X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26261
Przesłano:
Dział: Języki obce

Christmas wishes - phrases, vocabulary and modal verbs used in writing. Konspekt zajęć

CELE LEKCJI:

Cele ogólne
Uczeń:
• przypomina sobie słownictwo związane z Bożym Narodzeniem;
• poznaje frazy, którymi wyraża swe życzenia i marzenia;
• stosuje wcześniej zdobytą wiedzę w wypowiedzi pisemnej.

Cele szczegółowe
Uczeń:
• przypomina sobie podstawową konstrukcję zdania twierdzącego, przeczącego oraz pytającego w czasie Present Simple dla 1. osoby liczby pojedynczej;
• tworzy wypowiedź pisemną używając zwrotów grzecznościowych z czasownikami modalnymi would i could, wyrażających nasze prośby i życzenia;
• wykorzystuje znajomość poznanych czasowników oraz rzeczowników opisujących rzeczy materialne oraz uczucia.

METODY:
• utrwalająca.

TECHNIKI:
• Warm Up Activity (rozgrzewka językowa) – słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia;
• czytanie tekstu ze zrozumieniem;
• rozumienie słownictwa z kontekstu zdania;
• praca ze słownikiem;
• formułowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej.

FORMY PRACY:
• praca całą klasą (lockstep);
• praca w grupach: (brain strorming) burza mózgów – wyszukiwanie słownictwa w słowniku;
• praca indywidualna, kierowana przez nauczyciela i samodzielna.


ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE:
• karty pracy (wykreślanka wyrazowa Wordsearch , papierowe bombki z życzeniami);
• materiały ksero (tekst).


II. PRZEBIEG LEKCJI

1. Nauczyciel wita uczniów ora informuje ich, że jest to ostatnia lekcja przed świętami Bożego Narodzenia, więc lekcja będzie o tej właśnie tematyce. 1 minuta
2. Warm Up Activity – nauczyciel pyta uczniów jakie znają słownictwo związane ze świętami. Uczniowie wypowiadają się. 2 minuty
3. Uczniowie mają okazję sprawdzić swoją wiedzę pracując z kartą pracy (Wordsearch) i tym samym przypominając sobie słownictwo świąteczne. Po ćwiczeniu nauczyciel upewnia się czy uczniowie znają wszystkie słówka z wykreślanki wyrazowej. 5 minut
4. Nauczyciel dzieli klasę na 3-4 grupy. Każdy uczeń otrzymuje tekst, który musi przeczytać. Uczniowie czytają tekst. 7 minut
5. Po przeczytaniu tekstu nauczyciel pyta uczniów o czym był (Tekst to krótka lista życzeń i marzeń jakie podmiot tekstu chciałby, aby się spełniły). Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na podkreślone w tekście frazy oraz słowa (każda grupa ma podkreślone inne frazy i słownictwo). Rozdaje grupom słowniki i prosi ich, aby w grupach przetłumaczyli zaznaczone słownictwo. 10 minut
6. Po ćwiczeniu, uczniowie przekazują sobie informacje, które znaleźli. Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na to, że wyszukane przez nich frazy i słownictwo są podstawowe w wyrażaniu swoich próśb i życzeń. Przypomina im funkcjonowanie czasowników modalnych w zdaniach zwracając ich uwagę na would i could, które wystąpiły w tekście. Zapisuje i objaśnia przykłady na tablicy: 5 minut
I would like to...
Could I...

7. Nauczyciel przywiesza do tablicy choinkę, która jest nie ozdobiona i smutna. Wyjaśnia uczniom, że chce, aby pomogli ją ozdobić. Nauczyciel rozdaje uczniom kolorowe papierowe bombki, w których mają napisać czego sobie życzą na te święta oraz w nowym roku. Uczniowie korzystają z tekstu jako wzoru do sformułowania własnej wypowiedzi. Mają do dyspozycji również słowniki oraz notatkę na tablicy z czasownikami modalnymi. Nauczyciel informuje uczniów, że mogą skonstruować swoją wypowiedź używając również czasu Prezent Simple (podaje przykłady: I want to..., I wish I..., Can I...). Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów i ewentualnie pomaga im. 10 minut
8. Na zakończenie uczniowie przyczepiają swoje bombki na choinkę. Nauczyciel ocenia ich pracę. 5 minut

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.