X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26362
Przesłano:

Boli mnie głowa. Idź do lekarza! Scenariusz lekcji języka niemieckiego z elementami oceniania kształtującego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego
w klasie VI z elementami oceniania kształtującego

Temat zajęć: Boli mnie głowa. Idź do lekarza!

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Uczniowie poznali już części ciała oraz różnego rodzaju dolegliwości związane z chorobą. Jest to lekcja powtórzeniowa, podczas której utrwalimy wiadomości dotyczące chorób.

Cele lekcji:
Uczeń:
- nazywa części ciała,
- zna nazwy dolegliwości związanych z chorobą,
- potrafi wykorzystać poznane słownictwo w dialogu.

Cele w języku ucznia:
- Powtórzysz nazwy części ciała.
- Będziesz potrafił nazwać dolegliwości związane z chorobą.
- Utworzysz dialog przedstawiający wizytę u lekarza.

NaCoBeZu
Będę wymagać od uczniów:
- znajomości części ciała,
- znajomości chorób i dolegliwości z nimi związanych,
- umiejętności zastosowania poznanych zwrotów w dialogu.
Będę zwracała uwagę na:
- umiejętność pracy w grupach.

Treści z podstawy programowej:
- Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych... w zakresie następujących tematów:
11) zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna)
- 2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:
1) reaguje na polecenia;
2) rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do
ucznia.
6) rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole).
- 5. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru:
2) opisuje czynności dnia codziennego.

Przebieg zajęć (metody i aktywności):
- Uczniowie wchodząc do klasy dzielą się na 5 grup losując kolory.
- Zapisanie przez ucznia daty oraz podanie tematu lekcji.
- Zapoznanie uczniów z celami lekcji.
- Uczniowie na kartach pracy podpisują nazwy części ciała.
- Sprawdzenie zadania. Uczniowie podpisuję części ciała na plakacie zawieszonym na tablicy.
- Uczniowie podają skojarzenia do słowa KRANKHEIT.
- Nauczyciel pokazuje ilustracje przedstawiające różne dolegliwości. Uczniowie muszą zapytać o nie lub doradzić, jakie lekarstwo należy zażyć.
- Praca w grupach. Uczniowie otrzymują kartę pracy. Należy dopasować zdania do obrazka, aby powstała historyjka.
- Uczniowie w grupach tworzą dialog przedstawiający wizytę u lekarza.
- Scenka „U lekarza”.
- Uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące działu.
- Podsumowanie lekcji – chętni uczniowie wypowiadają się kończąc zdania:
Na lekcji nauczyłem/łam się ...
Trudne dla mnie było ...
Chciałbym/chciałabym jeszcze powtórzyć...

Praca domowa: przygotowanie się do sprawdzianu.
Materiały i pomoce dydaktyczne: Karty pracy, plansza z częściami ciała.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.