X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25813
Przesłano:

Wiosenne kanapki. Scenariusz zajęć z przedmiotu funkcjonowanie w środowisku

Temat ośrodka tygodniowego: Wiosenne warzywa
Temat ośrodka dziennego: Wiosenne kanapki
Cel poznawczy ogólny: - usystematyzowanie wiadomości dotyczących produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania prostego posiłku.
Cel praktyczny ogólny: - wdrażanie do samodzielnego przygotowywania kanapek.

Cele szczegółowe:

1) wiedza: - uczeń nazywa produkty niezbędne do przygotowania kanapek,

2) umiejętności:
Uczeń: - potrafi wskazać na obrazku produkty spożywcze,
- odróżnia produkty spożywcze potrzebne do kanapek od innych przedmiotów,
- potrafi samodzielnie umyć ręce
- stara się umyć warzywa pod bieżącą wodą,
- próbuje pokroić nożem rzodkiewkę, pomidora, szczypiorek,
- stara się samodzielnie przygotować kanapkę: smaruje kromkę chleba masłem, nakłada wędlinę i nowalijki,
- bezpiecznie posługuje się nożem,
- stara się kulturalnie spożyć posiłek

3) postawa:
Uczeń: - stara się wykonywać polecenia nauczyciela,
- pracuje podczas lekcji zgodnie ze swoimi możliwościami.

Metody pracy (wg W. Okonia): - podające (pogadanka),
- praktycznego działania (metoda zajęć praktycznych).

Formy pracy: zbiorowa i indywidualna

Środki dydaktyczne: etykiety z datą i tematem lekcji, koperty z obrazkami, brystol, kleje, papierowy ręcznik, mydło, chleb, masło, 4 pomidory, 4 rzodkiewki, pęczek szczypiorku, 4 plastry wędliny, 4 deski do krojenia, 4 noże z zaokrąglonym końcem, 4 talerzyki.


PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. Zajęcia wstępne

1. Powitanie uczniów przez nauczyciela.
2. Zaznaczanie przez dzieci obecności na tablicy.
3. Ustalenie pory roku, miesiąca i dnia – umieszczanie etykiet na tablicy.
4. Umieszczanie daty w zeszytach.

II. Zajęcia właściwe

1. Przedstawienie uczniom przez nauczyciela celu i tematu zajęć.

2. Umieszczanie tematu zajęć w zeszytach.
3. Z czego robimy kanapki? – indywidualna praca uczniów:
- uczniowie wyjmują z kopert kolorowe obrazki; ich zadaniem jest wybrać te przedstawiające produkty spożywcze niezbędne do wykonania kanapek (chleb, masło, wędlina, pomidor, szczypiorek, rzodkiewka).
- nauczyciel sprawdza, czy uczniowie wybrali prawidłowo. Następnie nauczyciel wspólnie z dziećmi ustala, co jest potrzebne do zrobienia kanapek. Dzieci, które nie porozumiewają się werbalnie wskazują te produkty na obrazkach, o które poprosi nauczyciel.

4. Przepis na wiosenne kanapki – praca zbiorowa
- dzieci naklejają na dużym kartonie wybrane obrazki przedstawiające chleb, masło, wędlinę, pomidora, rzodkiewkę i szczypiorek, następnie zawieszają „przepis” na tablicy.


5. Nasze wiosenne kanapki
- porządkowanie i przygotowywanie miejsca pracy (schowanie zeszytów i kopert, wyjście do łazienki w celu mycia rąk przez uczniów oraz umycia pomidorów, rzodkiewki i szczypiorku, rozłożenie desek i noży do krojenia);
- zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas używania noża do krojenia;
- nazywanie i wskazywanie przygotowanych produktów;
- smarowanie pieczywa, nakładanie wędliny, krojenie rzodkiewki, pomidora, szczypiorku, nakładanie na kromki, układanie na talerzu (każda czynność jest poprzedzona pokazem i komentarzem nauczyciela).
Uczniowie słabsi przygotowując kanapki korzystają z pomocy nauczyciela.
- kulturalne spożywanie posiłku.

III. Zajęcia końcowe

1. Porządkowanie miejsc pracy i sali lekcyjnej.
2. Podsumowanie zajęć.
3. Ocena pracy dzieci i zachowania w ciągu lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.