X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2627
Przesłano:

Scenariusz lekcji z przedmiotu Podstawy rachunkowości i finansów dla klasy IV Technikum Hotelarskiego

Temat: Zasady ewidencji na kontach wynikowych.

Czas trwania – 45 minut

Cel ogólny:

- poznanie zasad ewidencji na kontach wynikowych

Cele operacyjne

Uczeń będzie umiał:

- wyjaśnić zasady funkcjonowania kont wynikowych,
- podać zasady ewidencji na kontach wynikowych kosztów, przychodów,

Metody nauczania:

- wykład połączony z pokazem i objaśnieniem schematu,
- ćwiczenia dydaktyczne.

Środki dydaktyczne:
- tablica interaktywna,
- schemat: Zasady ewidencji na kontach wynikowych,
- materiały pomocnicze dla uczniów (zadania);
- podręcznik przedmiotowy – A. Hajdamowicz, K. Książek: Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie. Podręcznik do nauki zawodu: technik hotelarstwa. Warszawa: REA, 2007.

Typ lekcji:

- lekcja służąca zapoznaniu z nowym materiałem nauczania.

STRUKTURA LEKCJI

I. Część organizacyjna.

1. Sprawy organizacyjne:

- powitanie,
- sprawdzenie obecności.

2. Podanie tematu lekcji – Zasady ewidencji na kontach wynikowych.
3. Uświadomienie uczniom celów lekcji.

II. Część realizacyjna.

1. Opracowanie nowego tematu.
Zapoznanie uczniów z pojęciem konto wynikowe, zasadami funkcjonowania kont wynikowych oraz zasadami ewidencji na tych kontach.
2. Rozwiązywanie zadań dotyczących ewidencji na kontach wynikowych – wykorzystanie materiałów pomocniczych dla uczniów (zadania).

IV. Część podsumowująca.

1. Podsumowanie zajęć (rekapitulacja).
2. Ocena aktywności uczniów podczas zajęć.
3. Zadanie pracy domowej:

- utrwalić materiał zrealizowany na lekcji,

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIÓW (ZADANIA)

Zadanie 1.

Na podstawie poniższych danych wskaż operacje gospodarcze, które wymagają zastosowania kont wynikowych:
1. uregulowano przelewem bankowym zobowiązanie wobec dostawców ...........................
2. lista płac brutto ........................................
3. składki ZUS obciążające pracodawcę ........................................
4. pobrano gotówkę z banku do kasy ........................................
5. zapłacono odsetki od kredytów bankowych .......................................

Zadanie 2.

W firmie usługowej KOZAK w grudniu wystąpiły następujące operacje gospodarcze:
1. kwota odsetek zaciągniętego kredytu pobrana przez bank 120 ,-
2. przychód z tytułu wzrostu kursu dolara 45 ,-
3. wartość spadku kursu euro 35,-
4. akcje, które zakupiono za 850 a sprzedano za 820,-
5. należna premia od obcych obligacji 52,-
6. wpływ odsetek od odbiorcy z tytułu zwłoki w zapłacie 72,-
7. przelano dla dostawcy kwotę z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie 70,-

A. Wpisz numer operacji i kwoty na właściwą stronę kont:
- przychodów,
- kosztów,
B. Ustal łączną wysokość przychodów i kosztów finansowych.
C. Uzupełnij: Ostateczny wynik z działalności firmy KOZAK był .......................... i wynosił on .......................... zł. Spowodował on zwiększenie/ zmniejszenie wyniku finansowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.