X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2653
Przesłano:

Pierwsza kolekcja skał - scenariusz lekcji

Dział programowy: Skały i gleby.
Temat lekcji : Pierwsza kolekcja skał

Cele lekcji:
Wiadomości: Uczeń
·wyjaśni co to jest minerał
·wyjaśni co to jest skała
·zna pospolite skały
·zna metodę na wykrywanie kalcytu w skale

Umiejętności: Uczeń
·rozpoznaje skały zwięzłe i luźne
·rozpoznaje na ilustracjach podstawowe rodzaje skał
·rozpoznaje okazy skał
·rozpoznaje skały na podstawie opisu
Postawy: Uczeń
·współpracuje w zespole
.jest aktywny

Formy i metody pracy: pogadanka, praca z tekstem, grupowa, pokaz, eksperyment, rozpoznawanie okazów

Środki dydaktyczne:
podręcznik, okazy skał, karty pracy, atlas przyrodniczy,ocet i zakraplacz

Tok lekcji:

I. Wstęp

1. Sprawy organizacyjno-porządkowe
2. Przypomnienie wiadomości z lekcji poprzedniej:
-def: minerał, skała.
-rodzaje minerałów i skał
-opis skał
[Ocenienie ucznia, uczniów odpowiadających]
3. Sprawdzenie pracy domowej [ocenienie pracy wybranym uczniom].
4. Sformułowanie tematu lekcji.

II. Faza realizacji
1.Podział klasy na 5 grupy (każda grupa otrzymuje kilka skał wybranych przez nauczyciela)
- uczniowie wykonują ćwiczenie 1 z karty pracy.
a) Dzielimy otrzymane skały na dwie grupy:
- skały zwięzłe
- skały luźne
b) Wymieniamy cechy skał zwięzłych i luźnych:
-.... -....
-uczniowie po przeprowadzonej obserwacji zapisują wnioski w zeszycie przedmiotowym
2.Nauczyciel przeprowadza eksperyment (propozycja z podręcznika), w jaki sposób można wykryć obecność kalcytu w wapieniu i marmurze (nauczyciel nakłada zakraplaczem kilka kropel octu na wybrane skały, pod jego wpływem skały zaczynają sie burzyć, jest to reakcja charakterystyczna na wykrywanie kalcytu w tych skałach)
3.Dalszy ciąg pracy w grupach (każda grupa pracuje ze skałami wcześniej przydzielonymi przez nauczyciela)
-uczniowie wykonują ćwiczenie 2 z karty pracy.
a)Korzystając z pomocy podręcznika, atlasu rozpoznajcie przydzielone wam skały...
b)Ułóżcie skały na ławce, a następnie pod każdą skałą należy umieścić karteczkę z jej nazwą
4. Podsumowanie pracy w grupach:
a)zgodnie z poleceniem nauczyciela przemieszczamy się aby zobaczyć kolekcję skał innych grup
b)jeśli uważamy, że inna grupa nieprawidłowo rozpoznała skałę, na kartce z jej nazwą wpisujemy minus i w nawiasie zapisujemy własną propozycje nazwy
c)wracamy do swojego stanowiska
d)nauczyciel sprawdzi poprawność nazw z okazami skał

III. Faza podsumowująca:
1.Pogadanka, jak można wykorzystać skały które rozpoznaliśmy.
2.Zapis wniosków w zeszycie (rysujemy tabelę):
a) proszę uzupełnić tabelkę, dopasowując do wybranej skały możliwość jej zastosowania
[Ocenienie uczniów za aktywną pracę na lekcji].

IV. Zadanie domowe:
Opisz warunki w jakich powstał węgiel kamienny.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.