X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25929
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Spacer po lesie - zajęcia doskonalące umiejętność dzieci z zakresy edukacji matematycznej i przygotowania do nauki czytani i pisania. Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców
Temat : Spacer po lesie - zajęcia doskonalące umiejętność dzieci z
zakresy edukacji matematycznej i przygotowania do nauki
czytani i pisania

Cele ogólny :
- utrwalenie zwierząt żyjących w ekosystemie jakim jest las
-doskonalenie umiejętności matematycznych dzieci z zakresu dodawani odejmowanie, przeliczania
- doskonalenie syntezy , analizy sylabowej głoskowej , identyfikowania głosek w nagłosie i wygłosie
- doskonalenie umiejętności, dodawani i odejmowania na konkretach
-poznanie znaków: =,<,>
- utrwalenie orientacji w schemacie ciała , kartki, przestrzeni
-ćwiczenie dostrzegania elementów w tle
- budzenie radosnej atmosfery podczas zabaw ruchowych

Cele operacyjne:
Dziecko :
- wie jakie zwierzęta żyją w lesie
- potrafi dokonać syntezy, analizy sylabowej, wskazać głoski w wygłosie i nagłosie
- przelicza, dodaje i odejmuje na konkretach
- potrafi wskazać dane elementy z tła
Formy pracy: grupowa, indywidualna
Metody pracy : pedagogika zabawy, elementy dziecięcej matematyki, metoda słowna, metoda praktycznego działania
Środki dydaktyczne:
ilustracje elementów z opowiadania, muzyka klanzy, krążki, ścieżki z linki z rytmami ( liście, grzyby, kasztany żołędzie ), muchomory z cyframi, znaki >,<, =sylwety zwierząt, litery, cyfry, napisy z nazwami zwierząt , ilustracja lasu, plansze czarno - białe ze zwierzętami, karty pracy z pajęczyna , pająki, liczmany ( grzyby , kasztany, żołedzie, liście ), krzesła

Wiek dzieci: dzieci 5-letnie


Przebieg zajęć:

1. Jest taki las - Tworzeni makiety lasu inspirowanej opowiadaniem nauczyciela
• Słuchanie opowiadania wymyślonego przez nauczyciela. Wybieranie usłyszanych elementów lasu występujących w opowiadaniu, układanie ich we właściwym miejscu
• Rozmowa kierowana o usłyszanym opowiadaniu i powstałej ilustracji lasu na tablicy
• Układanie zdań ze słowem - Las
2. Jedziemy do lasu Autobusem – zabawa ruchowa do muzyki „W autobusie ” słowa M. Wojtkowiak ze szkolenia Dla dzieci z dziećmi o dzieciach ... Klanzy
Wszystkie dzieci wybierają się do lasu autobusem . Z krzeseł tworzą autobus ustawiając krzesła w dwóch rzędach - siadają na krześle. Razem śpiewają piosenkę i pokazują jej elementy na refren( powtarzająca się przygrywkę) zmieniają miejsce w autobusie.
3. Przy leśnych ścieżkach - uzupełnianie brakujących elementach zachowując powtarzająca się sekwencje ( rytm)
• Dzieci staja przy stworzonej leśnych ścieżkach (trzy wersie rytmów umieszczonych na 3 linkach ,w których brakuje elementów różnym stopniem trudności )
• Wszyscy razem idą ścieżka i uzupełniają brakujące elementy
• Przeliczanie elementów ( wszystkich znajdujących się na ścieżce, z poszczególnych grup: kasztany, liście, żołędzie, grzyby)
4. Muchomory
• Nauczyciel umieszcza na tablicy muchomory po dwa w rzędzie, które na trzonkach maja cyfry zadaniem dzieci jest umieszczenie tyle kropek ile wskazuje dana cyfra
• Następnie dzieci porównują znajdujące się obok muchomory określając czy mają: więcej, mnie po równo kropek. Nauczyciel umieszcza pomiędzy grzybami odpowiedni znak mówiąc: To jest znak np.: =, <,> i tłumaczy
5. Spacer z koszem – zabawa ruchowa do muzyki ( muzyka do marszu np.: Marsz mrówek) utrwalająca lewa -prawą stronę

Dzieci spacerują po sali z obręczą która symbolizuje koszyk na przerwę w muzyce zatrzymują się i umieszczają kółko zgodnie z poleceniem( dzieciom należy przed zajęciami włożyć gumkę na lewą rękę)
6. Ile mamy w koszu – dodawanie i odejmowanie na konkretach z wykorzystaniem liczmanów
Dzieci siadają przy stolikach z obręczami , na każdym stoliku znajdują się liczmany ( liście, kasztany, żołędzie, grzyby) Nauczycie mówi polecenia ile dzieci maja dodać elementów np.: Wkładamy do koszyka 4 listki dodajemy 3 grzyby i jeszcze 2 kasztany - ile mamy rzeczy w koszyku itp.:)
7. W poszukiwaniu zwierząt – zabawa ruchowa do muzyki ( dowolna muzyka skoczna do marszu )
Dzieci spacerują do muzyki na przerwę w muzyce nauczyciel mówi sylabami lub głoskami zwierzęta, które dzieci spotykają. Zadaniem dzieci jest dokonać syntezy głoskowej lub sylabowej i pokazac jak może się poruszać.
8. Co chowa się za drzewem - działania przy trzech planszach przedstawiających zwierzęta w lesie
• rozpoznawanie zwierząt , nazywanie ich
• porównywanie ilustracji wskazywanie podobieństw i różnić miedzy ilustracjami, które zwierzęta się powtarzają, które nie itp.:
• identyfikowanie głosek w nagłosie i wygłosie , synteza i analiza sylabowa, głoskowa
9. Śpiące zwierzęta – zabawa ruchowa do muzyki ( Chodził jeżyk z płyty Gimnastyczne figle muzyczne )
Nauczyciel śpiewa piosenkę do wersji instrumentalnej wymieniając tylko zwierzęta leśne . Dzieci poruszają się jak wymienione zwierzęta np.: jeżyka- na czworak , zając - skacze , niedźwiedź na dwóch nogach itp.: Na słowa- Zwinął się w kłębuszek- dzieci zamieniają się w kulkę i zasypiają
10. Zabawy z pająkiem – umieszczanie pająka zgodnie z instrukcja nauczyciela
Dzieci dostają karty pracy, na której narysowany jest las i pajęczyny.
Dzieci dostają kilka mały pajączków i umieszczają je zgodnie z poleceniem nauczyciela np: na najwyższym drzewie , na pajęczynie znajdującej się w prawym dolnym rogu ( przy tej zabawie dziecko wykorzystuje ponownie gumki znajdujące się na lewym ręku) itp.:
11. Poszukiwania pajączka – zabawa ruchowa do muzyki ( melodia z programu Mini Mini - Agadu) - utrwalająca ruch naprzemienny przekraczanie linii środka
Nauczyciel tłumaczy dzieciom, ze idą na poszukiwanie pająka, który nazywa się Agadu. Nauczuciel pokazuje dzieciom kilka wariatów jak pająk się porusza – ruchy naprzemienne. Dziecko wybiera ten, który jest mu najłatwiej wykonać.
Dzieci idą po kole np. na palcach , na pietach , w przysiadzie w poszukiwaniu pajączka, gdy w piosence pojawia się słowo Agadu rozpoczynające refren - zamieniają się w pająka i wykonują ruchy naprzemienne - następnie znowu idą w kole w określony sposób.

Nauczyciel: Aleksandra Powałka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.