X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26160
Przesłano:

Wielokąty - konspekt lekcji z matematyki w klasie IV

TEMAT: Wielokąty
CEL GŁÓWNY: Umiejętność wskazywania wśród figur geometrycznych wielokątów
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń zna:
• Klasyfikację wielokątów ze względu na liczbę kątów (boków).
Uczeń potrafi:
• Rozpoznawać wielokąty wśród innych figur geometrycznych,
• Wyróżniać, wskazywać i wymieniać elementy wielokątów (wierzchołki, boki, kąty),
• Rysować wielokąty,
• Wskazywać w otoczeniu przedmioty o kształcie wielokąta i klasyfikować do odpowiedniej grupy wielokątów.
CELE WYCHOWAWCZE:
• Rozwijanie zdolności pracy w grupie,
• Ćwiczenie umiejętności łączenia teorii z praktyką,
• Wyrabianie zdolności obserwacji otaczających zjawisk i wyciągania wniosków,
• Ćwiczenie umięjetności starannego prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń,
• Ćwiczenie umiejętności zachowania porządku i dyscypliny w czasie pracy na lekcji.
METODY PRACY:
• Pogadanka poszukująca,
• Metoda ćwiczeniowa,
• Burza mózgów.
FORMY PRACY:
• Grupowa,
• Indywidualna.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• Podręcznik M+,
• Zeszyt ćwiczeń M+ (FIGURY GEOMETRYCZNE),
• Modele wielokątów wykonane z kolorowej tektury,
• Magnesy,
• Kolorowe kartki, nożyczki.


PRZEBIEG LEKCJI:
Część wstępna:
1. Powitanie uczniów.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Przygotowanie przez uczniów niezbędnych przyborów (kolorowe kartki, nożyczki).
Część właściwa:
1. Uczniowie pracują w parach. Nauczyciel prosi, by każda para uczniów wycięła z kolorowych kartek po dwa wielokąty i przywiesiła je do tablicy.
2. Nauczyciel przywiesza przygotowane wcześniej kolorowe modele wielokątów (trójkąt, czworokąt, pięciokąt i sześciokąt) i prosi jednego ucznia, by sprawdził, czy klasa poprawnie wykonała ćwiczenie.
3. Czworo uczniów podchodzi do tablicy i każdy z nich zapisuje pod wybranym modelem wielokąta ilość wierzchołków, boków i kątów.
4. Uczniowie samodzielnie formułują wniosek o ilości wierzchołków, boków i kątów w wielokącie, zapisują w zeszycie temat lekcji i rysują wybrany wielokąt zaznaczając w nim wierzchołki, boki i kąty.
Część utrwalająca:
1. Uczniowie rozwiązują zadania z zeszytu ćwiczeń FIGURY GEOMETRYCZNE str. 23-24.
Część podsumowująca:
1. Uczniowie wśród przedmiotów znajdujących się w klasie wyszukują te o kształcie wielokąta i klasyfikują do odpowiedniej grupy wielokątów.
2. Nauczyciel zapisuje na tablicy pracę domową: Podręcznik zad.1 str. 121.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.