X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26344
Przesłano:

Moje życie - zdrowe życie. Scenariusz lekcji wychowawczych

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZYCH W ZAKRESIE PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Temat zajęć : Moje życie – zdrowe życie !

Czas trwania zajęć : 90 minut

Cele :
- uświadomienie uczniom pojęć związanych ze zdrowym trybem życia,
- wzbudzenie zainteresowania własnym stanem zdrowia oraz samopoczucia,
- wzmocnienie więzi w grupie klasowej,
- usprawnienie umiejętności pracy w zespole,
- rozwinięcie zdolności dyskusji i argumentacji,
- zapoznanie uczniów z pojęciem zdrowia psychicznego.

Efekty:
- uczeń ma świadomość dużego wpływu codziennych zachowań na stan zdrowia,
- uczeń rozumie potrzebę wprowadzenia ewentualnych , nawet drobnych zmian w swoim trybie życia,
- uczeń potrafi dyskutować i przytaczać argumenty popierające jego przekonania,
- potrafi przytoczyć przykłady negatywnych i pozytywnych zachowań zdrowotnych.

Metody pracy:
- burza mózgów,
-mapa pojęć,
-dyskusja,
-praca w grupach.

Materiały:
- krótka prezentacja , jako pomoc wizualna, prowadząca uczniów przez kolejne zagadnienia i ćwiczenia zajęć,
- komputer i rzutnik,
- flamastry, kredki i inne materiały piśmiennicze.

Lekcja 1:
Przebieg lekcji:

Zadanie 1 ( 10 minut) :Uczniowie zajmują miejsca w przydzielonych im wcześniej grupach , oraz przygotowują niezbędne materiały piśmiennicze takie jak brystol, papier, mazaki itp. Nauczyciel prezentuje temat zajęć oraz wprowadza uczniów w ich cel. Nauczyciel zadaje pytania dotyczące tematu np.: Co oznacza zdrowy tryb życia? Czy jest to coś na co zwracamy uwagę? Czy sami dbamy o zdrowie?

Zadanie 2 (15 minut ) : Nauczyciel rozpoczyna dyskusję. Uczniowie są proszeni o wypowiedzenie się co rozumieją poprzez poszczególne stwierdzenia, oraz o uzasadnienie swoich wypowiedzi i podanie przykładów. Celem tego zadania jest sformułowanie ogólnie znanych definicji określonych pojęć takich jak : dieta, zdrowy tryb życia, profilaktyka itd. oraz ich usystematyzowanie. Nauczyciel zachęca do wypowiedzi, poprzez zadawanie pytań pomocniczych takich jak : Czy stres ma wpływ na zdrowie? Jak odreagować stres? Czy samopoczucie ma wpływ na dobry stan zdrowia? W celu ujednolicenia pojęć nauczyciel prezentuje oficjalnie przyjęte definicje wspomnianych zagadnień.

Zadanie 3 ( 10 minut): Nauczyciel prezentuje uczniom wcześniej przygotowane zdjęcia , przedstawiające różne nawyki i sytuacje z życia codziennego takie jak : jedzenie owoców, jedzenie fast food, dobry sen czy oglądanie tv . Zadaniem uczniów jest określenie czy owe zachowania pokazane na zdjęciach mają pozytywny czy negatywny wpływ na zdrowie , a jeśli negatywny to jak należy postępować właściwie. Nauczyciel personalizuje wypowiedzi zachęcając uczniów do wskazania , która z podanych sytuacji jest nagminna w ich życiu a która bardzo rzadka.

Zadanie 4 (10 minut): Przy użyciu dostępnych materiałów, uczniowie współpracując w grupach proszeni są o wykonanie „góry” , w kształcie której będą się zawierać ich zdaniem najważniejsze sposoby dbania o zdrowie ,począwszy od tych najbardziej do najmniej istotnych.

Lekcja 2:
Przebieg lekcji:

Zadanie 1: ( 10 minut) Uczniowie zajmują miejsca we wcześniej już utworzonych grupach oraz przygotowują materiały przygotowane na poprzednich zajęciach. Nauczyciel wraz z uczniami przypominają wnioski jaki wynikły z ich dyskusji

Zadanie 2 : ( 10 minut) Reprezentanci grup przedstawiają swoje „ góry” oraz omawiają wpisane na w nich pojęcia i ich wagę. Nauczyciel zadaje pytania i wspiera uczniów w omawianiu wypisanych przez nich pojęć ,oraz wskazuje na podobieństwa i różnice w gradacji poszczególnych zachowań prozdrowotnych .

Zadanie 5 ( 15 minut) : Ponownie pracując w grupach uczniowie obmyślają ciekawe , chwytliwe hasło zachęcające do prowadzenie zdrowego, mądrego trybu życia, bez używek i nadmiernego stresu. Praca ta odbywa się na dużych kartkach papieru i polega na wykonaniu hasła w formie graffiti. Prace uczniów zostaną wywieszone w holu szkoły w celu zachęcenia młodych ludzi do zmiany swojego sposobu życia.

Zadanie 6 ( 5 minut): Krótkie podsumowanie zajęć poprzez odczytanie haseł graffiti i zachęcenie uczniów do ich propagowania.

Uwagi: W związku tym, iż lekcja trwa jedynie 45 minut i aby jak najefektywniej wykorzystać dany czas , zalecam uprzedzenie uczniów co do tematu zajęć , ich podziału na dwie lekcje, podzielenie ich na grupy , oraz poproszenie o przygotowanie papieru i flamastrów przed zajęciami.

Bibliografia:
1. Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych : bip.men.gov.pl/men_bip/akty.../rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.