X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26637
Przesłano:
Dział: Języki obce

Tydzień książki angielskiej - scenariusze zajęć dydaktycznych z języka angielskiego w przedszkolu

ENGLISH BOOK WEEK – TYDZIEŃ KSIĄŻKI ANGIELSKIEJ
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU
ZAJĘCIA I

Temat: What the book is about? Zapoznanie się z wybranymi książkami przyniesionymi przez dzieci.

Słownictwo:
book(s), page(s), cover, paper, illustration, text, title

Wyrażenia i struktury zdaniowe:
What the book is about?
Gotta keep reading books.
Open your book./Close your book.
Look at the cover of your book.
What the book is made of?
What is inside the book?

Cele ogólne:
zapoznanie dzieci z budową książki
zachęcenie dzieci do czytania książek
motywacja uczniów do nauki języka angielskiego
uświadomienie konieczności szanowania książek
rozwijanie zainteresowań dzieci
kształtowanie umiejęstności ruchowych
kształtowanie spostrzegawczości
wzbogacanie słownictwa o nowe słowa oraz wyrażenia
czerpanie radości ze wspólnej zabawy

Cele szczegółowe:
Dziecko:
potrafi podać angielskie nazwy niektórych elementów, z których zbudowana jest książka
wie, że książki należy szanować
chętnie uczy się śpiewać piosenkę
chętnie uczy się prostego układy tanecznego z wykorzystaniem książek
stara sięodgadnąć po okładce o czym jest wybrana książka
potrafi określić, której książki brakuje spośród prezentowanych
chętnie bierze udział w zabawach proponowanych przez nauczyciela
odpowiada na zadawane pytania

Metody:
Total Physical Response – metoda reagowania całym ciałem
Audiovisual Method – metoda audiowizualna wykorzystująca rekwizyty, karty obrazkowe etc.
elemety metody audiolingwalnej (Audiolingual Method) – sluchanie piosenek, rymowanek, wierszyków i powtarzanie ich; dryl językowy
nauka przez zabawę

Środki dydaktyczne:
odtwarzacz CD
płyta CD z muzyką
książki przyniosione przez dzieci
chusta (nieprześwitująca)

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie.
Dzieci uczą się śpiewać piosenkę "Gotta keep reading" oraz tańczą krótki układ taneczny ze swoimi książeczkami. Następnie siadają w kółeczku. Nauczyciel za pomocą wyliczanki wybiera 6 książek, które zostaną wykorzystane do kolejnych zabaw.
2. Zabawa 1
Nauczyciel układa wylosowane książki przed dziećmi tak by mogły zobaczyć ich okładki. Następnie podnosi jedną książkę i zadaje pytanie "What the book is about?" Zadaniem dzieci jest odgadywanie o czym może być wybrana książka.
3. Zabawa 2
Nauzyciel układa wybrane książki w rzędzie po czym prosi dzieci by zapamiętały o czym one są. Następnie nauczyciel mówi "Close your eyes." i dzieci zamykają oczy. Nauczyciel zakrywa jedną z książek chustą i mówi "Open your eyes." Dzieci otwierają oczka a ich zadaniem jest określenie, która książka została ukryta pod chustą.
4. Zakończenie
Dzieci ponownie śpiewają poznaną piosenkę i tańczą ze swoimi książeczkami.

ENGLISH BOOK WEEK – TYDZIEŃ KSIĄŻKI ANGIELSKIEJ
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU
ZAJĘCIA II

Temat: "Gotta keep reading, cause this book's gonna be a good book."
Słownictwo:
book(s), page(s), cover, paper, illustration, text, title
Wyrażenia i struktury zdaniowe:
What the book is about?
Gotta keep reading books.
Open your book./Close your book.
Look at the cover of your book.
This is a good book.
It makes you smart.

Cele ogólne:
zachęcenie dzieci do czytania książek
motywacja uczniów do nauki języka angielskiego
uświadomienie konieczności szanowania książek
rozwijanie zainteresowań dzieci
kształtowanie umiejęstności ruchowych
kształtowanie spostrzegawczości
wzbogacanie słownictwa o nowe słowa oraz wyrażenia
czerpanie radości ze wspólnej zabawy

Cele szczegółowe:
Dziecko:
wie, że książki należy szanować
chętnie śpiewa poznaną piosenkę
chętnie tańczy prosty układ taneczny z wykorzystaniem książek
słucha uważnie i rozumie sens przeczytanej książki
chętnie odpowiada na pytania dotyczące przeczytanej książki
potrafi zapamiętac słówka pojawiające się w przeczytanej książeczce
chętnie bierze udział w zabawach proponowanych przez nauczyciela

Metody:
Total Physical Response – metoda reagowania całym ciałem
Audiovisual Method – metoda audiowizualna wykorzystująca rekwizyty, karty obrazkowe etc.
elemety metody audiolingwalnej (Audiolingual Method) – sluchanie piosenek, rymowanek, wierszyków i powtarzanie ich; dryl językowy
nauka przez zabawę

Środki dydaktyczne:
odtwarzacz CD
płyta CD z muzyką
książki przyniosione przez dzieci

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie.
Dzieci śpiewają piosenkę "Gotta keep reading" oraz tańczą krótki układ taneczny ze swoimi książeczkami. Następnie siadają w kółeczku. Nauczyciel za pomocą wyliczanki wybiera 6 książek, które zostaną wykorzystane do kolejnej zabawy.
2. Zabawa 1
Nauczyciel układa wylosowane książki w pewnej kolejności na dywanie i prosi dzieci by zapamiętały ich kolejność. Następnie miesza książki zmieniając ich ułożenie. Zadaniem dzieci jest odtworzenie z pamięci poprzedniej kolejności. Za każdą dobrze ułożoną książkę dzieci zdobywają punkt.
3. Reading time – czytanie książki.
Za pomocą wyliczanki nauczyciel wybiera książkę, która zostaje przeczytana. Przed rozpoczęciem czytania prosi dzieci by słuchały uważnie i starały się zapamiętać jak najwięcej słówek, które znają. Po przeczytaniu nauczyciel prosi dzieci by wymieniły jak najwięcej zapamiętanych słówek oraz zadaje pytania dotyczące treści książki.
4. Zakończenie
Dzieci śpiewają poznaną piosenkę i tańczą ze swoimi książeczkami.

ENGLISH BOOK WEEK – TYDZIEŃ KSIĄŻKI ANGIELSKIEJ
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU
ZAJĘCIA III

Temat: "Let's read and read." Zabawy z książeczkami.
Słownictwo:
book(s), page(s), cover, paper, illustration, text, title, happy ending

Wyrażenia i struktury zdaniowe:
What the book is about?
Gotta keep reading books.
Open your book./Close your book.
Look at the cover of your book.
This is a good book.
It makes you smart.
Find the book about.../Point to the book about...
Go to the book about...

Cele ogólne:
zachęcenie dzieci do czytania książek
motywacja uczniów do nauki języka angielskiego
uświadomienie konieczności szanowania książek
rozwijanie zainteresowań dzieci
kształtowanie umiejęstności ruchowych
kształtowanie spostrzegawczości
wzbogacanie słownictwa o nowe słowa oraz wyrażenia
czerpanie radości ze wspólnej zabawy

Cele szczegółowe:
Dziecko:
wie, że książki należy szanować
chętnie śpiewa poznaną piosenkę
chętnie tańczy prosty układ taneczny z wykorzystaniem książek
słucha uważnie i rozumie sens przeczytanej książki
chętnie odpowiada na pytania dotyczące przeczytanej książki
potrafi zapamiętac słówka pojawiające się w przeczytanej książeczce
chętnie bierze udział w zabawach proponowanych przez nauczyciela
słucha uważnie krótkich opisów książek prezentowanych przez nauczyciela i stara się je zrozumieć
wskazuje prawidłową książkęna podstawie jej opisu
Metody:
Total Physical Response – metoda reagowania całym ciałem
Audiovisual Method – metoda audiowizualna wykorzystująca rekwizyty, karty obrazkowe etc.
elemety metody audiolingwalnej (Audiolingual Method) – sluchanie piosenek, rymowanek, wierszyków i powtarzanie ich; dryl językowy
nauka przez zabawę

Środki dydaktyczne:
odtwarzacz CD
płyta CD z muzyką
książki przyniosione przez dzieci

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie.
Dzieci śpiewają piosenkę "Gotta keep reading" oraz tańczą krótki układ taneczny ze swoimi książeczkami. Następnie siadają w kółeczku. Nauczyciel za pomocą wyliczanki wybiera 6 książek, które zostaną wykorzystane do kolejnej zabawy.
2. Zabawa 1
Nauczyciel układa wylosowane książki na dywanie. Następnie prosi dzieci by uważnie się im przyjrzały po czym wybiera pojedyncze osoby, których zadaniem jest wskazanie książki opisywanej przez nauczyciela, np. Ola, point to the book about [the stickman who wants to come back home].
3. Reading time – czytanie książki.
Za pomocą wyliczanki nauczyciel wybiera książkę, która zostaje przeczytana. Przed rozpoczęciem czytania prosi dzieci by słuchały uważnie i starały się zapamiętać jak najwięcej słówek, które znają. Po przeczytaniu nauczyciel prosi dzieci by wymieniły jak najwięcej zapamiętanych słówek oraz zadaje pytania dotyczące treści książki.
4. Zakończenie
Dzieci śpiewają poznaną piosenkę i tańczą ze swoimi książeczkami.

ENGLISH BOOK WEEK – TYDZIEŃ KSIĄŻKI ANGIELSKIEJ
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU
ZAJĘCIA IV

Temat: Making our own books – part 1. My English dictionary.
Słownictwo:
book(s), page(s), cover, paper, illustration, text, title, dictionary
Wyrażenia i struktury zdaniowe:
What the book is about?
Gotta keep reading books.
Open your book./Close your book.
Look at the cover of your book.
This is a good book.
It makes you smart.
Find the book about.../Point to the book about...

Cele ogólne:
zachęcenie dzieci do czytania książek
motywacja uczniów do nauki języka angielskiego
uświadomienie konieczności szanowania książek
rozwijanie zainteresowań dzieci
kształtowanie umiejęstności ruchowych
doskonalenie umiejętności manualnych
kształtowanie spostrzegawczości
wzbogacanie słownictwa o nowe słowa oraz wyrażenia
czerpanie radości ze wspólnej zabawy

Cele szczegółowe:
Dziecko:
wie, że książki należy szanować
chętnie śpiewa poznaną piosenkę
chętnie tańczy prosty układ taneczny z wykorzystaniem książek
potrafi złożyć kartkę na pół
potrafi narysować proste ilustracje w sowim słowniczku
umie posługiwać się klejem – przykleja samodzielnie ilustracje
chętnie bierze udział w zabawach proponowanych przez nauczyciela
słucha uważnie krótkich opisów książek prezentowanych przez nauczyciela i stara się je zrozumieć
wskazuje prawidłową książkęna podstawie jej opisu
Metody:
Total Physical Response – metoda reagowania całym ciałem
Audiovisual Method – metoda audiowizualna wykorzystująca rekwizyty, karty obrazkowe etc.
elemety metody audiolingwalnej (Audiolingual Method) – sluchanie piosenek, rymowanek, wierszyków i powtarzanie ich; dryl językowy
nauka przez zabawę – zabawy plastyczne

Środki dydaktyczne:
odtwarzacz CD
płyta CD z muzyką
książki przyniosione przez dzieci
kartki formatu A4 (po 2-3 na jedną osobę, w zależności od grupy wiekowej)
ołówki, kredki, flamastry
gotowe wycinki z gazet, klej

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie.
Dzieci śpiewają piosenkę "Gotta keep reading" oraz tańczą krótki układ taneczny ze swoimi książeczkami. Następnie siadają w kółeczku. Nauczyciel za pomocą wyliczanki wybiera 6 książek, które zostaną wykorzystane do kolejnej zabawy.
2. Zabawa 1
Nauczyciel układa wylosowane książki na dywanie. Następnie prosi dzieci by uważnie się im przyjrzały po czym wybiera pojedyncze osoby, których zadaniem jest wskazanie książki opisywanej przez nauczyciela, np. Ola, point to the book about [the stickman who wants to come back home].
3. Making a book – robimy książeczki
Nauczyciel wspólnie z dziećmi wybierają obszar językowy oraz pojedyńcze słowa z danego obszaru, które znajdą się w słowniczku, (od 4 do 8 słówek w zależności od grupy wiekowej) np. pets: cat, dog, fish, turtle. Następnie nauczyciel rozdaje dzieciom kartki formatu A4 i prosi je by złożyły otrzymane kartki na pół. (W przypadku młodszych dzieci konieczna będzie pomoc nauczyciela). Gdy dzieci są gotowe nauczyciel przy pomocy zszywacza łączy ze sobą kartki w taki sposób by powstały z nich książeczki.
Kolejnym zadaniem dzieci jest zaprojektowanie okładek słowniczków. Dzieci przy pomocy ołówków, kredek i flamastrów ozdabiają okładki swoich książeczek. (W przypadku młodszych dzieci można wykorzystać gotowe elementy, np. wycinki z gazet).
Tak przygotowane książeczki nauczyciel podpisuje i przechowuje do następnych zajęć. Warto także przygotować wcześniej słówka, które znajdą się w słowniczku np. wydrukować w języku angielskim i polskim tak by dzieci mogły je przykleić pod każdą ilustracją na kolejnych zajęciach.
4. Zakończenie
Dzieci śpiewają poznaną piosenkę i tańczą ze swoimi książeczkami.

ENGLISH BOOK WEEK – TYDZIEŃ KSIĄŻKI ANGIELSKIEJ
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU
ZAJĘCIA V

Temat: Making our own books – part 2. My English dictionary.
Słownictwo:
book(s), page(s), cover, paper, illustration, text, title, dictionary, słownictwo z wybranego obszaru językowego, które zostanie umieszczone w słowniczku
Wyrażenia i struktury zdaniowe:
What the book is about?
Gotta keep reading books.
Open your book./Close your book.
Look at the cover of your book.
This is a good book.
It makes you smart.
Find the book about.../Point to the book about...
Draw a [cat].

Cele ogólne:
zachęcenie dzieci do czytania książek
motywacja uczniów do nauki języka angielskiego
uświadomienie konieczności szanowania książek
rozwijanie zainteresowań dzieci
kształtowanie umiejęstności ruchowych
doskonalenie umiejętności manualnych
kształtowanie spostrzegawczości
wzbogacanie słownictwa o nowe słowa oraz wyrażenia
czerpanie radości ze wspólnej zabawy

Cele szczegółowe:
Dziecko:
wie, że książki należy szanować
chętnie śpiewa poznaną piosenkę
chętnie tańczy prosty układ taneczny z wykorzystaniem książek
potrafi narysować proste ilustracje w sowim słowniczku
umie posługiwać się klejem – przykleja samodzielnie ilustracje
chętnie bierze udział w zabawach proponowanych przez nauczyciela
Metody:
Total Physical Response – metoda reagowania całym ciałem
Audiovisual Method – metoda audiowizualna wykorzystująca rekwizyty, karty obrazkowe etc.
elemety metody audiolingwalnej (Audiolingual Method) – sluchanie piosenek, rymowanek, wierszyków i powtarzanie ich; dryl językowy
nauka przez zabawę – zabawy plastyczne

Środki dydaktyczne:
odtwarzacz CD
płyta CD z muzyką
książki przyniosione przez dzieci
kartki formatu A4 (po 2-3 na jedną osobę, w zależności od grupy wiekowej)
ołówki, kredki, flamastry
gotowe wycinki z gazet, klej
przygotowane wcześniej słówka w języku angielskim i polskim (wydrukowane i wycięte)

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie.
Dzieci śpiewają piosenkę "Gotta keep reading" oraz tańczą krótki układ taneczny ze swoimi książeczkami. Następnie siadają w kółeczku. Nauczyciel za pomocą wyliczanki wybiera 6 książek, które zostaną wykorzystane do kolejnej zabawy.
2. Zabawa 1
Nauczyciel układa wylosowane książki w pewnej kolejności na dywanie i prosi dzieci by zapamiętały ich kolejność. Następnie miesza książki zmieniając ich ułożenie. Zadaniem dzieci jest odtworzenie z pamięci poprzedniej kolejności. Za każdą dobrze ułożoną książkę dzieci zdobywają punkt.
3. Making a book – robimy książeczki
Nauczyciel rozdaje dzieciom przygotowane wcześniej książeczki. Zadaniem dzieci jest narysowanie na każdej stronie (za wyjątkiem okładki) pojedynczej ilustracji porzedstawiającej jedno ze słów, które zostały wybrane na poprzednich zajęciach. Kiedy obrazki są gotowe nauczyciel pomaga dzieciom przykleić przygotowane wcześniej słówka w języku angielskim i polskim.
4. Zakończenie
Dzieci śpiewają poznaną piosenkę i tańczą ze swoimi książeczkami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.