X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25999
Przesłano:
Dział: Języki obce

I can see with my eyes. Części ciała oraz zmysły im odpowiadające. Scenariusz zajęć dydaktycznych z języka angielskiego w przedszkolu

DATA: 07.10.2013 r
TEMAT: I can see with my eyes. Części ciała oraz zmysły im odpowiadające.
SŁOWNICTWO:
części ciała: face, hair, eyes, ears, nose, mouth, hands
czasowniki wyrażające czynności zmysłów: to taste, to touch, to hear, to see, to smell
WYRAŻENIA I STRUKTURY ZDANIOWE: I can see with my eyes. I can smell with my nose. I can touch with my hand. I can taste with my mouth. I can hear with my ears.
CELE OGÓLNE:
utrwalanie słownictwa oraz poznanych piosenek
kształtowanie umiejętności ruchowych oraz manualnych
zachęcanie do wspólnej zabawy
rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
rozwijanie umiejętności mówienia w języku angielskim
wzbogacanie słownictwa o nowe słowa oraz wyrażenia

CELE OPERACYJNE:
Dziecko:
umie wymienić nazwy poznanych części ciała w języku angielskim
dziecko potrafi zareagować prawidłowym gestem na polecenia wydawane przez nauczyciela
dziecko rozumie znaczenie wyrażenia „I can...”, potrafi je prawidłowo wypowiadać
dziecko potrafi zaśpiewać piosenkę „Hokey Pokey”, rozumie jej tekst, reaguje prawidłowymi gestami na wyrażenia w niej występujące
dziecko umie zaśpiewać rymowankę „Two little eyes.”
dziecko potrafi skojarzyć czasownik wyrażający czynność zmysłu z odpowiednią częścią ciała
dziecko umie narysować po śladzie wybrane części ciała i dobrać je w pary
METODY:
Total Physical Response – Metoda reagowania całym ciałem.
Audiovisual Method – Metoda audiowizualne z użyciem rekwizytów, kart obrazkowych etc.
elementy Metody Berlitza – nauczyciel mówi tylko po angielsku posługując się ilustracjami, gestami i mimiką
elementy Metody audiolingwalnej (Audiolingual Method) – słuchanie piosenek, rymowanek, wierszyków i powtarzanie ich; dryl językowy
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
odtwarzacz CD
płyty CD z muzyką
karty obrazkowe przedstawiające części ciała oraz zmysły
karty pracy
koperty

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ
Na powitanie nauczyciel wraz z dziećmi stojącymi w kółeczku śpiewa piosenkę „Hello Hello!
powtórzenie materiału z poprzednich zajęć – części ciała.
zabawa „Memory”
Nauczyciel prosi dzieci by usiadły w kółeczku: Sit in a circle, please. Następnie rozkłada na podłodze dwa zestawy takich samych kart obrazkowych przedstawiających części ciała. Zadaniem dzieci jest odkrycie dwóch kart z taką samą ilustracją. Odkrywając obrazki dziecko musi podać nazwy wylosowanych części ciała.

PREZENTACJA MATERIAŁU
Nauczyciel rozkłada na dywanie koperty, w których znajdują się karty obrazkowe przedstawiające różne zmysły. Następnie prosi wybrane osoby o podejście i wylosowanie po jednej z kopert: Ola, take an envelope, open it and look inside. What's this? Dziecko po wylosowaniu koperty otwiera ją i sprawdza co jest w środku. Następnie w ojczystym języku podaje nazwę wylosowanego zmysłu. Kiedy wszystkie koperty są otwarte nauczyciel prezentuje obrazki i podaje nazwy zmysłów w języku angielskim. Dzieci powtarzają za nauczycielem najpierw całą grupą, następnie indywidualnie.
Dzieci śpiewają piosenkę „Hokey Pokey” i reagują odpowiednimi gestami na wyrażenia w niej występujące.
zabawa „Matching”
Nauczyciel rozkłada na podłodze karty obrazkowe przedstawiające różne części ciała odwracając je ilustracją do podłogi. Następnie prosi wybrane osoby o wylosowanie karty obrazkowej: Dominik, choose one card and tell me what is it. Dziecko podaje nazwę wybranej części ciała oraz nazwę czynności związanej z daną częścią ciała, np. eyes – see. Następnie pełnym zdaniem mówi: I can see with my eyes.
Dzieci śpiewają rymowankę „Two little eyes”, wskazują odpowiednie części ciała w niej występujące oraz reagują odpowiednimi gestami na usłyszane wyrażenia, np. Two little eyes (wskazują oczy) to look around (przykładają dłoń do czoła i rozglądają się dookoła).
Nauczyciel prosi dzieci o zajęcie miejsc przy stolikach: Go to your tables and sit down, please. Następnie wydaje polecenie w języku angielskim: Draw and match., po czym wyjaśnia dzieciom w języku ojczystym co mają zrobić. Dzieci rysują po śladzie wybrane części ciała i łączą je w pary.
Zakończenie zajęć – pożegnanie słowami: Bye bye everyone.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.