X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25892
Przesłano:

Rozkład materiału z WOS dla uczniów gimnazjum z autyzmem

Rozkład materiału nauczania z Wiedzy o społeczeństwie
w klasie III Gimnazjum
Rok szkolny 2012/2013, semestr : I

Lp
Temat
Zagadnienia programowe
Umiejętności operacyjne
Formy pracy
Metody pracy
Środki dydaktyczne
Liczba godzin
Uwagi
1
06.09
Pozycja Polski na świecie

Polska we współczesnym świecie
Uczeń:
lokalizuje Polskę na globusie
wskazuje sąsiadów
poznaje pozycję Polski na świecie
omawia obecne problemy kraju
Indywidualna, zbiorowa
Słowne, czynne, poglądowe
Podręcznik, zeszyty, tablica, kreda, długopisy, pisaki, globus
1

2
13.09
Polityka zagraniczna Polski
Polska we współczesnym świecie
Uczeń:
poznaje cele polityki zagranicznej
wie, że strategicznym sojusznikiem Polski są Stany Zjednoczone
wie czym są ambasady
Indywidualna, zbiorowa
Słowne, czynne, poglądowe
Podręcznik, zeszyty, tablica, kreda, długopisy, pisaki
1

3
20.09
Historia powstania NATO
NaATo
Uczeń:
wie dlaczego powstało NATO
zna cele NATO
wie w jakich misjach brali i biorą udział polscy żołnierze
Indywidualna, zbiorowa
Słowne, czynne, poglądowe
Podręcznik, zeszyty, tablica, kreda, długopisy, pisaki
1

4
27.09
Czym jest UE?
Integracja europejska
Uczeń:
wie czym jest UE
zna historię powstania organizacji
podaje członków UE i wskazuje ich na mapie
Indywidualna, zbiorowa
Słowne, czynne, poglądowe
Podręcznik, zeszyty, tablica, kreda, długopisy, pisaki,mapa
1

5
04.10
Instytucje UE
Integracja europejska
Uczeń:
wymienia instytucje UE
wie czym zajmują się instytucje europejskie
Indywidualna, zbiorowa
Słowne, czynne, poglądowe
Podręcznik, zeszyty, tablica, kreda, długopisy, pisaki
1

1
11.10
Co to jest rynek europejski?
Integracja europejska
Uczeń :
rozumie czym jest rynek europejski
zna zasady funkcjonowania rynku
Indywidualna, zbiorowa
Słowne, czynne, poglądowe
Podręcznik, zeszyty, tablica, kreda, długopisy, pisaki

2
18.10
Co nam daje UE?

Integracja europejska
Uczeń:
wnioskuje o korzyściach wynikających z członkostwa w UE
wie które regiony korzystają z pomocy UE i na czym polega pomoc
Indywidualna, zbiorowa
Słowne, czynne, poglądowe
Podręcznik, zeszyty, tablica, kreda, długopisy, pisaki
1

3
25.10
System Narodów Zjednoczonych
ONZ
Uczeń:
wie co to jest ONZ i dlaczego go utworzono
zna kompetencje głównych organów
dokonuje porównania między UE a ONZ
Indywidualna, zbiorowa
Słowne, czynne, poglądowe
Podręcznik, zeszyty, tablica, kreda, długopisy, pisaki
1

4
08.11
Powtórzenie wiadomości
Życie społeczne
Uczeń:
utrwala zdobyte wiadomości na zajęciach
pisze sprawdzian
Indywidualna, zbiorowa
Słowne, czynne, poglądowe
Podręcznik, zeszyty, tablica, kreda, długopisy, pisaki
1

1
15.11
Przyczyny konfliktów między narodami
Terroryzm i wojny
Uczeń;
zna pojęcie terroryzm
opisuje skutki terroryzmu
poznaje przyczyny konfliktów
poznaje kraje będące ze sobą w konflikcie
opdaje zagrożenia terrorystyczne w XXI w
Indywidualna, zbiorowa
Słowne, czynne, poglądowe
Podręcznik, zeszyty, tablica, kreda, długopisy, pisaki
1

2
22.11
Biedne Południe i Bogata Północ
Świat bogaty i biedny
Uczeń:
wie co oznaczają określenia „bogata Północ” i „biedne Południe”
wie które kraje należą do rozwijających się
Indywidualna, zbiorowa
Słowne, czynne, poglądowe
Podręcznik, zeszyty, tablica, kreda, długopisy, pisaki
1

3
29.11
Przyczyny i skutki biedy
Świat bogaty i biedny
Uczeń:
potrafi określić jakie są przyczyny biedy na świecie i jakie są jej skutki
Indywidualna, zbiorowa
Słowne, czynne, poglądowe
Podręcznik, zeszyty, tablica, kreda, długopisy, pisaki
1

1
06.12
Pomoc humanitarna
Świat bogaty i biedny
Uczeń:
rozumie pojęcie pomoc humanitrna
zna organizacje zajmujące się pomocą
uzasadnia dlaczego należy pomagać biednym krajom
Indywidualna, zbiorowa
Słowne, czynne, poglądowe
Podręcznik, zeszyty, tablica, kreda, długopisy, pisaki
1

2
13.12
Czym jest globalizacja?

Globalizacja
Uczeń:
poznaje pojęcie globalizacja i globalna wioska
wie na cym polega globalizacja w dziedzinie gospodarki i kultury
wymienia skutki globalizacji
Indywidualna, zbiorowa
Słowne, czynne, poglądowe
Podręcznik, zeszyty, tablica, kreda, długopisy, pisaki
1

3
20.12
Zagrożenia ekologiczne dla Ziemie
Ziemia- błękitna planeta
Uczeń:
wymienia główne zagrożenia ekologiczne dla Ziemi
zna pojęcia efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze
Indywidualna, zbiorowa
Słowne, czynne, poglądowe
Podręcznik, zeszyty, tablica, kreda, długopisy, pisaki
1

1
03.01
Wycinanie lasów tropikalnych i niedobór wody
Ziemia- błękitna planeta
Uczeń:
rozumie niebezpieczeństwo wynikające z wycinki lasów
zna obszary, na których brakuje wody
rozumie skutki tych zagrożeń
Indywidualna, zbiorowa
Słowne, czynne, poglądowe
Podręcznik, zeszyty, tablica, kreda, długopisy, pisaki
1

2
10.01
Jak możemy pomóc Matce Ziemi?
Ziemia- błękitna planeta
Uczeń:
podejmuje dyskusję na temat możliwości pomocy matce Ziemi
Indywidualna, zbiorowa
Słowne, czynne, poglądowe
Podręcznik, zeszyty, tablica, kreda, długopisy, pisaki
1

17.01
Które zachowania mają wpływ na życie na ziemi?
Ziemia- błękitna planeta
Uczeń:
wskazuje na zachowania, które mają wpływ na nasze środowisko i omawia je
Słowne, poglądowe, praktycznego działania
Indywidualna, zbiorowa
Książka, materiały dydaktyczne
1

24.01
Powtórzenie wiadomości
Życie na świecie
Uczeń:
utrwala zdobyte wiadomości na zajęciach
rozwiązuje test
Słowne, poglądowe, praktycznego działania
Indywidualna , zbiorowa
Książka, materiały dydaktyczne
1

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.