X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26715
Przesłano:

Opinia nauczyciela - wychowawcy o uczniu

Miejscowość, data........................

OPINIA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY O UCZNIU

Imię i nazwisko dziecka: ................
Adres: ..................
Data urodzenia: ..................
Miejsce urodzenia: .......................
Szkoła Podstawowa ........................, klasa......
Powód skierowania do poradni: trudności w czytaniu i pisaniu.

1.Funkcjonowanie ucznia w szkole

Uczennica uczęszcza do naszej szkoły od września ......r. Jest zawsze zadbana, czysta i schludnie ubrana. Dziewczynka jest dzieckiem pogodnym, zawsze uśmiechniętym i chętnym do kontaktów
z rówieśnikami. Od początku objęto Zosię szczególną serdecznością
i troską ze strony nauczyciela i uczniów, stosuje się wobec niej pozytywne wzmocnienia- pochwały na forum klasy. Bardzo szybko zaklimatyzowała się w klasie i poczuła się pewnie .
Zosia osiąga słabe wyniki w nauce. Ma trudności w czytaniu, pisaniu ze słuchu i z pamięci oraz w obliczeniach matematycznych. Czyta
w bardzo wolnym tempie, tylko proste, dwusylabowe wyrazy , ma trudności z odczytaniem wyrazów o dłuższej strukturze. Podczas czytania myli litery, zgaduje. Nie rozumie treści czytanego tekstu.
Dziewczynka ma problemy z utrzymaniem pisma w liniaturze. Z tablicy przepisuje zdania z błędami. Ma kłopoty z poprawną pisownią wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.
W pisaniu ze słuchu i pamięci popełnia liczne błędy ortograficzne, wymaga częstych powtórzeń oraz potrzebuje dużo więcej czasu niż rówieśnicy na wykonanie zadania.
Ma duże trudności z ułożeniem zdania z rozsypanki wyrazowej, wypowiedzi pisemnej na dany temat. Wymaga stałej pomocy nauczyciela podczas pisania i czytania. Nie potrafi uporządkować wyrazów według kolejności alfabetycznej, choć zna alfabet. Popełnia dużo błędów
w rozpoznawaniu części mowy. Mocną stroną dziewczynki jest zdolność zapamiętywania wierszyków i tekstów piosenek.
Słabo opanowała dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Bardzo wolno wykonuje obliczenia i często popełnia błędy. Liczy w zakresie 20 tylko na konkretach. Nie potrafi samodzielnie rozwiązać prostego zadania tekstowego - nie rozumie jego treści.
Prace plastyczne wykonuje starannie. Świetnie radzi sobie z wykonaniem prac plastycznych i technicznych zgodnie z podaną instrukcją. Nie ma trudności w wykonywaniu ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego. Zauważa się dużą sprawność ruchową, chętnie uczestniczy w zabawach i grach zespołowych. Zosia bardzo chętnie śpiewa poznane piosenki i uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych.
Dziewczynka często potrzebuje pomocy ze strony nauczyciela, jednak nie zgłasza takiej potrzeby. Nie zawsze potrafi skupić się na zajęciach i na wykonaniu konkretnej pracy. Jest rozkojarzona i nieuważna w czasie zajęć. Zajmuje się często wykonywaniem innych czynności, niezwiązanych z zajęciami. Raczej unika wypowiedzi ustnych, nie zgłasza się podczas zajęć. Nie zawsze kończy rozpoczęte zadanie, ponieważ pracuje w bardzo wolnym tempie. Nie potrafi utrzymać porządku na swoim stanowisku pracy.
Potrafi zachować się stosownie w różnych sytuacjach i nie stwarza większych problemów wychowawczych. Zosia zgodnie bawi się z rówieśnikami, czasami zdarzają się jej drobne nieporozumienia z koleżankami z klasy.
Rodzice Zosi systematycznie kontaktują się z wychowawcą, na bieżąco realizują zalecenia wychowawcy co do pracy z dzieckiem w domu np. dotyczących systematycznych ćwiczeń w czytaniu i pisaniu.

2.Zastosowane przez nauczyciela i szkołę formy opieki i pomocy

Uczennica uczestniczy w zajęciach dydaktyczno - wyrównaczych , indywidualnych zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych na terenie szkoły w celu usprawniania zaburzonych funkcji. Ma dostosowane wymagania do swoich możliwości oraz stałe wsparcie nauczyciela podczas zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.