X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26488
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica
w Tomaszowie Mazowieckim

ANEKS DO PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Stażysta: mgr Katarzyna Dziedzic
Opiekun stażu: mgr Anna Kaczmarek

W związku z przydzieleniem nowych zadać oraz nowymi inicjatywami nauczyciela stażysty dotychczasowy plan rozwoju zawodowego sporządzony we wrześniu 2012r. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu.

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Formy Realizacji Terminy Dokumentowanie
& 7 ust. 1 pkt 1

uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Udział w pracach komisji szkolnych, w tym:
- Zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej Szkoły (przewodnicząca)
- Zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych Rok szkolny 2013/14 protokoły ze spotkań zespołów sprawozdania z realizacji zadań,
ankiety, analiza wyników badania przeprowadzonego przez Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Szkoły.
Zorganizowanie konkursów szkolnych, w tym:
- Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
- Konkursu Ortograficznego z Języka Angielskiego Okres trwania stażu Sprawozdania, pytania konkursowe, dyplomy, strona internetowa Szkoły
Prowadzenie dodatkowych zajęć, w tym:
- Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego przygotowujące uczniów do matury.
- Zajęcia przygotowujące do konkursów.
- Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne Okres trwania stażu
Sprawozdania, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych, w tym:
- Współorganizowanie Dni Otwartych Drzwi Szkoły poprzez przygotowanie stoiska językowego
Marzec/
kwiecień 2013; Marzec/
kwiecień 2014; Marzec/
kwiecień 2015; zaświadczenia Dyrektora, strona internetowa Szkoły
& 7 ust. 1 pkt 2
pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego  Udział w Projekcie Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach (szkolenia, warsztaty, konferencje)
- Udział w Projekcie Doskonalenie w Sieci - Współpraca nauczycieli języków obcych (szkolenia, warsztaty) Rok szkolny 2014/15

Rok szkolny 2013-14
Własna witryna internetowa,
Publikacja dokumentów w Internecie, zaświadczenia , forum internetowe
& 7 ust. 2 pkt 3
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Założenie własnej witryny internetowej, na której zamieszczane są m.in. z ankiety i zadania dla uczniów Rok szkolny 2014/15
Witryna internetowa

Miejscowość, data:........................................

Opracowała:........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.