X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26493
Przesłano:
Dział: Języki obce

Present Continuous - scenariusz lekcji

SCENARIUSZ LEKCJI Longan Egzamin Gimnazjalny

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

DATA:
KLASA:
POZIOM: grupa podstawowa
LICZBA UCZNIÓW:
PODRĘCZNIK: Longan Egzamin Gimnazjalny
TEMAT: Czas Present Continuous.

CELE LEKCJI:
• powtórzenie i utrwalenie zasad zastosowania czasu Present Continuous;
• rozwijanie umiejętności tworzenia notatki i korzystania z materiałów źródłowych (np. z informacji gramatycznych w podręczniku, własnych notatkach itp.);
• zachęcanie uczniów do systematycznego powtarzania i utrwalania wiadomości, a także do rozwijania w uczniach poczucia odpowiedzialności za proces uczenia się i własne postępy.

METODY:
• komunikacyjna;
• dedukcyjna (przy powtarzaniu zagadnień gramatycznych).

TECHNIKI:
• dopasowywanie reakcji językowych do pytań;
• analiza informacji gramatycznych;
• porządkowanie kolejności słów w zdaniach;
• porównywanie rozwiązań zadań;

FORMY PRACY
• praca indywidualna, kierowana przez nauczyciela i samodzielna;
• praca w parach: (a) konsultowanie wyników, (b) wymiana wiadomości, i (c) samopomoc koleżeńska.

ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE
• podręcznik;
• zeszyt;
• materiały dodatkowe (kserokopie)

II. PRZEBIEG LEKCJI

1. Powitanie uczniów i czynności administracyjne.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Powtórzenie powtórzenie poznanych utartych zwrotów komunikacyjnych (Reagowanie językowe, standard 3)
4. Zadanie 2 str 43 (Reagowanie językowe, standard 1).
5. Powtórzenie odmiany czasownika być.
6. Analiza informacji gramatycznych zawartych w podręczniku strona 136.
7. Wspólne utworzenie notatki z użyciem metody „map pamięciowych”.
8. Porządkowanie kolejności wyrazów w zdaniach. (Układanie rozsypanki)
9. Zadanie 11 str.136 podręcznik, układanie zdań w czasie Present Simple.
10. Zadanie domowe: Zadanie 14 str. 137. / http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/ exercises?form03
http://www.ang.pl/present_continuous.html?tab=4&id=76
* Jeśli czas pozwoli zadanie 12 str.136

Przygładowa notatka zapisana w postaci mapy mentalnej (dodatkowo z elementami graficznymi - strzałkami,narysowanymi zbiorami)

Orzeczenie (forma czasownika) Kiedy używamy?

Be (Am,is lub are)+ czasownik - ing Now
At the moment
Look!
Tomorrow

Present Continuous

Zasady dodawania końcówki –ing
Odejmujemy końcowe „e” (dance /dancing)
Podwajamy ostatnią literę w jednosylabowych
zakończonych na samogłoskę i spółgłoskę
Np. run - running

Tworzenie pytań
W zdaniu twierdzącym
zamieniamy miejscami
osobę i czasownik być
(tzn. am, is, are)
Np. You are reading.
(zdanie twierdzące)

Are you reading?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.