X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26577
Przesłano:
Dział: Świetlica

Bałwankowa zima - scenariusz zajęć świetlicowych

SCENARIUSZ ZAJĘCIA ŚWIETLICOWEGO
Klasa: II
Cel główny:
- utrwalenie podstawowych informacji dotyczących zimy
Cele szczegółowe:
- rozwijanie wyobraźni podczas wyszukiwania skojarzeń dotyczących zimy;
- doskonalenie umiejętności charakteryzowania zimy, jako pory roku;
- zwrócenie uwagi na odpowiedni ubiór zimą;
- doskonalenie spostrzegawczości podczas wyszukiwania różnic na obrazkach;
- rozwijanie umiejętności liczenia podczas analizy wiersza;
- kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej podczas zabaw;
- doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu podczas słuchania piosenki;
Metody:
- aktywnego uczestnictwa, oglądowa
Formy:
- indywidualna, praca w grupie
Środki dydaktyczne:
Kartki, ołówki, karty pracy, tekst wiersza, list, ilustracje, gazety, pendrive, odtwarzacz z wejściem usb, kredki


Przebieg zajęć:
1. Przywitanie
2. Wprowadzenie do tematu zajęć: zagadka
3. Praca w grupach: skojarzenia z zimą
4. Odczytanie listu od bałwanka Beniamina
- wskazanie cech zimy;
- nawiązanie do odpowiedniego ubioru zimą;
- dorysowanie bałwankowi brakujących elementów (na podstawie tekstu)
5. Odnajdywanie różnic na obrazkach
6. Analiza wiersza pt. „Dziewięć bałwanków”
- nadanie tytułu wierszowi;
- wskazanie bohaterów wiersza;
- liczenie bałwanków;
- ułożenie bałwanków w odpowiedniej kolejności
7. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem gazet „Śnieżne kule”
8. Zabawa ruchowo- naśladowcza „Zimowa zabawa”
9. Analiza piosenki A. Jurksztowicz pt. „Zima lubi dzieci”
- określenie nastroju i tempa piosenki;
- wskazanie cech zimy ukazanych w utworze;
- zaznaczenie odpowiednich ilustracji, które nie są związane z piosenką;
10. Podsumowanie zajęć/ ewaluacja
11. Podziękowanie za udział w zajęciach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.