X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25908
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej na świetlicy

Na zajęcia uczęszczają grupa przedszkolna oraz kl. I-III.


WRZESIEŃ – WITAJ SZKOŁO!
I. Żegnajcie wakacje – witaj szkoło.
1. Jak spędziłem wakacje?
2. Moje uczucia związane z powrotem do szkoły – ekspresja plastyczna, identyfikacja uczuć z kolorami.
3. Bezpieczne zachowanie na terenie szkoły, podczas zabawy, wsiadania i wysiadania z autobusu szkolnego.
4. Prawa i obowiązki uczniów.
5. Zajęcia integracyjne, gry i zabawy na boisku szkolnym.
6. Co wspólnie możemy zrobić, żeby było miło i przyjemnie.
7. Rozmowa o konieczności zachowania ładu i porządku.
8. Zabawy relaksujące z wykorzystaniem chusty animacyjnej (Klanza).
9. Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym.
• Integracja grupy świetlicowej;
• Zapoznanie się z regulaminami i zasadami obowiązującymi w świetlicy;
• Konsultacje z rodzicami;
• Poznanie zasad bezpiecznej zabawy z rówieśnikami;
• Wspomnienia z wakacji w swobodnych wypowiedziach;
• Ilustracje wykonane różnym i metodami plastycznymi (piasek, kasza, płatki, klej, farby);
• Zabawy na świeżym powietrzu
II. Bezpieczna droga.
1. Przypomnienie podstawowych znaków drogowych oraz zasad obowiązujących na drodze.
2. Krzyżówki, łamigłówki i rebusy dotyczące bezpieczeństwa na drodze.
3. Zabawy ruchowe na boisku szkolnym.
4. Gry i zabawy integracyjne.
5. „Wyspa skarbów” – gra podsumowująca tematy o bezpiecznym zachowaniu.
6. Wspólne czytanie regulaminu świetlicy oraz zasad przebywania na terenie szkoły.
7. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią – stworzenie mapy zagrożeń.
8. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty Klanza.
9. Uczymy się na błędach Czerwonego Kapturka. • Zapoznanie się z regulaminami dowozów, zasadami zachowania się na przerwach, na terenie szkoły, poruszania się po drogach. Integracja grupy.
• Zabawy integracyjne w sali i na świeżym powietrzu.
• Zabawy z wykorzystaniem chusty Klanza.
• Swobodne wypowiedzi o minionych wakacjach;
• Zabawy ruchowe na boisku;
• „Wyspa skarbów” – gra podsumowująca tematy o bezpiecznym zachowaniu.
III.Chcemy żyć w czystym środowisku.
1. Rozmowa na temat ochrony środowiska. Wykonanie pracy plastycznej „Nasza Ziemia”.
2. Formy ochrony przyrody, zasady zachowania się na terenach chronionych.
3. Zabawy ruchowe na boisku szkolnym.
4. Wykonanie plakatów propagujących segregacje śmieci.
5.Rozmowy na temat zachowania czystości w szkole oraz na placu zabaw.
6. Rebusomania – zagadki, rebusy oraz krzyżówki związane z ochroną środowiska.
7. Pomoc w odrabianiu lekcji.
8. Wpływ codziennych czynności i zachowań człowieka na stan środowiska.
9. Zajęcia relaksacyjne.
• Uwrażliwienie na piękno otoczenia;
• Kształtowanie nawyków segregacji surowców wtórnych;
• Nacisk na zachowanie porządku podczas zabaw i zajęć świetlicowych;
• Rozmowy dotyczące zachowania porządku w miejscu pracy i zabawy;
• dbałości o czystość otoczenia, segregacji surowców wtórnych;
• plakaty zachęcające do przystąpienia do akcji sprzątania.
IV. Witamy jesień.
1.Cztery pory roku – utrwalenie wiadomości dotyczących ram czasowych i zmian zachodzących w przyrodzie.
2.Jesień jako pora roku - jakie zmiany zachodzą w przyrodzie jesienią?
3. Spacer – obserwacja zmian z przyrodzie.
4.Wykonanie pracy plastycznej na temat jesieni – technika dowolna.
5. Gry planszowe, rebusy, zagadki o tematyce jesiennej.
6. Uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody.
7. Gry i zabawy na boisku szkolnym.
8. „Jesień w muzyce” – „Cztery pory roku. Jesień” Vivaldiego. Praca plastyczna improwizowana muzyką – malowanie farbami.
9. „Z książką łatwiej pokonać jesienną niepogodę” – wspólne czytanie tekstów.
• Kształcenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie;
• Zapoznanie dzieci z nowymi technikami plastycznymi;
• Rozwijanie zdolności manualnych;
• Pogadanki ,,Cztery pory roku’’- utrwalenie wiadomości dotyczących ram czasowych i zmian zachodzących w przyrodzie;
• Wycieczki, spacery, obserwacje.
• Słuchanie utworu „Cztery pory roku. Jesień” Vivaldiego.
• Wykonanie pracy plastycznej improwizowanej muzyką z wykorzystaniem farb.
• Wspólne czytanie fragmentów książek w celu zachęcenia dzieci do czytania.
PAŹDZIERNIK – JESIENNE INSPIRACJE
I. Skarby lasu
1.Co nam daje las?
2. Spacer do pobliskiego lasu – zbieranie „skarbów” lasu.
3. Tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem naturalnych materiałów zebranych w lesie.
4.Grzyby trujące i jadalne – jak je rozróżnić?
5. Gry edukacyjne.
6. Zabawy relaksacyjne.
7. Wykonanie makiety jesiennego lasu.
8. Rebusomania – krzyżówki i rebusy.
9. Zabawy i gry na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu sportowego.
• Zabawy rekreacyjne w szkole.
• Spacer do pobliskiego lasu oraz zbieranie „skarbów” lasu potrzebnych do wykonania pracy plastycznej.
• Kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania darów jesieni (owoce, warzywa, liście), rozwijanie umiejętności twórczych i estetycznych.
• Pogadanka na temat grzybów trujących i jadalnych (oglądanie ilustracji grzybów).
• Zabawy i gry na świeżym powietrzu;
• Uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody.
• Zgodna współpraca w grupie.
• Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie.
II. Dzień Nauczyciela
1.Dlaczego lubię mojego wychowawcę?
2.Rozmowa z dziećmi o pracy nauczyciela oraz innych pracowników szkoły.
3.Wykonanie kolorowych bukietów okolicznościowych z wykorzystaniem włóczki, suchych traw, liści i kwiatów.
4.wykonanie pracy plastycznej „Portret mojej pani”.
5. Rebusomania- zagadki, rebusy, krzyżówki.
6. Tworzenie gazetki świetlicowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
7. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
8. Pomoc w odrabianiu prac domowych.
9. Zajęcia relaksacyjne.
• Kształtowanie nawyków grzecznościowych;
• Wyrabianie postawy szacunku dla wychowawców, nauczycieli i pracowników szkoły;
• Rozwijanie zdolności manualnych;
• Zwracanie uwagi na estetyczne wykonanie prac plastycznych;
• Wykonanie prac plastycznych ,,Portret mojej pani ‘’ oraz kolorowych bukietów z wykorzystaniem włóczki, suchych traw, liści oraz kwiatów;
• Tworzenie gazetki świetlicowej.
III. Dary jesieni z sadu i ogrodu.
1. Rozpoznawanie i nazywanie warzyw oraz owoców.
2. Spacer – zbieranie darów jesieni z sadów i ogrodów.
3. Wykonanie jesiennych ludków – praca plastyczna.
4. Rozwiązywanie zagadek przyrodniczych.
5. Gry i zabawy dydaktyczne: krzyżówki, łamigłówki, puzzle.
6. Lepienie z plasteliny owoców i warzyw.
7. Pieczątki z warzyw i owoców – praca plastyczna.
8. Pomoc w odrabianiu prac domowych.
9. Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym.
• Wykonywanie plakatu do jesiennego konkursu dotyczącego darów jesieni pod hasłem wymyślonym przez dzieci;
• Przygotowanie wystawy i fotografii;
• Prace plastyczne, projekty, ilustracje;
• Wycieczki, spacery, obserwacje-zbieranie darów jesieni;
• Wykonanie jesiennych ludków z przyniesionych „darów” jesieni;
• Lepienie z plasteliny owoców i warzyw;
• Pieczątki z owoców i warzyw.
IV. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli.
1. Rozmowa o święcie zmarłych i o tym, jak należy zachować się na cmentarzu.
2. Rozmowa o najbliższych, którzy odeszli.
3. Dbamy o bezpieczeństwo w tłumie. Zasady postępowania w przypadku zgubienia się.
4. Wykonanie witraży – zniczy przy użyciu bibuły i tektury.
5. Gry i zabawy stolikowe.
6. Zabawy rytmiczne przy muzyce.
7. Pomoc dzieciom w nauce oraz odrabianiu prac domowych.
8. Wyjście na plac zabaw.
9.Czytanie wiersza Hanny Łochockiej „Zaduszkowe płomyki” oraz wykonanie ilustracji do wiersza.
• Budzenie szacunku dla tych, którzy odeszli, pozytywne wspomnienia;
• przypomnienie o właściwym zachowaniu się w miejscach wiecznego spoczynku;
• Rozmowa o zachowaniu się w przypadku zgubienia w tłumie;
• Czytanie wiersza Hanny Łachockiej ,,Zaduszkowe płomyki’’;
• Wykonywanie ilustracji do wiersza;
• Zabawy na świeżym powietrzu, spacery.
• Wykonanie witraży-zniczy z tektury i bibuły.
LISTOPAD – AKADEMIA MAŁEGO POLAKA
I.Moja ojczyzna. Święto Niepodległości.
1. Poznanie symboli narodowych. Rozmowa na temat odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Moja mała ojczyzna – miejscowość, w której mieszkam.
3.Moja miejscowość częścią Polski – praca plastyczna wykonana dowolną techniką.
4.Hymn Narodowy – nauka słów i melodii.
5. Wykonanie flagi Polski – praca plastyczna.
6. Dekorowanie Sali świetlicowej na zbliżające się Święto Niepodległości.
7.Gry planszowe.
8.Zabawy relaksacyjne z wykorzystaniem chusty animacyjnej (Klanza).
9. Gry i zabawy na boisku szkolnym z wykorzystaniem sprzętu sportowego.
• Rozmowa o historii dotyczącej odzyskania niepodległości przez Polskę;
• Uświadomienie ważności tego święta i konieczności jego obchodów.
• Uświadomienie znaczenia wolności.
• Prace plastyczne – moja miejscowość częścią Polski oraz wykonanie flagi Polski;
• Dekoracja sali wykonanymi flagami;
• Nauka słów hymnu Polski.
II. Kultura człowieka.
1. Kulturalnie zachowuję się w każdym miejscu.
2.Wykonanie plakatu techniką collage „Jakie znasz zwroty grzecznościowe?”
3.Tolerancja i akceptacja drugiego człowieka.
4. Mówię stop przemocy i agresji. Radzę sobie w trudnych sytuacjach.
5. Zabawy przeciw agresji.
6. Zabawy sportowo-rekreacyjne.
7. Dlaczego lepiej jest być życzliwym? Jak to na mnie wpływa?
8. Zgodne współdziałanie w grupie rówieśniczej.
9. Gry i zabawy planszowe.
• Rozmowa na temat kulturalnego zachowania się, tolerancji i akceptacji drugiego człowieka;
• Wykonanie plakatu techniką collage:
• Zabawy i gry przeciw agresji:
• Rozmowa na temat agresji – jaj skutkach;
• Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym;
• Zgodne współdziałanie w grupie.
• Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie.
III.Nasze zainteresowania.
1. Co to jest hobby? Moje hobby – praca plastyczna dowolną techniką.
2. Moja ulubiona muzyka.
3. Gry planszowe, puzzle.
4. Ulubione książki. Czytanie fragmentów przez nauczyciela.
5. Gry i zabawy integracyjne.
6. Zawody sportowe na świeżym powietrzu.
7. Pomoc w odrabianiu lekcji.
8. Zajęcia relaksacyjne - „zimowe popołudnie”.
9. Zdrowy styl życia.
• Praca plastyczna przedstawiająca hobby dzieci, wykonana dowolną techniką;
• Słuchanie ulubionej muzyki;
• Swobodny taniec przy muzyce;
• Ulubione książki dzieci;
• Zawody sportowe oraz spacer;
• Rozmowa na temat zdrowego stylu życia.
IV. Andrzejkowe wróżby.
1. Tradycje i obrzędy andrzejkowe. Wykonanie rysunków kredkami.
2. Andrzejki w świetlicy – tańce, wróżby, konkursy.
3. Los leży w naszych rękach – rola motywacji w naszym życiu.
4. Mój przyjaciel - jestem w grupie.
5. Praca plastyczna – inwencja twórcza dziecka.
6. Rebusomania – zagadki, konkursy i krzyżówki.
7. Zabawy i gry zespołowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego.
8. Pomoc w odrabianiu pracy domowej.
9. Zabawy rekreacyjne w szkole.
• Rozmowy na temat tradycji i wróżb;
• Wdrażanie do wspólnej wesołej zabawy;
• Tańce przy muzyce;
• Uświadomienie roli wewnętrznej motywacji oraz pracy w osiąganiu upragnionego celu;
• Prace plastyczne, według inwencji twórczej dziecka;
• Gry, zabawy, krzyżówki, rebusy.
• Współdziałanie w grupie rówieśniczej;
• Odrabianie prac domowych.
GRUDZIEŃ – W OCZEKIWANIU NA CHOINKĘ.
I. Mikołajki, Mikołajki
1. Poznajemy tradycje i zwyczaje mikołajkowe. Legenda o św. Mikołaju.
2. Wykonanie rysunku „Co chciałbym dostać od Św. Mikołaja?”
3. Potrzeby innych ludzi. „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”. List do Świętego Mikołaja.
3. Gry planszowe.
4. Jak należy się ubierać zimą?
5. Pomoc w odrabianiu prac domowych.
6.Nauka piosenki „Święty Mikołaj”.
7. Tworzenie świątecznej gazetki ściennej o tematyce świątecznej.
8. Zajęcia relaksacyjne – „zimowe popołudnia”.
9. Wykonanie drobnych upominków dla najbliższych. • Kultywowanie tradycji mikołajkowej;
• Dostrzeżenie potrzeb innych ludzi;
• Zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne formułowanie treści listów i adresowania kopert do Mikołaja oraz estetykę wykonanej pracy;
• Zwrócenie uwagi na ubiór dostosowany do aktualnej pory roku;
• Rozmowy o potrzebie pomocy innym ludziom, nie tylko z najbliższego otoczenia, empatii, miłości i szacunku;
• ,,Co chciałbym dostać od św. Mikołaja’’ – praca plastyczna dowolna techniką;
• Wykonanie drobnych prezentów i upominki dla najbliższych - różne techniki plastyczne;
• Spacery i zabawy na świeżym powietrzu;
• Zabawy integracyjne;
• Zmiana dekoracji sali.
II. O zachowaniu się przy stole...
1. Przy wigilijnym stole – jak należy się zachować?
2. Potrawy Wigilijne.
3. Nakrywamy do stołu.
4. Pomoc w odrabianiu pracy domowej.
5. Gry i zabawy relaksacyjne.
• Kształtowanie nawyków eleganckiego zachowania się przy stole;
• Rozwijanie poczucia estetyki;
• Troska o zdrowie;
• Nauka nakrywania do stołu;
• Higieny przed spożyciem posiłku;
III.Choinkowe radości.
1. Choinka, ozdoby choinkowe, kolędy, opłatek – skąd taka tradycja?
2. Dlaczego lubię święta?
3. Wykonywanie ozdób choinkowych. Słuchanie kolęd.
4. Nauka składania życzeń świątecznych.
5. Zabawy i gry zespołowe.
6. Wykonywanie kart świątecznych – technika dowolna.
7. Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza bombka choinkowa”.
8. Rebusy, zagadki oraz krzyżówki o tematyce świątecznej.
9. Zajęcia relaksacyjne – „zimowe popołudnia”. • Utrwalanie wiadomości o tradycjach i zwyczajach związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
• Umacnianie więzi międzyludzkiej;
• Doskonalenie umiejętności układania, zapisywania i wypowiadania świątecznych życzeń;
• Rozwijanie sprawności manualnej;
• Śpiewanie kolęd;
• Wykonywanie ozdób choinkowych oraz kart świątecznych;
• Wycinanki, malowanki, ilustracje o świątecznej tematyce wykonywane różnymi metodami plastycznymi;
• Wykonywanie pracy plastycznej na konkurs.
STYCZEŃ – ZWIERZĘTA – NASI MNIEJSI BRACIA.
I.Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę.
1. Jak możemy pomóc zwierzętom zimą?
2. Zwierzęta, które zasypiają zimą i nie zasypiają.
3. Czym dokarmiać ptaki?
4. Projektujemy karmnik dla ptaków.
5. Rebusy, krzyżówki oraz zagadki o ptakach.
6. Obserwujemy ptaki, które zostają zimą.
7. Pomoc w odrabianiu pracy domowej.
8. „Karmnik dla ptaków” – praca plastyczna.
9. Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
• Kształtowanie podstawy opiekuńczości wobec zwierząt;
• Budzenie odpowiedzialności za zwierzęta podczas zimy-rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt;
• Pogadanka na temat ,Jak możemy pomóc zwierzętom podczas zimy”;
• Rozwiązywanie rebusów o ptakach;
• Praca plastyczna ,,Karmnik dla ptaków’’;
• Projektowanie karmnika dla ptaków;
• Spacery oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu.
II. Tropimy ślady na śniegu.
1. Ślady jakich zwierząt możemy zobaczyć na śniegu w lesie i na łące?
2. Wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej ślady zwierząt.
3. Układanie i rozwiązywanie zagadek o zwierzętach.
4. Pomoc w odrabianiu prac domowych.
5. Oglądanie w książkach i czasopismach śladów zwierząt.
6. Wyjście na spacer, porównanie śladów na śniegu ze wzorami w książce.
7. Gry i zabawy dydaktyczne.
8. Zabawy relaksacyjne z wykorzystaniem chusty animacyjnej (Klanza).
9. Zabawy i gry zespołowe na świeżym powietrzu z wykorzystanie sprzętu sportowego.
• Spacer oraz obserwacja i rozpoznawanie tropów na śniegu;
• Oglądanie ilustracji przedstawiających ślady zwierząt;
• Praca plastyczna przedstawiająca ślady zwierząt;
• Rozwijanie sprawności manualnej;
• Dbanie o estetykę wykonywanej pracy;
• Przestrzeganie zasad obowiązujących podczas zabawy zespołowej.
II. Zima lubi dzieci.
1.Jak ubierać się zimą?
2. Nauka piosenki „Pędzą sanie”.
3. Rebusy, krzyżówki oraz zagadki o tematyce zimowej.
4. Nasze ulubione sporty zimowe.
5. Czy zima może być ulubioną porą roku?
6. Bezpieczna zabawa zimą.
7.Spacer na świeżym powietrzu.
8. „Krajobraz zimowy” – praca plastyczna.
9. Skąd się bierze śnieg? – pogadanka.
• Rozwijanie odpowiedzialności za własne zdrowie poprzez dostosowanie ubioru do aktualnej pory roku;
• Poznanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego;
• Rozwijanie zdolności plastycznych.
• Rozmowy o bezpieczeństwie podczas zabaw na śniegu oraz przystosowaniu się do czynników atmosferycznych zachodzących w danej porze roku;
• Rozwiązywanie zimowych krzyżówek i rebusów, czytanie opowiadań i wykonywanie do nich ilustracji;
• Krajobraz zimowy – technika łączenia świecy z pastelami i wydrapywania;
• Dbanie o estetyczne wykonanie prac.
IV. Karnawał
1. Co to jest karnawał?
2. Prezentacja filmu o sposobach obchodzenia karnawału w różnych krajach.
3. Wykonanie masek i ozdób karnawałowych.
4. Pomoc w odrabianiu pracy domowej.
5.Gry i zabawy dydaktyczne.
6. Zabawa karnawałowa.
7. Zabawy relaksacyjne z wykorzystaniem chusty animacyjnej (Klanza).
8. Spacer na świeżym powietrzu.
9. Gry planszowe i stolikowe.
• „Przepis” na udaną zabawę – swobodne wypowiedzi dzieci;
• Wykonanie masek karnawałowych oraz innych rekwizytów potrzebnych do przebrania i do dekoracji sali;
• Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy;
• Dbanie o porządek w miejscu pracy;
• Dekoracja sali;
• Gry i zabawy grupowe;
• Zwracanie uwagi aby uczniowie wspólnie bawili się podczas zabawy karnawałowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.