X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26662
Przesłano:

Sprawozdanie z działalności zespołu matematyczno - przyrodniczo - technicznego

Do zespołu matematyczno - przyrodniczego należą nauczyciele: matematyki, przyrody, zajęć komputerowych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego.
Według planu pracy przyjętego na początku roku szkolnego członkowie zespołu w trakcie pierwszego semestru wykonali następujące zadania:
1. dokonali analizy istniejącego systemu oceniania WSO oraz przedmiotowych systemów oceniania i wprowadzali elementy oceniania kształtującego,
2. realizowali plan poprawy efektywności kształcenia,
3. wspólnie z innymi nauczycielami opracowali IPET-y dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim,
4. brali udział w konferencjach metodycznych w kursach, grantach oraz warsztatach,
5. dzieli się wiedzą zdobytą na różnych formach doskonalenia zawodowego z innymi nauczycielami,
6. dbali o swoje pracownie i wzbogacali je o środki dydaktyczne,
7. nauczyciel przyrody ściśle współpracował z Nadleśnictwem w Boczowie,
8. współpracowali z Wydawnictwami – GWO, Nowa Era, Operon, Wsip
9. wykorzystali programy komputerowe w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
10. przygotowywali uczniów zdolnych do udziału w konkursach przedmiotowych wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych,
11. przygotowali i przeprowadzili konkurs na etapie szkolnym z przedmiotów matematyka i przyroda,
12. udzielali pomocy uczniom mającym trudności w nauce poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki,
13. przeprowadzili trzy sprawdziany próbne szóstoklasisty i przedstawili ich analizę na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Wnioski do dalszej pracy:
- w czasie lekcji zwracać większą uwagę na pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczniów;
- ćwiczyć na wszystkich lekcjach czytanie ze zrozumieniem (prawidłowe opisywanie sytuacji, analizowanie, wnioskowanie),
- w procesie lekcyjnym stosować aktywizujące metody nauczania, które rozwijać będą twórcze i samodzielne myślenie uczniów,
- systematycznie kontrolować postępy uczniów,
- uściślić współpracę z rodzicami, uświadamiając im, że od nich w dużej mierze zależy przygotowanie się uczniów do zajęć lekcyjnych i odrabianie prac domowych,
- w dalszym ciągu należy ćwiczyć techniki rozwiązywania testów,
- mobilizować uczniów do samodzielnego rozwiązywania testów,
- dużo uwagi poświęcić, by wzbudzić w uczniu wewnętrzną motywację do uczenia się,
- kontynuować realizację założeń Planu Poprawy Efektywności Kształcenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.