X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26500
Przesłano:

Podział wyrobów stolarskich i podstawowe określenia z nimi związane. Scenariusz zajęć z technologii i materiałoznawstwa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna kl. II/zawód: stolarz/
Przedmiot: Technologia i materiałoznawstwo
Temat: Podział wyrobów stolarskich i podstawowe określenia z nimi związane
Czas trwania zajęć: 45 minut
Cele lekcji:
1. Wiadomości:
-Co nazywamy wyrobami stolarskimi
-Podział wyrobów stolarskich
-Elementy i podzespoły
2. Umiejętności:
-Rozróżnianie wyrobów stolarskich, elementów i podzespołów
-Ćwiczenie koncentracji uwagi dowolnej
Spodziewane efekty:
Po zakończeniu lekcji uczeń:
-potrafi wymienić i rozróżniać wyroby stolarskie
-potrafi wymienić elementy konstrukcyjne taboretu
-potrafi wymienić materiały z jakich wykonuje się wyroby stolarskie
-potrafi policzyć z ilu elementów składa się taboret
Metody pracy:
-pogadanka
-pokaz
-ćwiczenie
Formy pracy:
-praca indywidualna
-praca zespołowa
Środki dydaktyczne:
-pokaz multimedialny „Klasyfikacja wyrobów stolarskich”
-karta pracy – „Wyroby stolarskie”, Elementy konstrukcyjne taboretu
-rzutnik
-komputer
-model taboretu – elementy do złożenia

Przebieg lekcji:
Część organizacyjna:
-powitanie
-sprawdzenie obecności,
-podanie tematu, celu lekcji i formy zajęć
Część zasadnicza:
Nauczyciel nawiązuje do wiadomości z klasy I. Pyta uczniów, co można wykonać z drewna? Chętni uczniowie odpowiadają. Nauczyciel przedstawia uczniom prezentację multimedialną „Klasyfikacja wyrobów stolarskich”. Następnie podaje uczniom notatkę do zapisania w zeszycie - co nazywa się wyrobem stolarskim. Uczniowie zapisują w zeszycie.
Nauczyciel przedstawia uczniom prezentację z różnymi przedmiotami i rozdaje uczniom karty pracy z poleceniem o zakwalifikowanie odpowiednich przedmiotów do poszczególnych wyrobów stolarskich.

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że wyroby stolarskie mogą być wykonane z jednego kawałka drewna jak np. uchwyt młotka lub mogą składać się z elementów, tj. odpowiednio ukształtowanych pojedynczych, niepodzielnych części. Odpowiednie wzajemne usytuowanie elementów względem siebie oraz ich unieruchomienie w wyrobie gotowym tworzą konstrukcję wyrobu.
Elementy konstrukcyjne można podzielić na trzy grupy.
Nauczyciel przedstawia uczniom elementy konstrukcyjne taboretu i wyjaśnia podstawowe elementy.
Nauczyciel prosi uczniów o wklejenie rysunku i w odpowiednie miejsca wpisanie nazw elementów. Uczniowie wykonują polecenie.
Nauczyciel wymienia materiały jakie stosuje się w przetwórstwie drzewnym:
drewno lite i tworzywa drzewne, takie jak: płyta wiórowa, płyta paździerzowa, płyta pilśniowa, sklejka, okleina oraz tworzywa sztuczne – folie i laminaty, metal, szkło.
Nauczyciel wyjaśnia pojęcie montażu i demonstruje uczniom istotę montażu na konkretnym przykładzie. Uczniowie zapisują w zeszycie notatkę.
Uczniowie na przykładzie taboretu wymieniają elementy, ich nazwy i funkcje.
Część podsumowująca:
-nauczyciel dokonuje podsumowania, ocenia pracę uczniów na lekcji,
-nauczyciel podaje informacje o temacie następnej lekcji
-pożegnanie z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.