X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25911
Przesłano:

Karta, regulamin i harmonogram wycieczki

(pieczątka szkoły)

KARTA WYCIECZKI

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy):
- Poznanie zabytków kultury polskiej.
- Nabycie wiedzy historycznej z zakresu architektury i malarstwa w XVII i XVIII wiecznej Polsce.
- Pogłębienie zainteresowań uczniów, dotyczących funkcjonowania świata poprzez własną aktywność, działania innowacyjne i eksperymentalne.
- Integracja społeczna dzieci klas IV-VI ze SP w Pawłowicach.
- Rozwijanie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego.
Trasa wycieczki
Pawłowice – Warszawa
Warszawa – Pawłowice
Termin: ............... Liczba dni 1 klasa/grupa IV - VI
Liczba uczestników- 27
Kierownik wycieczki (imię nazwisko) – Marzena Maćkula
Opiekunowie wycieczki :
A......... ................
M......... ...................
Środek lokomocji - autokar

OŚWIADCZENIE

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonej mej opiece młodzieży na czas trwania w/w wycieczki (imprezy) zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

Podpisy opiekunów: Podpis kierownika wycieczki

........................................ ........................................
........................................
........................................

Zatwierdzam:

........................................
(podpis dyrektora)

REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ DO WARSZAWY

W czasie wycieczki:

1. Należy stosować się do zaleceń opiekunów i kierownika wycieczki.
2. Bez wiedzy i pozwolenia opiekuna nie wolno oddalać się od grupy; iść należy zawsze zwartą grupą.
3. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego obowiązujących pieszych, dbać o bezpieczeństwo własne i innych.
4. Swoim zachowaniem w miejscach publicznych nie należy prowokować niebezpiecznych sytuacji czy też agresji innych.
5. Należy szanować zabytki i wszelkie efekty pracy ludzkiej.
6. Zabronione jest posiadanie, nabywanie i spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz stosowania narkotyków.
7. Należy wykazywać taką kulturę, aby godnie reprezentować szkołę; nie wolno używać wulgaryzmów ani wykonywać niekulturalnych gestów.
8. Należy z życzliwością i kulturą odnosić się do wszystkich uczestników wycieczki i innych napotkanych osób.
9. Każdy uczestnik utrzymuje porządek w zwiedzanych obiektach, a także w innych miejscach związanych z realizacją programu wycieczki.
10. Podczas pobytu w Centrum Nauki Kopernik uczniowie wykonują tylko te doświadczenia, na które zezwoli przewodnik. Nie dotykają eksponatów, które są objęte szczególną ochroną.
11. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
12. Każdy fakt budzący niepokój należy zgłosić opiekunowi.
13. Należy zgłaszać kierownikowi wycieczki wszelkie niedomagania fizyczne, urazy i kontuzje.
14. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu wycieczki bezzwłocznie zostaną poinformowani o tym rodzice, a uczeń poniesie konsekwencje zgodnie ze Szkolnym Regulaminem Wycieczek.
15. Za szkody materialne spowodowane w czasie wycieczki odpowiedzialność ponoszą rodzice( prawni opiekunowie) ucznia.

Opracował:
Kierownik wycieczki
- Marzena Maćkula

HARMONOGRAM WYCIECZKI SZKOLNEJ
do Warszawy w dn................

1. Godz. 8.00 Spotkanie uczestników wycieczki, sprawdzenie listy obecności i wyjazd do Warszawy. (ponad 90 km)

2. Godz. 9.30
• Zwiedzanie Warszawy z pilotem wycieczek z BTS w Dęblinie (około 1, 5 godz.).

3. Godz. 11.00 - Zwiedzanie Łazienek Królewskich:

• Pałac na Wyspie
• Stara Pomarańczarnia
• Pałac Myśliwiecki
(około 3 godz.)

4. Godz. 14.00
• Przejazd i umożliwienie spożycia posiłku w MC Donalds (około 1 godz.)

5. Około godz. 15.00 Przejazd ulicami Warszawy do Centrum Nauki Kopernik. Odebranie biletów i oczekiwanie na wejście.
• Oglądanie ekspozycji stałych.
• Przeprowadzenie doświadczeń na interaktywnych wystawach
• Umożliwienie przeprowadzenia eksperymentów, które pomogą lepiej zrozumieć zjawiska życia codziennego.
(około 3 godzin)

6. Około godz. 18.00
• Wyjazd w drogę powrotną do Pawłowic.

7. Około godz. 20.00
• Planowany powrót do domu.

Zatwierdzam do realizacji:

....................................
(podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.