X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26118
Przesłano:

Rozkład materiału - plastyka gimnazjum

ROZKŁAD MATERIAŁU DO NAUCZANIA PLASTYKI
W KLASIE 2 gimnazjum
Szkoła specjalna
Rok szkolny 2010/2011
Rozkład materiału i poszczególne tematy dostosowywane będą indywidualnie do możliwości uczniów, ważnych wydarzeń i świąt szkolnych i narodowych.

Tematyka ośrodka tygodniowego Temat zajęć plastycznych Liczba godzin przewidzianych na realizację Działalność plastyczna Cele operacyjne Techniki plastyczne
1. Jesienne zmiany w przyrodzie i pogodzie „Jesienny flakon” 2 Układanie bukietu w naczyniu z liści, kwiatów, gałązek, suchych traw, nasion. • Uczeń potrafi dobrać odpowiedniej wielkości komponowane przedmioty Tworzenie kompozycji
Modelowanie z plasteliny 2 Wałkowanie plasteliny całą dłonią, zgniatanie palcami. Tworzenie kulek, wałków, placuszków • Uczeń tworzy samodzielnie różnorodne kształty z plasteliny
• Rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe Modelowanie
„Park jesienią” 2 Próba samodzielnego ilustrowania przy pomocy farb plakatowych rzeczywistości. Praca poprzedzona wycieczką do parku. • Uczeń próbuje samodzielnie odzwierciedlać zaobserwowane zjawiska
• Właściwie posługuje się farbami plakatowymi Malowanie
„Kiść jarzębiny” 2 Robienie małych kółeczek dziurkaczem z czerwonego papieru. Obrysowywanie szablonu liści na zielonym papierze, wycinanie. Naklejanie przygotowanych elementów na kartce papieru • Uczeń właściwie rozmieszcza elementy na kartce
• Nazywa i rozpoznaje podstawowe barwy Wyklejanka
2. Dzień Edukacji Narodowej „Karta dla mojego nauczyciela” 4 Wykonanie dowolnymi technikami kartki dla nauczyciela (wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, rysowanie). Pisanie życzeń wewnątrz kartki po śladzie bądź odwzorowując tekst. • Uczeń w miarę samodzielnie komponuje pierwszą stronę karty
• Właściwie i bezpiecznie używa nożyczek i dziurkacza Techniki różne
Budujemy szkołę 2 Samodzielne budowanie szkoły z klocków różnej wielkości i koloru. Porównywanie wielkości budowli. • Uczeń potrafi budować wg własnej inwencji
• Zna podstawowe barwy
• Orientuje się w stosunkach przestrzennych Budowanie z klocków
„Boisko szkolne” 2 Cięcie takiej samej długości kawałków zielonej włóczki. Przyklejanie do kartki papieru z wcześniej narysowanymi konturami boiska (prostokąt). • Uczeń rozpoznaje prostokąt
• Potrafi bezpiecznie ciąć nożyczkami Wyklejanie
3. Las jesienią „Rozeta” 2 Wykonanie płaskiej kompozycji na papierze z suszonych liści. Przyklejanie elementów w układach kołowo- rozetowych, dorysowywanie „obramowań”. • Uczeń samodzielnie tworzy dowolne kompozycje
• Estetycznie wykonuje pracę Wyklejanie
„Drzewko” 2 Tworzenie różnych układów rąk na kartonie. Dorysowywanie pnia i zamalowywanie go palcami. Wycinanie listków z papieru kolorowego- doklejanie do korony drzewa. • Uczeń potrafi współdziałać w grupie w tworzeniu dzieła
• Potrafi utrzymać porządek w czasie pracy Malowanie
Wycinanie
praca w grupie

„Babie lato” 2 Dziurkowanie zielonego kartonu wg ustalonego schematu. Naszywanie na karton białej włóczki. Obrysowywanie szablonu pająka na materiale- próba wycinania. Naklejanie na karton. • Uczeń próbuje posługiwać się igłą z pomocą n-la
• Potrafi określić fakturę materiału
• Zachowuje się bezpiecznie podczas pracy z igłą Kompozycja z różnych materiałów
„Jesienne liście” 2 Nakrapianie farb wg szablonu na obrazek. Dobieranie koloru farb w barwach jesieni. • Uczeń samodzielnie wykonuje technikę nakrapiania
• Właściwie nazywa kolory Nakrapianka
4. Owoce „Jabłko” 2 Wydzieranie z papieru kolorowego i wyklejanie kształtu jabłuszka. Dorysowywanie ogonka i muszki. • Uczeń potrafi estetycznie wykonać pracę
• Dokładnie i właściwie rozmieszcza elementy w podanym kształcie Wydzieranka
Jesienne owoce 2 Pokrycie tektury farbą plakatową średniej gęstości. Przygotowanie szkicu rysunku na kartce. Nałożenie kartki na tekturę. Następnie patyczkiem lub ołówkiem wykonanie rysunku. • Uczeń podejmuje próby kontroli wykonywania czynności
• Stosuje nową technikę przy niewielkiej kontroli ze strony n-la Monotypia graficzna na kartonie
„Owoce” 2 Obrysowywanie szablonów zewnętrznych owoców grubym flamastrem. Wypełnianie wnętrza plasteliną. • Uczeń potrafi umieścić masę plastyczną w konturach
• Estetycznie i czysto wykonuje pracę Wyklejanka
Owocowa kompozycja 2 Tworzenie prostych kompozycji w układzie poziomym i pionowym. Naklejanie powtarzających się w pewnej sekwencji elementów (owocowe kartoniki). • Uczeń potrafi zachować w swojej pracy podany przez n-la bardzo prosty schemat, układ elementów Wyklejanka
5. Jesień w ogrodzie Talerz z warzywami 3 Wykonanie masy papierowej. Modelowanie kształtów jesiennych warzyw. Malowanie po wysuszeniu farbą kryjącą. Układanie na płaskim talerzu. • Uczeń właściwie nadaje kształt formowanym warzywom
• Odpowiednio dobiera kolory farb kryjących do poszczególnych warzyw Modelowanie
Malowanie
Projektujemy wzór tapety 1 Przygotowanie farby oraz różnokształtnych kawałków ziemniaków i buraków. Stemplowanie wg własnego pomysłu i wg instrukcji n-la • Uczeń właściwie nazywa kolory
• Potrafi stemplować wg instrukcji n-la Stemplowanie
Na bazarze 2 Kolorowanie kredkami gotowego obrazka • Uczeń stara się utrzymać w wyznaczonych konturach
• Właściwie dobiera kolory kredek Kolorowanie kredkami
Owoce i warzywa 2 Malowanie farbami plakatowymi z uwzględnieniem proporcji oraz koloru. • Uczeń obserwując warzywa i owoce w naturze potrafi oddać ich względną wielkość na kartce papieru- zachowuje właściwe proporcje Malowanie farbami
6. Rodzina „Portret mojej mamy” 2 Samodzielny rysunek kredką woskową postaci ludzkiej- mamy. • Uczeń wyróżnia i nazywa części ciała
• Podejmuje próby uwzględniania wielkości i proporcji ciała Kredka woskowa
„Medal za dobre zachowanie” 2 Wykonanie medali w kształcie koła, trójkąta, owalu, kwadratu z grubej tektury. Oklejanie grubym materiałem. Rysowanie grubym patyczkiem i tuszem motywów dekoracyjnych. Zawieszanie na wystawce. • Uczeń samodzielnie obrysowuje szablony zewnętrzne
• Rozróżnia kształty i je nazywa
• Potrafi wybrać cechy pozytywne osób Płaskorzeźba
„Bukiet dla mamy” 2 Ćwiczenia kolorystyczne- farby kryjące. Malowanie pędzlem na kartce z bloku technicznego. Układanie, przyklejanie zasuszonych materiałów roślinnych. Wydzieranka z kolorowego papieru. • Uczeń potrafi połączyć w pracy różne materiały plastyczne
• Estetycznie wykonuje pracę Collage
„Wazon na kwiaty” 2 Przygotowanie masy papierowej, oklejanie słoików, a następnie malowanie farbami plakatowymi w barwne pasy. Po wyschnięciu malowanie lakierem bezbarwnym • Uczeń potrafi dokładnie i wytrwale wykonywać pracę
• Rozpoznaje i nazywa kolory wykorzystywane podczas malowania Oblepianie
7. Złota jesień, szara jesień Spacer wokół szkoły 2 Zbieranie kolorowych liści, kasztanów, szyszek. Nazywanie kolorów jesieni, określanie barw darów jesieni. Po powrocie do klasy zasuszanie liści w starych gazetach do późniejszego wykorzystania na lekcjach plastyki. • Uczeń potrafi nazywać kolory podstawowe
• Segreguje dary jesieni wg gatunków Spacer
„Kobierzec z kolorowych liści” 2 Wykonanie kompozycji plam barwnych na przyklejonych suszonych liściach. • Uczeń dobiera odpowiednią temperaturę barw
• Stosuje różnorodne barwy, kształty Klejówka
„Wianuszek na mogiły zmarłych” 2 Wykonanie kompozycji przestrzennej. Modelowanie z różnych materiałów (gałązki, kwiaty, szarfy, świeca). • Uczeń próbuje samodzielnie wykonać stroik na groby Modelowanie
„Szaruga jesienna” 2 Zapoznanie dzieci z nową techniką plastyczną. Odbijanie na miękkim papierze poprzez przykładanie kartki do powierzchni przedmiotów o różnej fakturze (np. siatki plastikowej, szorstki papier, tektura gufrowana) i pociąganie miękkimi pastelami. • Uczeń wykonuje próbki techniką frottage
• Stosuje lekki nacisk na kartkę papieru
• Dobiera barwy kojarzące się z jesienią Frottage przy użyciu pasteli
8. W moim kraju „Syrenka- symbol Warszawy” 2 Pokaz herbu Warszawy. Malowanie kartki papieru jednokolorową farbą plakatową. Przyklejanie gotowych elementów syrenki- popiersie, tarcza, miecz. Częściowe wypełnianie folią aluminiową (łuski ogona). • Uczeń potrafi łączyć w jedną całość podane elementy pracy Malowanie
Wyklejanie
„Nasza stolica” 3 Wykonanie kompozycji na płaszczyźnie- praca zbiorowa. Wycinanie kolorowych ilustracji z gazet, widokówek, tworzenie kompozycji, naklejanie na dużym kartonie, dorysowywanie elementów (Wisła, drzewa, ulice) • Uczniowie posiadają umiejętność współdziałania w grupie
• Planują i układają kompozycję miasta Technika mieszana- kredki, akwarela
„Strój kurpiowski” 2 Przedstawienie dzieciom stroju kurpiowskiego na ilustracjach. Cięcie jednakowej szerokości pasków kolorowego papieru. Doklejanie do zarysów postaci kobiety pasiastej spódnicy i pelerynki. • Uczeń potrafi ciąć nożyczkami papier po linii prostej
• Umie układać naprzemiennie i przyklejać różnokolorowe paski papieru Wyklejanka
Moja flaga 2 Wykonanie flagi biało- czerwonej. Wykorzystanie bibuły, papieru kolorowego, patyczków. • Uczeń zna znaki przynależności narodowej
• Potrafi samodzielnie wyciąć prostokąt po zaznaczonych konturach. Forma przestrzenna
9. Zwierzęta przed zimą Burek i jego ocieplony domek 2 Dobieranie materiałów o różnej fakturze- szorstka, gładka, chropowata. Wycinanie form narysowanych przez n-la, naklejanie na papier, na narysowane kontury. • Uczeń rozróżnia struktury materiałów
• Samodzielnie dobiera materiały do pracy Collage
„Leśne zwierzątko” 4 Modelowanie w wybranym materiale plastycznym (plastelina/ glina/ modelina). Osadzanie stworzonych zwierzątek na wyciętych przez dzieci tekturowych podkładkach. Wykonanie drzewek (lasu) z patyczków i bibuły. Wyścielanie podłoża watą (śnieg). • Uczeń potrafi rozróżniać i nazywać wykorzystywane materiały
• Wykazuje się inwencją w tworzeniu dzieła Modelowanie
„Karmnik dla ptaków” 2 Wycinanie gotowych elementów karmnika z kolorowego papieru. Układanie i przyklejanie do kartonu. Kolorowanie ptaszków narysowanych przez n-la. • Uczeń potrafi złożyć z elementów całość obrazka
• Koloruje używając różnobarwnych kredek i nie wychodząc za kontury Malowanie
10. Przygotowanie ludzi do zimy „Górnik i jego praca” 2 Ilustrowanie na temat: górnik i jego praca. Rysowanie czarnym flamastrem i białą kredą na czarnym papierze. • Uczeń samodzielnie wykonuje poszczególne czynności Rysowanie
„Zima w naszej klasie” 2 Projektowanie dekoracji klasowej. Zestawienie umiejętności kilku znanych technik z uwzględnieniem papieroplastyki. Wykorzystanie folii cynkowej, bibuły i kartonu. • Uczeń potrafi zastosować znane techniki podczas dekorowania salki
• Samodzielnie lub przy pomocy n-la wnosi wkład w ozdobienie klasy Modelowanie w różnych materiałach
„Półka z zapasami” 2 Wycinanie prostokątnych kawałków szarego papieru (półka). Układanie i przyklejanie. Wycinanie z gazet różnych przetworów- przyklejanie. Wydzieranie i wypełnianie kształtów ziemniaków, kapusty itp. • Uczeń potrafi rozplanować ułożenie elementów na kartce
• Potrafi estetycznie wykonać pracę Kompozycja
„Ubieramy Olę” 2 Wybieranie gotowych elementów przedstawiających ubrania. Przyklejanie do sylwetki dziewczynki. Dorysowywanie kredkami aktualnej pogody. • Uczeń potrafi dobrać elementy garderoby do aktualnej pogody
• Zauważa i oddaje w swoim rysunku zmiany pogodowe Kompozycja
11. Dom „Ozdabiam mój pokój” 2 Wykonanie kompozycji symetrycznej jedno i wieloosiowej. Wycinanka z podwójnie i wielokrotnie złożonego papieru. Naklejanie na tekturkę. • Uczeń rozumie potrzebę upiększania otoczenia
• Właściwie wykonuje wzory dekoracyjne
• Bezpiecznie posługuje się nożyczkami Wycinanka
„Gobelin” 2 Wykonanie płaskiej formy „gobelinu” z różnych materiałów- różnokolorowe włóczki, tworzywa sztuczne, plastelina, suche trawy i liście itp. • uczeń umie wykorzystać różne materiały i powiązać je ze sobą
• próbuje zastosować symetrię w pracy Modelowanie z różnych materiałów
„Malujemy mieszkanie” 2 Malowanie farbami kryjącymi na średnich formatach papieru. • Uczeń potrafi rozrabiać gęstą farbę wodą
• Zamalowuje dokładnie powierzchnie Malowanie
„Projektujemy otoczenie domu” 2 Uczniowie przygotowują woreczki foliowe z drobnym piaskiem. Woreczek powinien mieć jeden narożnik ścięty, aby piasek mógł się stopniowo wysypywać. Po narysowaniu motywów kredą, uczniowie wysypują piasek na wyznaczone, posmarowane klejem linie. Efektem pracy są linie szorstkiego piasku na ciemnym tle podłoża. • Uczeń potrafi tworzyć piaskowe linie
• Poddaje się instrukcjom nauczyciela właściwie wykonując polecenia Wysypywanka z piasku
12. Święta- przygotowanie Ozdoby choinkowe 2 Gwiazdki, bombki, sopelki- wycinanie i malowanie farbą plakatową zabawek choinkowych o prostych kształtach. • Uczeń wnosi wkład w upiększanie otoczenia (klasy)
• Rozpoznaje figury geometryczne
• Maluje bez „wychodzenia” za krawędzie Wycinanie
Malowanie
„Bombka choinkowa” 4 Kompozycja na płaszczyźnie tekturki z kolorowych sznurków, włóczek, nitek. Tekturę o ciemnej barwie smarujemy klejem, a następnie przyklejamy materiały uzyskując nadany kształt. • Uczeń potrafi wypełnić okrągły kształt bombki materiałem
• Posiada umiejętność cięcia jednakowej długości kawałków sznurków Kompozycja ze sznura i włóczek
„Drzewko świąteczne” 2 Całą powierzchnię tekturki malujemy klejem i posypujemy kaszą. Dociskamy drugą tekturką. Gdy wyschnie malujemy zieloną farbą choinkę. Tło wypełniamy innym kolorem. • Uczeń potrafi oszczędnie stosować używany materiał
• Dokładnie wypełnia kontury Malowanie na podkładzie z kaszy
13. Boże Narodzenie „Choinka” 2 Wykonanie przestrzennej choinki. Modelowanie w plastelinie, dołączanie gałązek, dekorowanie koralikami, kolorowymi nitkami itp. • Uczeń wyróżnia kształty: kulisty, okrągły, trójkątny
• Samodzielnie, według własnej inwencji upiększa choinkę Modelowanie przestrzenne
Kartka świąteczna 2 Projektowanie wyglądu kartki. Wycinanie z kolorowego papieru, starych widokówek elementów dekoracyjnych. Naklejanie oraz dopisywanie życzeń. • Uczeń posiada umiejętność komponowania i zestawiania elementów
• Samodzielnie odwzorowuje życzenia bądź pisze po śladzie Wycinanka
„Łańcuch na choinkę” 2 Wykonanie łańcucha na choinkę ze słomek oraz cienkich bibułek. • Uczeń potrafi odmierzać jednakowe kawałki słomek
• Wykazuje się umiejętnością sekwencyjnego nawlekania różnokolorowych bibułek. Kompozycja przestrzenna
„Kolorowa choinka” 2 Wydzieranie z różnokolorowych papierów małych, nierównych form. Wyklejanie na kartce szarego papieru kształtu choinki. • Uczeń potrafi targać papier na bardzo małe kawałeczki
• Nakleja je we właściwych miejscach Wydzieranka kolorowa
14. Karnawał „Kotylion- mój balowy znak” 2 Wykonanie na wyciętych kartonikach w kształcie koła, kwadratu, trójkąta kotylionów ze wstążek, tkanin, koralików itp. Zszywanie i spinanie spinaczem- kompozycja przestrzenna • Uczeń kojarzy figury geometryczne
• Potrafi przy pomocy słownej n-la wykonać pracę
• Dba o porządek w miejscu pracy Collage
Jaki kolor ma muzyka? 2 Malowanie dowolnymi barwami na średnim formacie papieru (pędzel płaski, plakatówka). Zajęcia przeprowadzane podczas słuchania muzyki klasycznej- L. van Beethoven „Menuet G-dur” • Uczeń różnicuje barwy i ich odcienie
• Wykazuje wrażliwość na muzykę wykonując rysunek Malowanie
„Motylek” 2 Maczanie w farbie końca patyka o przekroju kwadratowym bądź okrągłym. Odciskanie na kartce, zapełnianie tworząc kompozycję. Stosowanie do małego formatu rysunku. • Uczeń dokładnie wykonuje pracę
• Używa wg własnej inwencji kolorów farby Mozaika odbijana patykiem
„Karnawałowy strój” 2 Projektowanie oryginalnego stroju na zabawę noworoczną. Wykorzystanie kolorowych gazet i czasopism- wycinanie lub wytargiwanie potrzebnych elementów. Tworzenie na kartce wymyślnego stroju karnawałowego. • Uczeń potrafi wyszukać w czasopismach potrzebnych materiałów
• Tworzy z właściwych elementów całość stroju Kompozycja
15. Wokół zima „Moja miejscowość w śniegu” 2 Rysowanie i malowanie pędzlem okrągłym jednym wybranym kolorem. Ćwiczenie wykonywane na papierze gazetowym. • Uczeń estetycznie wykonuje pracę
• Dobiera odpowiednią barwę do swej pracy Rysowanie
Malowanie
Lepienie różnych postaci ze śniegu 2 Projektowanie i wykonanie form przestrzennych (bałwan ze śniegu, kotek lub inne wg uznania dzieci) • Uczniowie potrafią działać zespołowo
• Samodzielnie odnajdują i dobierają przedmioty i materiały potrzebne do wykonania rzeźby Rzeźba ze śniegu
„Leśne zwierzęta zimą” 2 Formowanie z folii aluminiowej, waty, plasteliny. Łączenie z materiałami włókienniczymi, nićmi, futerkami, skórami, plastikiem. Wykorzystanie na główki postaci zwierząt guzików, koralików, makówek itp. • uczeń potrafi dobrać odpowiedni materiał do pracy
• wykazuje umiejętność organizacji pracy w grupie Formowanie przestrzenne
„Płatki śniegu” 2 Rysowanie świeczką różnokształtnych gwiazdek na kartce papieru. Zamalowywanie całości niebieską farbą plakatową. • Uczeń potrafi nadać kształt gwiazdkom
• Umiejętnie rozrabia gęstą farbę plakatową Malowanie
16. Ola i Adam jadą na ferie „Lepimy śniegowego bałwana” 2 Obrysowywanie szablonów zewnętrznych różnej wielkości kół. Wydzieranie, naklejanie na kartce czarnego koloru od największej do najmniejszej- bałwan. Dorysowywanie elementów. • Uczeń rozumie wielkości i proporcje: duży/mały, większy/mniejszy
• Właściwie wykonuje polecenia n-la Wydzieranka
„Zadymka śnieżna” 2 Malowanie plakatówką w barwach zimnych pędzlem płaskim i okrągłym na średniej wielkości formatach papieru. Próby uzyskiwania różnej faktury poprzez nakładanie farby grubiej i cieniej oraz pociągnięcia pędzla płaskiego i okrągłego. • uczeń potrafi uzyskać różne faktury w malarstwie Malowanie
„Mróz na szybie” 2 Bristol malujemy białą i niebieską farbą. Następnie całość pocieramy świecą. Potem malujemy tuszem czarnym. Na wyschniętym papierze wydrapujemy np. gwoździem bajkowe kształty. • Uczeń właściwie wykonuje pracę nową techniką
• Zachowuje bezpieczeństwo podczas posługiwania się gwoździem Wydrapywanka
„Zimowy pejzaż” 2 Cienki, biały papier drzemy na wąskie paseczki. Układanie na ciemnym papierze dowolnych kompozycji, naklejanie. • Uczeń potrafi drobno drzeć papier
• Wykazuje cierpliwość w wykonaniu pracy Naklejanka z jednobarwnego papieru
17. Miasto, w którym mieszkam „Mieszkam w pięknym, starym domu” 2 Wycinanie kształtów płaskich (barwy dowolne). Układanie i przyklejanie na płaszczyźnie sylwetek budynków. • Uczeń umie posługiwać się w miarę samodzielnie nożyczkami
• Rozróżnia wielkości i proporcje
• Wstępnie kojarzy pojęcie „architektura” Wycinanka
Wykonanie kukiełek i dekoracji do wiersza „Paweł i Gaweł” 4 1. klejenie gazety w kształcie wysokiego domku, wycinanie otworów okiennych, malowanie dachu, przymocowanie domku do zestawionych szaf
2. wykonanie kukiełek z gazet osadzonych na szczotkach od podłogi • Uczniowie potrafią zgodnie współdziałać w grupie
• Bezpiecznie posługują się nożyczkami
• Próbują używać własnej pomysłowości w tworzeniu kukiełek Formowanie przestrzenne
„Wieżowiec i ja” 2 Wykonanie rysunku kredkami ołówkowymi. Próba uwzględnienia proporcji: wysoki wieżowiec/ niski człowiek. • Uczeń próbuje uchwycić właściwe proporcje w rysunku Rysowanie
18. Sklepy w moim mieście „Wystawa sklepowa” 2 Wypełnianie kartki papieru etykietami różnych towarów- wycinanie z opakowań artykułów spożywczych i innych zebranych w klasie, kolorowych czasopism. Tworzenie wystaw różnych sklepów (odzieżowy, obuwniczy, spożywczy..). • Uczeń potrafi ciąć po linii prostej
• Umiejętnie rozplanowuje ułożenie elementów w konturze wystawy Kompozycja
Pakujemy prezent 2 Próby umiejętnego doboru wielkości papieru ozdobnego do wielkości prezentu. Zaginanie i opakowywanie przy pomocy n-la towaru. Zawiązywanie wstążeczki. • Uczeń wykonuje działania pod instrukcje n-la
• Dobiera wielkość papieru do gabarytów towaru Zaginanie papieru
„Moje imię i nazwisko” 2 Wycinanie ze starych gazet drukowanych literek. Układanie własnego imienia i nazwiska- przyklejanie do kartki. • Uczeń wykazuje znajomość własnego imienia i nazwiska
• Potrafi wyciąć potrzebne litery Wycinanie
O czym opowiada muzyka? 2 Malowanie dowolnymi barwami na średnim formacie papieru (pędzel płaski, plakatówka). Zajęcia przeprowadzane podczas słuchania muzyki klasycznej- R. Schumann „Wesoły Wieśniak” • Uczeń różnicuje barwy i ich odcienie
• Wykazuje wrażliwość na muzykę wykonując rysunek Malowanie
19. Punkty usługowe „Szufladka z narzędziami” 2 Wycinanie kształtów narzędzi, przyborów. Przyklejanie wyciętych kształtów na prostokątne, okrągłe, kwadratowe formaty papierów zbliżone do kształtu szuflad, półek, pudełek. • Uczeń właściwie wykonuje kompozycję Wycinanie
Komponowanie
„Piekarz piecze chleb” 2 Próby modelowania w plastelinie postaci ludzkiej trójwymiarowej z eksponowaniem cech charakterystycznych wynikających z zawodu i pełnionej funkcji. • Uczeń próbuje zastosować właściwą proporcję i wielkość Modelowanie
Urządzamy galerię prac 2 Urządzenie w klasie „galerii” plastyki dziecięcej. Wybór najładniejszych prac uczniów. Wyeksponowanie w odpowiednio do tego przygotowanym miejscu. Oglądanie prac. • Uczeń bierze czynny udział w montażu wystawy
• Potrafi ocenić położenie i oddalenie przedmiotów Montaż wystawy
„Zabawa w krawca” 2 Narysowany kontur np. części garderoby uczeń maluje, wypełnia szlaczkami literopodobnymi, a potem nakłuwa igłą w równych odstępach. Następnie dzieci wyszywają rysunek ściegiem prostym- zabawa w krawca. • Uczeń potrafi przewlekać nitkę przez przygotowane dziurki
• Samodzielnie dokańcza rozpoczęte przez n-la wzorki zdobiące np. sweter Malowanie
20. W trosce o zdrowie Laurka dla pani pielęgniarki 2 Składanie kartki na pół do formatu laurki. Wycinanie z kolorowego papieru kwiatków, ptaszków, słoneczek, serduszek. Układanie i przyklejanie elementów na laurce. Pisanie życzeń. • Uczeń estetycznie i czysto wykonuje pracę
• Potrafi odwzorować życzenia bądź napisać po śladzie Wycinanka
„Codzienna kąpiel” 2 Rysowanie patyczkiem i tuszem zarysów prysznica i kapiącej wody. Po wyschnięciu rysunku malowanie całości akwarelą. • Uczeń potrafi samodzielnie rysować linie proste oraz przerywane Rysowanie
Malowanie
„Książeczka- harmonijka” 4 Tworzenie przez dzieci książeczki, dotyczącej różnych tematów: „Co robię w szkole?”, „Mój dzień”, „W domu”. Długi, wąski pasek papieru dzieci zginają i składają w harmonijkę. Obrazki mogą rysowane, malowane lub wycinane z kolorowych czasopism i naklejane. Można je również podpisać odwzorowując bądź pisząc po śladzie. • Uczeń potrafi równo zginać pasek papieru wg narysowanych ołówkiem linii
• Potrafi rozplanować odpowiednie ułożenie obrazów na poszczególnych stronach książeczki Kompozycja
Wycinanie
21. Pożywienie człowieka „Kosz pełen witamin” 2 Podanie uczniom gotowego szkicu kosza pełnego owoców i warzyw. Wypełnianie różnymi rodzajami faktur poszczególnych elementów szkicu. Celem uzyskania większej ekspresji rysunku możemy po wypełnieniu kartki różnorodnymi fakturami uzupełnić rysunek jednobarwną pastelą. • Uczeń właściwie wykonuje pracę techniką frottage
• Stosuje lekki nacisk pasteli na kartkę papieru
• Dobiera barwy odpowiadające poszczególnym warzywom i owocom Frottage z użyciem pasteli
„Pieczywo” 2 Rysowanie konturów chleba, bułek, rogali ołówkiem, a potem poprawianie flamastrem. Rozprowadzanie kleju, a następnie posypywanie kaszą manną i makiem. Wypełnianie tła jednobarwna kredką. • Uczeń potrafi zachować ład i porządek na stanowisku pracy Wyklejanka kasza manną i makiem
„Kubek” 2 Uczniowie próbują składać kwadratowy kawałek papieru wg instrukcji nauczyciela, patrząc na wzór. Po utworzeniu kubka, przywiązanie koralika na nitce do dzióbka.
Zabawa kubkami- podrzucanie koralika i łapanie do kubeczka. • Uczeń próbuje postępować wg instruktażu nauczyciela
• Naśladuje czynności wykonywane przez prowadzącego Origami
„Obrazek na papierowej tacce” 2 Na gotowych gastronomicznych tackach uczniowie malują farbami kolorowe plamy (wiosenna łąka). Miejscami wyklejają obrazek szmatkami lub formują z materiałów kwiatki i przymocowują zszywkami. • Uczniowie potrafią samodzielnie rozrabiać gęstą farbę plakatową
• Umieją łączyć różne materiały plastyczne w pracy Malowanie
Kompozycja
22. Idzie wiosna Wycieczka 2 Wycieczka do parku w poszukiwaniu wiosny. Krajobraz jako różnorodność dzieł plastycznych. Określanie barw w terenie. • Uczeń wykazuje znajomość podstawowych barw
• Dostrzega piękno wokół Wycieczka
„Wiosenna łąka” 2 Wykonanie pracy przy użyciu farb plakatowych. Malowanie różnobarwnych plam na kartce mokrego papieru. • Uczeń potrafi, po wcześniejszej instrukcji, samodzielnie wykonać pracę Mokre w mokrym
„Owady wychodzą z zimowego snu” 2 Rysowanie patykiem i tuszem/ rysowanie pędzelkiem i farbą. Wydzieranka z papieru o dowolnej barwie, przyklejanie wydartych kształtów (owady). • Uczeń rozróżnia kształty
• Potrafi nadać określone kształty swoim wydzierankom Rysowanie
Wydzieranka
„Wesoły wiatr” 2 Wykonanie collage z różnorodnych tkanin. Praca na kartonie z wykorzystaniem kleju, nożyczek, ścinków tekstylnych. • Uczeń potrafi ciąć tkaninę nożyczkami
• Według własnej inwencji potrafi prowadzić pracę Collage
23. Gdy potrzebna pomoc „Jedzie straż pożarna” 2 Wycinanka z kolorowego papieru, z barwnych czasopism. Przyklejanie wyciętych form na papierze gazetowym zadrukowanym. Format ½ arkusza gazety. • Uczeń rozróżnia wielkości i proporcje
• Potrafi wyciąć nożyczkami obrazek Wycinanka
„Policjant pomaga dzieciom” 2 Malowanie farbą plakatową na dużym formacie papieru. Próba malowania portretu całej postaci, bez wprowadzania pojęcia „portret”. • Uczeń różnicuje barwy, ich różne jasności i odcienie Malowanie
Ilustracja do wiersza „Pożar” W.Broniewskiego 2 Uczniowie słuchają recytacji wiersza pt.”Pożar”- omówienie utworu. Próba samodzielnego ilustrowania treści wysłuchanego wiersza (kredki ołówkowe). • Uczniowie podejmują próby samodzielnego ilustrowania wiersza
• Potrafią dobrać odpowiednie kolory, kojarzące się z pożarem Rysowanie kredkami ołówkowymi
„Łąka” 2 Na białym papierze układamy szablon. Zwilżoną w farbie szczoteczką, pocierając o sitko, nakrapiamy powierzchnie kartki. Szablon ostrożnie zdejmujemy. • Uczniowie zachowują porządek w czasie zajęć
• Potrafią przy pomocy n-la zastosować nową technikę w swojej pracy Nakrapianie akwarelą
24. Wielkanoc „Kolorowe pisanki” 2 Malowanie farbami plakatowymi, pędzlem okrągłym na wybranym formacie papieru. Zwracanie uwagi na dokładne wypełnianie barwą płaszczyzny. • Uczeń zauważa bogactwo różnych barw
• Nazywa barwy podstawowe Malowanie
„Wielkanocny koszyczek” 2 Wycinanie atrybutów wielkanocnych z kolorowych gazet, kalendarzy, kartek świątecznych. Przyklejanie do wykonanego z pasków brązowego papieru koszyczka, umieszczonego na kartonie. Dorysowywanie zielonych gałązek bukszpanu. • Uczeń rozpoznaje i nazywa przedmioty kojarzące się z Wielkanocą
• Potrafi sam skomponować koszyczek wielkanocny na kartce Wycinanie
„Wiosenna gałązka” 2 Wycinanie zielonych listków z bibuły gufrowanej. Zamieszczanie listków na przyniesionej do klasy gałązce z drzewa. Dopinanie kolorowych kwiatków wykonanych również z bibuły. Na gałązce można zamieścić wiszące pisanki z papieru bądź wydmuszek- dekoracja świąteczna. • Uczeń potrafi udekorować klasę
• Samodzielnie wycina listki wg narysowanych linii
• Formuje przy pomocy nauczyciela różnokolorowe kwiatki Kompozycja przestrzenna
„Pisanka” 2 Malowanie całej powierzchni kartonu szerokim pędzlem zanurzonym w klejówce. Rysowanie (zbieranie farby) patykiem ściętym w łopatkę w mokrej nawierzchni. Formowanie różnych wzorów, wypełnianie płaszczyzn kreskami, kropkami, gwiazdkami itp. • Uczeń potrafi zastosować w praktyce nową technikę plastyczną
• Próbuje wykazywać inwencję w tworzeniu nowych kompozycji Rysowanie patykiem na podkładzie z klejówki
25. Wiosna w ogrodzie „Łąka- dmuchany obrazek” 2 Na białym papierze robimy pędzlem kolorowe kleksy dobrze rozrobioną farbą plakatową. Za pomocą rurki rozdmuchujemy farbę w różnych kierunkach, aby powstały różnobarwne smugi. Wykonanie ramki do obrazka. • Uczeń próbuje stworzyć obrazek poprzez delikatne dmuchanie
• Samodzielnie dekoruje ramkę do obrazka rysując znaki literopodobne Malowanie

„Planuję ogród kwiatowy” 2 Dobór tekturek w kształcie kwadratów, prostokątów itp. Podział otrzymanych kilku symetrycznie wg zasad symetrii wieloosiowej np. wypełnianie płaszczyzn kolorem w zależności od rodzaju kwiatów, warzyw itp. • Uczeń podejmuje próby planowania przy pomocy nauczyciela
• Potrafi zamalować dokładnie powierzchnię nie wychodząc kredką za jej obszar Malowanie
„Już przyleciały bociany” 2 Wydzieranka z barwnego papieru postaci bociana w locie. • Uczeń potrafi targać papier na bardzo małe kawałeczki Wydzieranka
„Ślimak z wełny” 2 Uczniowie przyklejają wełnę po narysowanej linii posmarowanej klejem. Wykonują trawkę z bibułki pociętej w długie paski i naciętej z jednej strony. • Uczeń potrafi samodzielnie prowadzić włóczkę po narysowanej linii
• Składa paski papieru razem i nacina z jednej strony Kompozycja ze sznurka i bibułki
26. Aktualne wydarzenia „Kalendarz- schodki” 2 Kartkę z bloku technicznego zginamy wzdłuż i przecinamy. Otrzymane paski zginamy tworząc schodki. Zaznaczanie na stopniach kalendarza aktualnej daty. Pisanie dnia, miesiąca, roku oraz nazwy dnia. • Uczeń potrafi zginać papier wg wyznaczonych linii
• Pisze odwzorowując bądź po śladzie datę Zaginanie papieru
„Godło” 2 Nakładanie miękkiego papieru na rewersy monet. Pocieranie szarą kredką pastelową uzyskując odbitki orzełków. Naklejanie odbitych orzełków na czerwonej powierzchni- tworzenie godła Polski. • Uczeń potrafi zastosować frottage w pracy
• Właściwie dobiera kolory
• Potrafi estetycznie wykonać pracę Frottage
„Laurka dla mamy” 2 Wykonanie laurki z wykorzystaniem stempli z ziemniaków o różnym kształcie oraz farb plakatowych. Odwzorowywanie życzeń bądź pisanie po śladzie. • Uczeń estetycznie i czysto wykonuje pracę
• Potrafi odwzorować życzenia bądź napisać po śladzie Stemplowanie
Jaki kolor ma muzyka? 2 Malowanie dowolnymi barwami na średnim formacie papieru (pędzel płaski, plakatówka). Zajęcia przeprowadzane podczas słuchania muzyki klasycznej-
P. Czajkowski „Smutna Pieśń” op.40 nr.2 • Uczeń różnicuje barwy i ich odcienie
• Wykazuje wrażliwość na muzykę wykonując rysunek Malowanie
27. Wiosna wokół Kompozycja kwiatowa 2 Układanie kompozycji kwiatowej- ikebany, z pierwszych zwiastunów wiosny. Dodawanie elementów dekoracyjnych (wstążka itp.). Dbałość o estetykę wykonania. • Uczeń rozumie pojęcie ikebana
• Umie ułożyć kompozycję dobierając różne rośliny pod względem wielkości, barwy, kształtu. Modelowanie z różnych materiałów przyrodniczych
„Wiosenny paseczek” 2 Wycinanie wiosennych form z barwnego papieru. Układanie wyciętych elementów na paskach z uwzględnieniem bardzo prostego rytmu (1-2, 1-2-3, 1-2-2-1) • Uczeń rozumie rytm jako powtarzalność elementów i potrafi zastosować to w swej pracy. Wycinanka
„Zabawy na leśnej polanie” 2 Dorysowywanie postaci ludzkich kolorowymi flamastrami na barwnych zdjęciach lasu (zdjęcie z kalendarza ściennego). • Uczeń rozróżnia barwy
• Próbuje zastosować właściwe proporcje w swej pracy. Rysowanie
„Wesoła łąka” 2 Barwny collage ze ścinków tekstylnych, barwnych włóczek. Na kartonie przyklejamy wycięte formy kwiatów, roślin, krzewów, owadów. Zastosowanie różnych faktur materiałów (delikatne, gładkie, szorstkie..) • Uczeń próbuje dobierać fakturę materiału dostosowaną do rośliny np. płatki maków z materiału delikatnego. Collage
28. Na poczcie „Koperta” 2 Rysowanie prostych linii przy pomocy linijki na kratkowanej kartce- forma koperty. Próby równego wycinanie nożyczkami, sklejanie. Pisanie listu obrazkowo- wyrazowego do kolegi. • Uczeń próbuje rysować linie proste przy pomocy linijki
• Bezpiecznie posługuje się nożyczkami Wycinanie
„Mój adres” 2 Próby pisania własnego adresu na kopercie- imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy (nadawca, odbiorca). Ozdabianie koperty kolorowym rysunkiem. • Uczeń odwzorowuje lub pisze po śladzie swój adres Rysowanie
„Skrzynka pocztowa” 2 Wykonanie skrzynki z dużego pudełka. Malowanie czerwoną farbą, wycinanie otworów na wrzucane listy, malowanie etykiet z napisami „Poczta polska” czarną farbą. • Uczeń umiejętnie rozprowadza farbę
• Wypełnia kontury nie wychodząc za ich obręb Malowanie
„Papierowe łamanki” 2 Przygotowanie kartonowych pasków o szerokości 2-3 cm i różnej długości. Tworzenie, poprzez zaginanie, kształtów drukowanych liter. Próby układania prostych 3-4-literowych wyrazów. • Uczeń zagina papier wg podanych oznaczeń
• Bezpiecznie posługuje się nożyczkami Zaginanie papieru
29. Środki transportu „Samochody na ulicy” 2 Wycinanie z kolorowego papieru prostych figur. Układanie i przyklejanie na papierze gazetowym kształtów pojazdów. Malowanie czarną farbą drogi (asfaltu). • Uczeń próbuje zastosować proporcje i wielkości
• Właściwie dobiera barwy Kompozycja
„Znaki drogowe” 2 Wycinanie z kartonu wzorów znaków drogowych, malowanie. Przyklejanie nóżki ze sztywnej tektury. Umieszczanie znaku w zakrętce wypełnionej plasteliną (podstawka). • Uczeń potrafi ciąć po linii prostej
• Właściwie komponuje poszczególne elementy ze sobą Wycinanka
„Auto z pudełek po zapałkach” 2 Na dwie wewnętrzne części pudełek nasuwamy część zewnętrzną i sklejamy. Drugą część zewnętrzną doklejamy u góry. Przyklejamy kółka i zdobimy samochód. • Uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela stworzyć schematyczny samochodzik Kompozycja przestrzenna
„Światła drogowe” 2 Wykonanie świateł drogowych z kolorowego papieru techniką wydzierania. • Uczeń rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe
• Rozpoznaje figury geometryczne Wydzieranka
30. Dzieci na świecie i w Europie „Chińskie znaki” 2 Malowanie czarną farbą i grubym pędzlem chińskich znaków. • Uczeń rozróżnia wielkości i proporcje w plastyce. Malowanie
Papier na okładkę książki 2 Projektowanie papieru na okładkę książki. Wyciskanie różnymi narzędziami wzorów na płaszczyźnie kartki pomalowanej grubą warstwą jednobarwnej plakatówki. Uzyskiwanie różnych efektów fakturalnych w zależności od użytych narzędzi. • Uczeń potrafi uzyskać efekty różnorodnych faktur poprzez działanie różnymi narzędziami
• Wykazuje dbałość o książki i własny zeszyt Wyciskanie różnymi narzędziami wzorów
Okładamy książkę 2 Wykorzystanie barwnego papieru wykonanego na wcześniejszych lekcjach plastyki do obłożenia swojego zeszytu. Próby zginania papieru przy pomocy nauczyciela. Podpisywanie własnym imieniem i nazwiskiem (samodzielne, odwzorowując, pisząc pośladzie). • Uczeń współdziałając z nauczycielem okłada swój zeszyt kolorowym papierem
• Wykazuje dbałość o swój zeszyt
• Potrafi rozpoznać i napisać swoje imię i nazwisko (w dowolny sposób). Zaginanie papieru
„Dzieci świata” 2 Słuchanie wiersza D.Gellnerowej „Dzieci”. Kolorowanie gotowej ilustracji, uwzględnianie różnych kolorów skóry. • Uczeń potrafi wypełniać kolorami kontury nie wychodząc za ich obręb Malowanie
31. W świecie książek „Zamek rycerza” 2 Wykonanie kompozycji przestrzennej z różnych materiałów. • Uczeń potrafi sam projektować i wykonać kompozycję przestrzenną Kompozycja przestrzenna
Ilustracja do mojej ulubionej książki 2 Kolorowanie przygotowanych malowanek. Obserwacja barwnego wzoru- wierne oddanie kolorów. • Uczeń umie pokolorować obrazek wg podanego wzoru Kolorowanie
Kukiełka Bolka i Lolka 2 Projektowanie postaci- kukiełek z różnych materiałów, osadzonych na szklanych butelkach. Lekcja poprzedzona czytaniem opowiadania o Bolku i Lolku. • Uczeń potrafi łączyć różne materiały, by stworzyć całość Modelowanie
„Moja książka” 2 Wycinanie kolorowych ilustracji z gazet. Spinanie kartek papieru- tworzenie mini książeczki z historyjką obrazkową. Naklejanie wyciętych obrazków. Podpisywanie, dorysowywanie. • Uczeń rozumie pojęcie „książka”
• Właściwie układa i nakleja elementy historyjki
• Potrafi urozmaicić własnym rysunkiem swoją książeczkę Wycinanka
32. Pierwsze owoce i warzywa lata „Barwy muzyki o lecie” 2 Malowanie farbami plakatowymi i pędzlem płaskim na średnich formatach papieru. Malowanie odbywa się podczas słuchania muzyki:
„Pszczółka” F. Schubert
lub
„Marsz koników polnych” S. Prokofiew • Uczeń różnicuje barwy i ich odcienie
• Wykazuje wrażliwość na muzykę wykonując rysunek
• Różnicuje temperaturę barw w zależności od nastroju utworu Malowanie
„Patera z owocami” 2 Ugniatanie plasteliny. Lepienie letnich owoców i warzyw. Układanie na małym „talerzyku” wykonanym z papieru i własnoręcznie pomalowanym. • Uczeń próbuje nadawać okrągły i podłużny kształt plastelinie Modelowanie w plastelinie
„Rzodkiewka” 2 Wydzieranka z kolorowego papieru kształtu czerwonych rzodkiewek. Formowanie liści z bibuły gufrowanej. • Uczeń potrafi targać papier na drobne kawałeczki
• Samodzielnie i cierpliwie wypełnia kształty wydzieranką Wydzieranka
„Fantastyczne stwory” 2 Zajęcia przeprowadzane na świeżym powietrzu. Swobodne rysowanie kolorowa kredą na płytach chodnikowych. • Uczeń potrafi rysować proste postacie wg własnego pomysłu oraz inwencji Rysowanie kredą
33. Wakacje tuż, tuż! Letni telegram- Już lato!! 2 Wykonanie różnokształtnych i różnobarwnych znaków stemplami z ziemniaków. Ćwiczenie wykonywane na barwnym jednokolorowym tle. • Uczeń wykorzystuje ciepłe barwy jako odzwierciedlenie letniego, wesołego nastroju Stemplowanie
„Nad rzeką” 2 Malowanie farbami plakatowymi zarysu rzeki. Nakładanie kleju na wolne miejsca, wysypywanie piaskiem. • Uczeń umiejętnie posługuje się pędzlem podczas malowania Malowanie
Wysypywanka z piasku
„Wakacje” 2 Rysunek kredkami wg własnej inwencji. • Uczeń zachowuje właściwe proporcje Rysowanie
Czynności porządkowe w klasie- układanie przyborów plastycznych, porządkowanie półeczek i własnych prac plastycznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.