X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26366
Przesłano:

Poszukiwanie skarbu pirata Piotra - scenariusz warsztatów z rodzicami

Scenariusz warsztatów z rodzicami
w grupie dzieci 5 - letnich

Jednym z przejawów dążenia do zapewnienia dzieciom optymalnych warunków rozwoju jest współdziałanie rodziny i przedszkola – środowisk, w których ten rozwój przebiega. Właściwe relacje między nauczycielami i rodzicami, są szansą na ustalenie wspólnego kierunku działań wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczych. Sposobem na przekazywanie rodzicom niezbędnych informacji o dzieciach, ich wiedzy i doświadczeń są warsztaty z rodzicami, w których uczestniczą dzieci.

Przebieg spotkania:
I. Powitanie i podanie porządku zebrania.
II. Warsztaty.

Temat: „Poszukiwanie skarbu pirata Piotra”

Czas spotkania: około 60 min.

Cele:
- przekazanie informacji o potrzebach, postępach i możliwościach rozwojowych dziecka,
- stworzenie warunków do zaobserwowania indywidualnej i grupowej pracy dziecka,
- poznanie szeregu wskazówek dotyczących stymulowania rozwoju dziecka,
- integrowanie grupy.

Środki dydaktyczne: opowiadanie „Skarb pirata Piotra” Joy Cowley z cyklu książeczek „Słoneczna Biblioteka”, karty pracy, przedmioty stanowiące skarby, materiały potrzebne do wykonania prac, piosenka „Hej ho! Żagle staw” Orkiestry Dni Naszych, piosenka „Ahoj dla wszystkich” M. Bogdanowicz .

A) Nauczyciel zaprasza wszystkie dzieci na dywan i czyta treść opowiadania „Skarb pirata Piotra” ilustrując je obrazkami.
Następnie nauczyciel zadaje dzieciom pytanie. Czy pomożecie znaleźć skarb piratowi? Po odpowiedzi dzieci, objaśnia rodzicom, na czym będzie polegała ich rola. ( Każdy rodzić obserwuje, jak dziecko wykonuje pracę. Czy dokładnie i prawidłowo, czy słucha poleceń, czy rozumie polecenia, czy skupia się na wykonywanym zadaniu, jakie jest tępo pracy i nagradza wg zaobserwowanych wyników. Pomaga w razie potrzeby).
Stoliki w sali są poustawiane w półkole i połączone ze sobą. Na stolikach leżą koszulki z kartami pracy. Każdy rodzic bierze zestaw i wyjmuje pierwszą kartkę z mapą do skarbu. (Żeby odnaleźć skarb, dzieci muszą wykonać parę zadań przygotowanych przez zwierzęta spotkane na trasie do skarbu).
Zadanie Nr 1
Dzieci rysują ołówkiem drogę po kropkach od stóp do pierwszego ptaka. Po cichu, na ucho mówią rodzicowi jak ten ptak się nazywa. Jaką głoską się zaczyna.
Zadanie sowy.
Kto wykona sowy zadanie skrzynię na skarb dostanie. (Rodzice wyjmują z koszulek załącznik nr 1)
Nauczyciel prosi, aby każde dziecka dokładnie wycięło po liniach ciągłych rysunek narysowany na kartce. (Rodzice nadzorują wykonywanie pracy, następnie rodzice i dzieci zaginają w miejscach gdzie są narysowane linie przerywane oraz składają i sklejają skrzynię.
Nauczyciel sprawdza czy każdy wykonał skrzynię. Podsumowuje zadanie.
Pirat jest zadowolony. Okrzyk pirata (wszyscy razem śpiewają piosenkę „Ahoj dla wszystkich” M. Bogdanowicz i ilustrują ją ruchem).
Zadanie Nr 2
Dzieci rysują ołówkiem drogę od sowy do drugiego zwierzątka. Mówią rodzicowi po cichu jak się ono nazywa i dzielą to słowo na sylaby.
Zadanie hipopotama.
Kto dokładnie wykona zadania pierwsze skarby dostanie. Rodzice biorą załącznik nr 2.
Drugie zadanie składa się z dwóch poleceń. Pierwsze polega na tym, żeby narysować po kropkach pirata Piotra. (Jeżeli dziecko wykonało pracę, rodzice biorą z tacy naklejkę z właściwym napisem i wkładają ją do skrzyni.) Podczas drugiego zadania, należy uważnie słuchać i rysować obrazki w odpowiednich miejscach na kartce wg poleceń nauczyciela.
Polecenia:
- Narysujcie w prawym górnym rogu kartki - słońce.
- Narysujcie w lewym dolnym rogu - 2 kamienie.
- Narysujcie w lewym górnym rogu - chmurkę.
- Narysujcie w prawym dolnym rogu – 1 kamień.
- Dzieci mówią po cichu rodzicowi co jest narysowane na środku kartki. (Dostają drugą naklejkę).
Po wykonaniu zadania powtarzamy okrzyk pirata.
Zadanie nr 3
Dzieci rysują na mapie drogę od hipopotama do następnego zwierzątka. Mówią rodzicowi co to za zwierzę i jaką głoską kończy się to słowo.
Zadanie sarny.
Kto prawidłowo odpowie na sarny pytanie trzeci skarb wnet dostanie. Rodzice biorą załącznik nr 3, który stanowią pytania z różnych obszarów edukacyjnych (pytania układamy wg potrzeby). Nauczyciel czyta pytania, a dzieci zakreślają właściwą odpowiedź. Za każde pytanie 1 punkt (rodzice liczą punkty). Po zliczeniu punktów, rodzice biorą tyle pieniędzy z tacy ile było poprawnych odpowiedzi, wycinają je, a następnie wrzucają do skrzyni.
Po wykonaniu zadania powtarzamy okrzyk pirata.
Zadanie Nr 4
Dzieci rysują drogę na mapie od sarny do następnej kropki. Mówią na ucho rodzicowi do jakiego zwierzątka dotarły i jaką głoską zaczyna się to słowo.
Zadanie żółwia.
Jeżeli dzieci chcą zdobyć czwarty skarb muszą rozwiązać kolejne zadanie. Rodzice biorą załącznik nr 4. Nauczyciel czyta polecenia, a dzieci rysują piłki zgodnie z jego poleceniem.
Jeżeli dziecko w każdym okienku poprawnie określiło położenie przedmiotu lub większość pracy jest wykonana poprawnie rodzic bierze z tacy muszelkę i wkłada ją do skrzyni.
Po wykonaniu zadania powtarzamy okrzyk pirata.
Zadanie Nr 5
Dzieci rysują drogę od żółwia do owada. Mówią rodzicowi jak on się nazywa i głoskują ten wyraz.
Zadanie osy.
Rodzice biorą załącznik nr 5. Za jego poprawne wykonanie skarb w nagrodę każdy dostanie. Dzieci rozcinają puzzle po liniach, następnie układają je.
Rodzice w nagrodę biorą z tacy kamyk i wrzucają go do skrzyni.
Po wykonaniu zadania powtarzamy okrzyk pirata.
Zadanie Nr 6
Dzieci rysują drogę do następnego zwierzątka. Mówią rodzicowi na ucho jego nazwę i dzielą nazwę zwierzęcia na głoski.
Zadanie kota.
Rodzice biorą załącznik nr 6. Nauczyciel mówi, że marzeniem kota jest zwiedzić niektóre kraje Unii Europejskiej. Kot postanowił podróżować pociągiem, dlatego każde dziecko dostało obrazek przedstawiający unijny pociąg. Wagony w pociągu są w kształcie flag niektórych krajów UE. Zadaniem dzieci jest pokolorować wagony na odpowiednie kolory. Następnie mówią rodzicowi z jakiego kraju są te flagi. Kto poprawnie wykona zadanie kryształ w darze dostanie. (To zadanie można pominąć. W moim zestawie zadań pojawiło się, gdyż moja grupa realizuje innowacyjny program z zakresu edukacji europejskiej).
Po wykonaniu zadania powtarzamy okrzyk pirata.
Zadanie Nr 7
Dzieci rysują drogę na mapie od kota do następnej kropki. Mówią rodzicowi jakie to zwierzę i jaką głoską się zaczyna. Małpa ma następne zadanie za które skarb każdy dostanie.
Zadanie małpki.
Nauczyciel mówi, że małpka prosi, żeby przyjrzeć się figurom narysowanym na kartce i pomyśleć czym one się różnią?
Następnie dzieci pokazują rodzicowi duży kwadrat, trójkąt, mały prostokąt, małe koło.
Liczą ile jest prostokątów? (Mówią na ucho rodzicowi).
Ile jest trójkątów?
Ile jest kół?
Ile jest kwadratów?
Ile jest trójkątów i kwadratów razem?
Ile jest kół i prostokątów razem?
Jeżeli dziecko prawidłowo wykonało zadanie rodzic bierze z tacy koralik i wrzuca do skrzyni.
Po wykonaniu zadania powtarzamy okrzyk pirata.
Zadanie Nr 8
Dzieci rysują drogę od małpy do następnego zwierzątka. Mówią rodzicowi jak się nazywa i jaką głoską się zaczyna.
Zadanie słonia.
Za poprawne wykonanie każde dziecko słodki skarb dostanie. Rodzice biorą załącznik nr 8. Nauczyciel mówi, że słoń Izydor grał w piłkę z królikiem. Małpka zrobiła im dwa zdjęcia, które różnią się. Trzeba odszukać pięć różnic i zaznaczyć je na górnym obrazku.
Jeżeli dzieci wykonały zadanie prawidłowo rodzic wkłada do skrzyni cukierek.
Po wykonaniu zadania powtarzamy okrzyk pirata.
Zadanie Nr 9
Dzieci rysują drogę do skarbu. Rodzice biorą z tacy kartkę ze zdaniem „Skarb pirata Piotra”. Nauczyciel czyta zdanie, a dzieci liczą słowa w zdaniu, mówią rodzicowi ile jest słów, następnie przyklejają zdanie na wieczku skrzyni.
Dzieci otwierają skrzynię i chętne wymienia co zgubił pirat Piotr. Skarb ze skrzynią dzieci zabierają w nagrodę do domu, że pomogły piratowi go odnaleźć. Rodzic w nagrodę za pomoc częstuje się cukierkiem.

B) Nauczycielka zaprasza dzieci do zabawy ze śpiewem „Hej ho! Żagle staw” Orkiestry Dni Naszych.
Po zabawie dzieci wychodzą do innej sali.

Omówienie z rodzicami wykonywanych przez dzieci zadań.
Podczas wykonywania zadań dzieci:
Rozwijały: sprawność manualną, koordynację wzrokowo – ruchową, słuch fonematyczny, orientację na kartce papieru, orientację przestrzenną, percepcję wzrokową, logiczne myślenie, zdolność kojarzenia. Logiczne myślenie, umiejętność rozpoznawanie kształtów geometrycznych, umiejętność liczenia, percepcję słuchową, umiejętność kojarzenia przedmiotu z jego nazwą, umiejętność wyodrębnianie słów w zdaniu, przeliczanie ich.
Utrwalały wiadomości społeczno – przyrodnicze, matematyczne, utrwalały znajomość flag poznanych krajów UE.
Doskonaliły syntezę wzrokową. Umiejętność ilustrowania piosenki ruchem.

III. Przekazanie informacji o rozwoju i postępach dzieci, omówienie mocnych i słabych stron grupy, podanie wskazówek dotyczących stymulowania rozwoju dziecka. (Obejrzenie przez rodziców teczek z pracami dzieci).
IV. Sprawy różne.
V. Pytania rodziców.
VI. Zakończenie spotkania.
VII. Indywidualne rozmowy z rodzicami.

Opracowała Ewa Marczuk
Biała Podlaska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.