X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26693
Przesłano:

Konspekt lekcji religii w klasie IV - do programu Jedność 'Miejsca pełne BOGActw"

Namiot Spotkania – miejsce szczególnej bliskości Boga.

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
- poznanie miejsc szczególnej bliskości Boga podczas wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej oraz w życiu chrześcijanina
- budzenie potrzeby systematycznego spotykania się z Panem Bogiem jak z prawdziwym Przyjacielem

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
Wiedza
Uczeń:
- wie, że Namiot Spotkania, czyli Przybytek, był przenośną świątynią w obozie izraelitów podczas ich wędrówki przez pustynię
- wie, że w Namiocie Spotkania znajduje się Arka Przymierza, w niej przechowywano tablice Bożych przykazań
- rozumie znaczenie modlitwy osobistej jako spotkanie dwóch przyjaciół

Umiejętności
Uczeń: - omawia niewierność Izraelitów wobec Pana Boga pod górą Synaj
- wyjaśnia znaczenie Namiotu Spotkania
- wymienia miejsca, w których chrześcijanin doświadcza szczególnej obecności Boga

Metody i techniki: rozmowa kierowana, uzupełnianie liter, prezentacja, pogadanka, czytanie fragmentu z Pisma Świętego, analiza tekstu biblijnego, praca w parach, burza mózgu

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, karty pracy (miejsca spotkania z Bogiem), prezentacja komputer, podręcznik do religii.


Przebieg lekcji.
Wprowadzenie
1. Przywitanie
2. Modlitwa (Dziesięć przykazań)
3. Nawiązanie do poprzednich lekcji
4. Przedstawienie tematu

Część główna
1. Miejsca spotkań ludzi – rozmowa kierowana
- Gdzie spotykają się koledzy?
- Gdzie spotykają się biznesmeni?
- Gdzie spotykają się uczniowie przed wyjazdem na wycieczkę?
2. Gzie ludzie spotykają się z Bogiem? Poszukajmy tych miejsc - uzupełnianie kart pracy w parach( Zał nr 1.)
3.Namiotu Spotkania i Arka Przymierza-opis miejsca spotkania narodu wybranego z Panem Bogiem.
4. Ukazanie "Namiotu Spotkania" – jako miejsca rozmowy prawdziwych przyjaciół. Na podstawie tekstu z księgi Wyjścia(Zał nr 2), omówienie z dziećmi atmosfery spotkania, treści rozmowy Mojżesza z Panem Bogiem.
5. Zabawa w zaznaczanie - dzieci zakreślają :
- na niebiesko co się dzieje, kiedy Mojżesz wchodzi do Namiotu Spotkania
- na żółto jak Bóg rozmawia z Mojżeszem
- na czerwono słowa Pana Boga wypowiedziane do Mojżesza
6. Jak zachowuje się naród? Na podstawie, slajdu, obrazu omówienie postawy niewierności narodu wybranego (Naród sporządza sobie cielca z metalu i złota i jemu oddaje cześć) Wj.32, 1-35.
7.Gdzie dzisiaj jest nasz „Namiot Spotkania” – omówienie współczesnego „Namiotu Spotkania” z wykorzystaniem zdjęć kościoła parafialnego.
8. Gdzie jest w kościele moje ulubione miejsce rozmowy z Przyjacielem ,gdzie jest w nim miejsce na przeproszenie mojego Przyjaciela?
Podsumowanie
1.Podsumowanie i ocena aktywności.
2.Zapis tematu do zeszytu.
3.Wklejenie kart pracy.
4.Praca domowa - Sporządź mapę drogi z domu do „Namiotu Spotkania”
5. Modlitwa na zakończenie.

Zał. nr 1
Karty pracy

Wstaw brakujące litery i odczytaj, gdzie spotykasz się z Panem Bogiem.

K...ŚC......Ł K...NF...SJ...N...Ł AMB...N...
...ŁT...RZ K...PL...C... T...B...RN...K...L...M
CHR...CI...L...I...A S...N...TU... R...UM P...SM... ŚW......T...

Wstaw brakujące litery i odczytaj, gdzie spotykasz się z Panem Bogiem.

K...ŚC......Ł K...NF...SJ...N...Ł AMB...N...
...ŁT...RZ K...PL...C... T...B...RN...K...L...M
CHR...CI...L...I...A S... N...TU...R...UM P...SM... ŚW......T...

Zał. Nr 2

Mojżesz zaś wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go Namiotem Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania, który był poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów i patrzał na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy [Pan] rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem.
Mojżesz rzekł znów do Pana: Jeśli darzysz mnie życzliwością, daj mi poznać Twoje zamiary, abym poznał żeś mi łaskawy. Zważ także, że ten naród jest Twoim ludem.
Pan odpowiedział Mojżeszowi: Uczynię to, o co prosisz, ponieważ jestem ci łaskawy, a znam cię po imieniu. (Wj.33,7-9,10b-11a,13,17.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.