X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26412
Przesłano:

Kultura osobista pracownika - konspekt lekcji

PRZEDMIOT: PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

TEMAT : Kultura osobista pracownika.

PROWADZĄCY : Olga Karczmarek

UCZESTNICY : klasa I PDP - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym o zróżnicowanym poziomie: rozumienia poleceń, umiejętności manualnych i spostrzegawczości; różny poziom koncentracji uwagi i motywacji do pracy.

CELE
Uczeń :
- zna zasady kultury osobistej ucznia i pracownika
- stosuje zasady kultury osobistej w różnych sytuacjach życiowych

CELE REWALIDACYJNE
Uczeń:
- usprawnia koordynację wzrokowo – ruchową
- doskonali spostrzegawczość, wyobraźnię
- wzbogaca słownictwo

METODY :

- słowne: pogadanka ; oglądowe: pokaz; praktyczne: ćwiczebna; aktywne: kosz i walizeczka, sygnalizator, ankieta koniczynka

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
- rozsypanka wyrazowa, puzzle wyrazowe, puzzle obrazkowo- wyrazowe , etykiety wyrazowe, laptop , zielone i czerwone koła, fotografie prezentujące osoby ubrane w odmienny sposób, prezentacja multimedialna „Strój na rozmowę o pracę”, opisy i zdjęcia sytuacji z przejawami kulturalnego i niekulturalnego zachowania, schemat kosza i walizeczki, przybory szkolne zgromadzone w klasie, ankiety z rysunkiem koniczynki do uzupełnienia, symbole graficzne „buźki”

FORMY ORGANIZACJI PRACY UCZNIÓW :

- zbiorowa jednolita , zróżnicowana , zespołowa


PRZEBIEG ZAJĘĆ

1 . Zajęcia wstępne
- powitanie
- podanie tematu zajęć w formie rozsypanki wyrazowej lub puzzli wyrazowych
- przedstawienie celów lekcji

2. Puzzle obrazkowo- wyrazowe „Zasady kultury osobistej”.
Uczniowie układają puzzle zawierającą zasady kultury osobistej. Omówienie cech osoby kulturalnej.

3. Pogadanka na temat „Co to jest kultura osobista?”.

4. Prezentacja multimedialna „Jak ubrać się na rozmowę o pracę”.
Nauczyciel prezentuje ubiór osoby na rozmowę kwalifikacyjną. Omówienie schludnego wyglądu kobiety i mężczyzny ubiegających się o pracę. Odpowiedzi na pytania „ Jak ty ubrałbyś się na taką rozmowę?”

5. Przerwa śródlekcyjna- zabawa ruchowa „Witamy się jak ...”

6. Ćwiczenie „Jak cię widzą, tak cię piszą”
Pokaz zdjęć człowieka schludnie ubranego i niechlujnego. Wspólnie opisujemy jego wygląd. Sygnalizator- uczniowie, za pomocą kół czerwonych i zielonych, podejmują decyzje, która z fotografii przedstawia osobę właściwie ubraną do pracy i nie dbającą o siebie. Nauczyciel nawiązuje do powiedzenia „Jak cię widzą, tak cię piszą” . Podkreśla wpływ wyglądu i zachowania na postrzeganie nas przez innych w różnych sytuacjach. Uczniowie podejmują decyzję jak ubraliby się na ważną uroczystość lub do pracy.

7. Ćwiczenie „ Kultura do walizki”.
Nauczyciel przedstawia sytuacje określające kulturalne i niekulturalne zachowania w formie pisemnej i graficznej. Uczniowie oceniają je i umieszczają odpowiednio na schemacie walizki i kosza.

8. Podsumowanie zajęć „Umiem być kulturalny”
Zdania typu prawda- fałsz
„ Kiedy przychodzę do pracy to mówię dzień dobry.”
„ Na rozmowę o pracę włożę czyste ubranie”
„Kulturalnie rozmawiam z kierownikiem.”
„ W pracy można przeklinać”
„Można spóźniać się do pracy”
„ Przychodzę do pracy w brudnym i dziurawym ubraniu”
„ Kiedy jem obiad głośno rozmawiam przez komórkę”
„Używam słów „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”.
„Na zakończenie rozmowy telefonicznej w pracy żegnam się słowami:do widzenia.”

9. Ewaluacja zajęć: „ Koniczynka”
Uczniowie odpowiadają na pytania ankiety uzupełniając plansze w formie koniczynki wyrazami „tak”, „nie” lub odpowiadającymi im znaczkami graficznymi
- Na dzisiejszych zajęciach naczyłem się zasad kultury osobistej.
- Zrozumiałem, że stosując zasady kultury osobistej będę dobrym pracownikiem.
- Czy zdobyte dzisiaj umiejętności przydadzą się tobie w dorosłym życiu?
- Czy potrafisz zachowywać się kulturalnie?

10. Zakończenie zajęć
- ocena pracy i zachowania uczniów
- zadanie pracy domowej „Wyszukaj w kolorowych czasopismach i wklej do zeszytu przykłady eleganckiego i schludnego stroju do pracy” lub „Wyszukaj w kolorowych czasopismach i wklej do zeszytu przykłady eleganckiego i schludnego stroju do pracy i podpisz je”
- pożegnanie w przyjaźni.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.