X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26283
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusz zajęć dziennych "Dzieci świata"

Scenariusz zajęć dziennych

Temat zajęć: "Dzieci świata"

Krąg tematyczny:"Z kończ świata czy zza ściany- to przyjaciel nasz kochany"

Osoba prowadząca:Joanna Bach

Grupa wiekowa:5-latki

Cele ogólne:

-kształtowanie postawy szacunku dla wszystkich ludzi,
-wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi w różnych miejscach na świecie,
-kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur,
-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych,
-rozwijanie intuicji geometrycznej,
-rozwijanie umiejętności plastycznych,
-kształtowanie umiejętności redagowania wypowiedzi,
-kształtowanie umiejętności opanowywania negatywnych emocji,towarzyszących dzieciom podczas współzawodnictwa.

Cele operacyjne-dziecko:

-uważnie słucha innych,
-wypowiada się na podany temat,
-z szacunkiem wyraża się o ludziach innych narodowości,
-rozróżnia i nazywa figury geometryczne,
-zgodnie bawi się w grupie,
-estetycznie wykonuje pracę plastyczną,
-przestrzega zasad gier i zabaw.

Metody:

-oparte na aktywności dzieci:uważne słuchanie,swobodna wypowiedź,odpowiadanie na pytania,rysownie,reagowanie na instrukcje nauczyciela

-oparte na aktywności nauczyciela:zadawanie pytań,pogadanka,pokaz,kierowanie zabawą,przydzielanie zadań dzieciom.

Formy organizacji:indywidualna,zbiorowa,grupowa.

Środki dydaktyczne:gry i zabawy inspirowane książką Oriol Ripoll "Najpiękniejsze zabawy świata dla dzieci", Wydawnictwo Jedność, Kielce 2006, ilustracje dzieci różnych narodowości,reprodukcje malarzy malujących dzieci,globus,kartki z nazwami kontynentów,mozaika geometryczna,sznurek,kredki,białe kartki,farby plakatowe

Przebieg zajęć


1."Co nas dzieli,co nas łączy?"-rozmowa na temat potrzeb,pragnień zabaw dzieci na całym świecie.Nauczyciel zwraca uwagę dzieci na zawieszone zdjęcia dzieci różnych narodowości oraz reprodukcje malarzy malujących dzieci.Rozmowa jest kierowana pytaniami.Przykładowe pytania:
Kto jest przedstawiony na ilustracji? Czym zajmują się dzieci?Jak wyglądają?

2."Podróże z globusem"
Dzieci siedzą w kole.W środku koła znajduje się globus.Rozmowa jest kierowana pytaniami.Przykładowe pytania:
Czy wiecie ,co to jest? Do czego służy globus? Nauczyciel umieszcza na globusie napisy kontynentów i wyjaśnia, co one oznaczają.Wybrane dziecko zatrzymuje obracający się globus i wskazuje miejsce a nauczyciel odczytuje nazwę kontynentu.Nauczyciel zachęca dzieci,aby pokazały na ilustracjach dzieci,które pochodzą z danego kontynentu.

3."Pojazdy z mozaiki geometrycznej"

Nauczyciel dzieli dzieci na kilka zespołów.Każdy zespół otrzymuje pudełko z mozaiką geometryczną.Zadaniem dzieci jest ułożyć pojazd,którym mógłby dostać się do Afryki,Chin,Australii,Laponii.Nauczyciel wskazuje na mapie wymienione miejsca.Po skończonej pracy dzieci nazywają figury geometryczne, z których wykonały swoje pojazdy.

4."Gry i zabawy z różnych stron świata"

a."Tik-tak" (zabawa ze Szkocji)

Dzieci dobierają się w pary i stoją naprzeciwko siebie,w odległości około pięciu metrów.W tym samym momencie zaczynają zbliżać się do siebie,stawiając jedną stopę przed drugą.Wygrywa to dziecko,któremu uda się w końcu postawić stopę na stopie drugiego dziecka.

b."Ram-ram-rip" (zabawa z Malezji)

Nauczyciel lub wybrane dziecko trzyma dłoń wewnętrzną stroną do góry.Pozostałe dzieci przykładają prawy palec wskazujący do jego dłoni i mówią jednocześnie "ram-ram-rip" .Przy ostatniej sylabie prowadzący zamyka dłoń i próbuje schwytać jeden palec.dziecko,którego palec został schwytany,jest prowadzącym w następnej rundzie.

c."Zik,zak,zuk" (zabawa z Hiszpanii)

Wszystkie dzieci stoją w kole i ustawiają prawą stopę tak,żeby czubki butów dotykały siebie.Wszyscy mówią jednocześnie:"jeden,dwa,trzy,zik,zak,zuk,jeden,dwa, trzy."każde dziecko decyduje,czy zostawi prawa stopę w kole, czy chce ją wycofać.W dalszej części zabawy biorą udział te dzieci, których było mniej.pozostali odpadają z gry.Ostatnia osoba,która zostanie wygrywa.

d."Strażnik dobrego węgla" (zabawa z Hiszpanii i Francji)

Wybrana osoba jest "węglem",siada na podłodze trzymając w dłoni sznurek.Drugi koniec trzyma strażnik.Pozostali uczestnicy próbują "zbić" węgiel,tak żeby strażnik ich nie dotknął.Jeśli strażnik dotknie jednego z uczestników,to on staje się węglem.Osoba,która dotychczas była węglem zastępuje strażnika,a strażnik przechodzi do pozostałych uczestników.

5.Wykonanie pracy plastycznej "Rysowany list do kolegi".

Opracowała Joanna Bach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.