkręcenie wody, moczenie rak, sięganie po mydło, mycie twarzy, mycie rąk, zakręcanie wody, wycieranie rąk. Nazywanie sytuacji ,,kiedy myję ręce’’:
- przed i po posiłkach
- po korzystaniu z toalety Metoda naśladowcza, której towarzyszy instrukcja słowna.

Przybory toaletowe Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.

3. Doskonalenie czynności ubierania się i rozbierania Zabawy z ubraniami
Zabawy z lalkami – przygotowanie ubrań dla zabawek i nakładanie ich na właściwe części ciała.
Nazywanie ubrań oraz samodzielne ich zakładanie. Prawidłowe ściąganie odzieży i odkładanie na właściwe miejsce. Różne części ubrania.

Zabawki (lalki, misie) Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.

Ćwiczenia składania ubrań.

4. Opanowanie czynności fizjologicznych - zgłaszanie potrzeb
- załatwianie potrzeb
- korzystanie z toalety Instrukcja słowna Wszystkie czynności wykonywane z pomocą nauczyciela.


Obszar: SPRAWNOŚĆ RUCHOWA I MOTORYCZNA
CEL OGÓLNY - Usprawnianie psychoruchowe w zakresie motoryki dużej i małej.


Zadania szczegółowe Sposób realizacji Metody pracy, Środki dydaktyczne Uwagi do realizacji

1. Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej motoryki:
• Postawa
• Lokomocja
• Koordynacja ruchów Ćwiczenia w obrębie brzucha, pleców i pośladków:
- leżenie na plecach
- leżenie na brzuchu
- ślizganie się w kółko na brzuchu, na plecach.
- siedząc – przyciąganie kolejno nóg
- siedząc – kręcenie się w kółko na pośladkach
- siedząc – przewrót na plecy
- siedząc – przyciąganie kolan, chowanie głowy
- masaże brzucha, pleców i pośladków.
Ćwiczenia w obrębie rąk i nóg:
- siedząc – podciąganie kolan do siadu skulonego
- pchanie kolan do siadu prostego
- w siadzie prostym – rozcieranie i oklepywanie kolan
- uderzanie o łóżko piętami
- dotykanie łokciami kolan
- zabawy w klaskanie, wstawanie, siadanie, toczenie piłki – doskonalenie umiejętności łapania
- wykorzystanie przeszkód naturalnych do pokonania ich marszem
- taniec przy żywej, wesołej muzyce, tańczą ręce, nogi, cale ciało
Ćwiczenia w obrębie całego ciała:
- chodzenie po wyznaczonym torze, do przodu, do tyłu, przechodzenie przez tunel
- turlanie się
- leżenie na plecach i brzuchu
- ciąganie za kostki nóg ćwiczącego, leżącego na brzuchu i plecach
- kołysanie w pozycji siedzącej
- kołysanie w pozycji lezącej
- leżenie z rękami wzdłuż ciała i podniesionymi w rożnych kierunkach
- huśtanie Materac, mata do ćwiczeń.
Wykorzystywane elementy metod:
- masaże rąk i nóg
- masaże całego ciała
- muzykoterapia

Piłka

Zabawy w terenie

Taniec kreatywny

Tunel, metoda naśladowcza Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.

2. Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie małej motoryki:
• koordynacja ruchów rąk
• koordynacja wzrokowo – ruchowa
• manipulacja

3. Integrowanie ciała i umysłu Badanie otoczenia dotykiem.
- zabawy paluszkowe np.: sroczka, idzie rak nieborak
- chwytanie drobnych przedmiotów
- otwieranie i zamykanie pudełek
- wkładanie i wyjmowanie przedmiotów
- upuszczanie i podnoszenie woreczka
- zabawy z piłką: Łapanie, rzucanie, turlanie.
- dotykanie przedmiotów o różnej fakturze
- ugniatanie papierowych kul i rzucanie nimi do celu
- wydzieranie łatwych kształtów: piłki, kwiatki itd.
Zabawy relaksacyjne przy muzyce pozwalające na zrelaksowanie się dziewczynce, odprężenie, rozładowanie napięć.

Kulki, piłeczki

Fasola, groch, kasza, ryż, makaron

Zabawy naśladowcze
Pudełka

Kasztany, szyszki, guziki, klocki

Woreczek

Piłki rożnej wielkości, gumowe, skórzane, balony
Fakturki

Papier szary, stara gazeta

Papier kolorowy

Relaksacja, muzykoterapia. Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.

Obszar: USPOŁECZNIENIE ; SFERA EMOCJONALNA.
CEL OGÓLNY - Kształtowanie pożądanych postaw i zachowań społecznych.

Zadania szczegółowe Sposób realizacji Metody pracy, środki dydaktyczne Uwagi do realizacji

1. Rozwijanie poczucia własnej tożsamości. Doskonalenie umiejętności reagowania na własne imię. Dziewczynka uczy się przedstawiać z imienia i nazwiska. Potrafi powiedzieć ile ma lat, co lubi, a czego nie lubi. Metoda naśladowcza.
Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.

2. Pełnienie roli społecznej w swojej rodzinie. Wiktoria umie powiedzieć jak ma na imię jej babcia, dziadek. Co robią w ciągu dnia jej najbliżsi. Umie opisać miejsce, w którym mieszka. Potrafi także narysować oraz zbudować swój dom z klocków. Blok, kredki, klocki. Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.

3. Uczenie umiejętności właściwych zachowań
oraz rozwijanie zainteresowania otoczeniem. Spotkania z dziećmi zdrowymi.
Wycieczka do sklepu samoobsługowego, samodzielny wybór artykułów spożywczych, dokonanie zapłaty za zakupiony towar.
Wyjście do kościoła: nauka zachowania ciszy i skupienia.
Wysyłanie na poczcie kartek pocztowych i zaznajomienie z urzędem pocztowym. Metoda ćwiczeń praktycznych. Te ćwiczenia wykonywane są nie tylko przez nauczyciela, ale także domowników.

4. Nawiązywanie kontaktów w sposób odpowiedni do możliwości dziecka. Bezpośredni kontakt z roślinami: dotykanie, wąchanie, łamanie, próbowanie.
Kontakt z żywiołami: wodą, powietrzem, ziemią, ogniem.

Bezpośredni kontakt ze zwierzętami: oglądanie, głaskanie. Kwiaty, liście, gałązki, nasiona różnych roślin.

Miski z wodą
Pojemniki z lodem
Suszarki, wentylatory, świeczki, zapałki.
Zwierzęta Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.

5. Stymulowanie otwartości na kontakty społeczne oraz nawiązywanie pozytywnego kontaktu z bliższym i dalszym otoczeniem. Nauka sygnalizowania własnych potrzeb i emocji.
Ćwiczenia w stosowaniu form grzecznościowych.
Atmosfera bezpieczeństwa
- głaskanie
- przytulanie
- obejmowanie
- delikatne masaże - bajki z morałem
- spacery
- próba kontaktów z rówieśnikami
- stosowanie form
grzecznościowych w
kontaktach z najbliższymi Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą i pod ścisłym nadzorem nauczyciela.

6. Tworzenie niezbędnych warunków do dostarczenia dziewczynce pozytywnych emocji. Współpraca nauczyciela z dzieckiem w czasie zabaw i ćwiczeń.
Podanie ręki na powitanie i pożegnanie.
Samodzielne sięganie po przedmioty, zabawki za pomocą obu rąk.
Burzenie wieży z klocków
Zabawa przy użyciu wstążek, tasiemek. Zabawki
Tasiemki
Wstążki
Sznurki Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.


UWAGA! Wszelka zbieżność danych osobowych jest przypadkowa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.