X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26417
Przesłano:
Dział: Świetlica

Sprawozdanie z pracy świetlicy za I semestr 2014/2015

Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Chorzelowie w roku szkolnym 2014/2015
Semestr I

Nauczyciele - wychowawcy: Justyna Budak

Nauczyciele realizujący w świetlicy godziny karciane: ....

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców. W naszej świetlicy opieką objęte są dzieci, których rodzice pracują, jak również dzieci oczekujące na przyjazd szkolnego autobusu oraz dzieci czekające na dodatkowe zajęcia (koła zainteresowań).
Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.15 do 8.15 i od 11.30 do 16.30.
W roku szkolnym 2014/2015 świetlica szkolna objęła działalnością opiekuńczo – wychowawczą 88 wychowanków z klas I – IV Szkoły Podstawowej.
Dzieci podzielone są na dwie grupy - grupę starszą (uczniowie klas III - IV) oraz grupę młodszą (uczniowie klas I ).
Klasy I – 31 osób, klasy II – 15 osób, klasy III – 17 osób i klasa IV – 13 osób.
Zajęcia prowadzone w świetlicy są oparte o zatwierdzony na początku roku szkolnego plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości.
Zajęcia świetlicowe miały charakter zarówno indywidualny, jak i grupowy i odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem dnia.
Głównym celem działalności naszej świetlicy było zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
Dzieciom przebywającym w świetlicy oferowaliśmy uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych, organizowane były między innymi:
• zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.
• żywe słowo: recytacje, czytelnictwo, scenki dramowe,
• zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania,
• zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne,
• zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe,
• zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy,
• zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci,
• realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.
Nasi uczniowie mieli również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystali z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Organizowane były także zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych.
We wrześniu dzieci, które po raz pierwszy przyszły do świetlicy miały możliwość dokładnego poznania szkoły i jej pracowników. Wychowawczynie czuwały nad bezpieczeństwem wychowanków, dbały o szybkie przystosowanie się do nowych warunków, organizując zajęcia i zabawy integrujące grupę.
Przeprowadzone zostały pogadanki dotyczące bezpieczeństwa ucznia w drodze do szkoły i do świetlicy oraz podczas zajęć świetlicowych, zabaw na placu szkolnym, boisku szkolnym, w trakcie wypoczynku w czasie dni wolnych od zajęć oraz dotyczące poszanowania gier, zabawek świetlicowych i utrzymania porządku w świetlicy.
Dzieci zostały zapoznane z regulaminem świetlicy, poznały prawa i obowiązki uczestnika świetlicy szkolnej, a także zawarły kontrakt świetlicowy.
24 września 2014r. dzieci ze świetlicy wraz z wychowawczyniami brały udział w Akcji Sprzątania Świata.
We wrześniu został również zorganizowany konkurs dla uczestników świetlicy pt. „Bezpieczna droga do szkoły”, podczas którego dzieci mogły przypomnieć sobie zasady poruszania się w drodze do i ze szkoły.
W miesiącu październiku braliśmy udział w gminnym konkursie plastycznym zorganizowanym przez SOKiS w Chorzelowie pt.”Jaki znak Twój? - Orzeł Biały” Uczniowie nagrodzeni: J.... kl. II a. Nagrodzeni uczniowie swoje pracę robili pod opieką pani Justyny Budak.
Również w październiku braliśmy udział w powiatowym konkursie plastycznym „Czas na zdrowie”. Konkurs organizowany był przez SOSW im. Jadwigii Królowej w Mielcu. Wyróżnienie w konkursie otrzymał ...... Opiekun: Justyna Budak.
W październiku odwiedziliśmy również dwie wystawy zorganizowane przez SOKiS w Chorzelowie. Pierwsza z nich dotyczyła malarstwa Pana Bogdana Cygana z Książnic „ Równoległość światów”, a druga to pokonkursowa wystawa prac uczniów naszej gminy „ Jaki znak Twój? – Orzeł Biały”.
31 Października w naszej świetlicy odbyła się zabawa z okazji święta Halloween. Poznaliśmy tradycje i pochodzenie tego święta, rysowaliśmy dynie, czarownice i przeróżne straszydła, które są symboliką tego święta. Uczniowie nagrodzeni podczas zabawy za najlepsze przebranie to Karol ...
Również w listopadzie z okazji Andrzejek wychowawczynie przeprowadziły wraz z uczniami tradycyjne wróżby I zabawy andrzejkowe przy muzyce, a zajęcia grudniowe przebiegały nam w atmosferze świątecznej na wspólnym kolędowaniu i przygotowywaniu ozdób choinkowych.
W grudniu braliśmy udział w gminnym konkursie plastycznym zorganizowanym przez SOKiS W Chorzelowie „Piękno tradycji Świąt Bożego Narodzenia”. Nagrodę otrzymał: ..... Opiekun; Justyna Budak.
Styczeń to miesiąc karnawału, więc i u nas nie mogło zabraknąć zabawy karnawałowej z licznymi konkursami , na którą dzieci przygotowały wraz z paniami wspaniale maski karnawałowe. Zorganizowane zostały takie konkursy jak: „Taniec z balonikami, „Taniec na gazecie”, „Krzesełka”
W styczniu wzięliśmy również udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym
pt. „Świat w oczach najmłodszych – Barwy radości ” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Nałęczowie. Kolejne ogólnopolskie konkursy plastyczne w których bierzemy udział to:
- „ Anioł 2015” zorganizowany przez Dom Kultury Dorożkarnia w Warszawie
- „Moje Anioły” konkurs zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży
- „Warszawa moja stolica” zorganizowany przez Pałac Młodzieży w Warszawie. Na wyniki wyżej wymienionych konkursów jeszcze czekamy.

Oto tematy, które zostały zrealizowane w świetlicy w I semestrze:
• Ja, moja szkoła, koledzy i koleżanki.
• Bukiet wakacyjnych wspomnień. Żegnajcie wakacje.
• Przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Bezpieczni w szkole..
• Początek kalendarzowej jesieni. Sprzątanie świata..
• Zwierzęta wokół nas. Tydzień opieki nad zwierzętami.
• Zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie. Złota Polska Jesień.
• Dzień Edukacji Narodowej.
• Poznajemy nasze zainteresowania.
• Czcimy pamięć tych, którzy odeszli. Halloween..
• Nasza świetlica. W zdrowym ciele zdrowy duch.
• Narodowe Święto Niepodległości. Kto ty jesteś?- Polak mały.
• Nasze zabawki. Dzień Pluszowego Misia.
• Polskie tradycje – Andrzejki i wróżby.
• Grudni owe tradycje – Barbórka i Mikołajki.
• Wkrótce zima. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę.
• Hej kolęda, kolęda. Choinkowe niespodzianki.
• Otwieramy nowy kalendarz.
• Karnawał
• Dzień Babci Dziadka, za co ich kochamy.
• Zima, zima. Bezpieczni na śniegu i lodzie.

Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęcano im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów eksponowane były na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych.
Wykonano dekoracje zgodne z aktualną porą roku i przystrojono świetlicę, dzięki czemu udało się stworzyć miłe i przytulne miejsce, w którym uczniowie mieli bardzo dobre warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy a także odrobienia prac domowych.
W ramach działalności dydaktycznej dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną miały zapewnioną pomoc podczas odrabiania lekcji i nadrabiania zaległości szkolnych. Dla dzieci przygotowywane były również rozmaite ćwiczenia kaligraficzne i grafomotoryczne.
Głównymi zadaniami świetlicy realizowanymi w ciągu całego semestru były:
• właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,
• kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
• rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
• wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
• udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
• organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki,
• współpraca i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym,
• opieka nad dożywianiem.

Na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć ustalona została roczna składka w wysokości 10 złotych. Zebrane pieniądze przeznaczane są na zakup przyborów papierniczych i biurowych , sprzętu sportowego, gier planszowych, zabawek.

Kontakty i współpraca z rodzicami dzieci świetlicowych:

Kontakty z rodzicami miały charakter rozmów indywidualnych. Rodzice byli informowani o problemach w zachowaniu ich dziecka oraz o zauważonych przez wychowawców niepokojących sygnałach, jak również o pozytywnych zachowaniach lub postępach i poprawie w zachowaniu dziecka. Takie rozmowy na ogół przynosiły pozytywne efekty.

Uwagi, wnioski na kolejny semestr:
Nadal realizować tematykę zawartą w planie pracy świetlicy szkolnej. Motywować dzieci świetlicowe mające trudności w nauce do systematycznego odrabiania lekcji na świetlicy w celu nadrobienia zaległości. Dbać o dekorację
i wystrój świetlicy. Przeprowadzać więcej pogadanek, rozmów na temat poszanowania gier i zabawek świetlicowych oraz na temat utrzymania porządku
w świetlicy. Zwrócić rodzicom szczególną uwagę na to, by wychowawca świetlicy poinformowany był pisemnie o każdej zmianie sposobu odbioru dziecka ze świetlicy oraz o wszystkich osobach, które dziecko odbierają.


Opracowała:
Justyna Budak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.