X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25734
Przesłano:

Rozkład materiału z przedmiotu podstawy gospodarowania zwierzyną

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU
PODSTAWY GOSPODAROWANIA ZWIERZYNĄ
2014/15
WIADOMOŚCI WSTĘPNE 4h

1. Zarys łowiectwa w Polsce
2. Rola łowiectwa
3. Organizacja łowiectwa w Polsce i innych krajach
ZWIERZĘTA ŁOWNE I CHRONIONE 18h
1. Podział zwierzyny łownej i rola jej w biocenozach leśnych
2. Zwierzyna gruba. Łoś – biologia, występowanie, tryb życia.
3. Jeleń – biologia, występowanie, tryb życia i znaczenie gospodarcze.
4. Sarna - biologia, występowanie, tryb życia i znaczenie gospodarcze.
5. Dzik - biologia, występowanie, tryb życia i znaczenie gospodarcze.
6. Daniel i muflon - biologia, występowanie, tryb życia i znaczenie gospodarcze.
7. Zwierzyna drobna. Zając szarak - biologia, występowanie, tryb życia i znaczenie gospodarcze.
8. Lis, borsuk, jenot - biologia, występowanie, tryb życia i znaczenie gospodarcze.
9. Głuszec, cietrzew, jarząbek - biologia, występowanie, tryb życia i znaczenie gospodarcze.
10. Bażant, kuropatwa, przepiórka - biologia, występowanie, tryb życia i znaczenie gospodarcze.
11. Dzikie gęsi i kaczki - biologia, występowanie, tryb życia i znaczenie gospodarcze.
12. Wydra, kuna leśna, tchórz - biologia, występowanie, tryb życia i znaczenie gospodarcze.
13. Gołąb grzywacz, łyska, słonka, czapla siwa - biologia, występowanie, tryb życia i znaczenie gospodarcze.
14. Zwierzęta prawem chronione.
ZAGOSPODAROWANIE OBWODÓW ŁOWIECKICH 10h
1. Obwód łowiecki jako teren hodowli zwierzyny.
2. Zagospodarowanie obwodu łowieckiego i hodowla zwierzyny grubej.
3. Poletka łowiecka.
4. Dokarmianie zwierzyny grubej.
5. Regulacja liczebności zwierzyny.
6. Zagospodarowanie terenów polnych i wodno-bagiennych.
7. Hodowla zwierzyny drobnej.
OCHRONA ZWIERZYNY W ŁOWISKU 3h
1. Ochrona przed człowiekiem.
2. Ochrona zwierzyny w środowisku jej bytowania.
3. Zakres obowiązków strażników łowieckich.

SZKODY ŁOWIECKIE I ODSZKODOWANIA 3h
1. Szkody wyrządzone przez zwierzynę grubą w uprawach rolnych.
2. Szacowanie szkód łowieckich.
3. Dokumentacje dotyczące szkód i odszkodować łowieckich.
PSY MYŚLIWSKIE 4h
1. Grupy i rasy psów myśliwskich (wyżły, płochacze, gończe, posokowce i norowce).
2. Zasady chowu psa myśliwskiego.
3. Szkolenie i zastosowanie psów myśliwskich.
4. Ważniejsze choroby psów

PRAWO ŁOWIECKIE, ETYKA, TRADYCJE I ZWYCZAJE ŁOWIECKIE 6h
1. Obowiązujące akty prawne dotyczące łowiectwa.
2. Organizacja gospodarki łowieckiej w Polsce.
3. Etyka łowiecka.
4. Zwyczaje i ceremoniał łowiecki.

BROŃ, AMUNICJE, AKCESORIA ŁOWIECKIE 6h
1. Podział broni myśliwskiej ze względu na rodzaj luf.
2. Rodzaje używanej amunicji i konstrukcje.
3. Broń śrutowa, kulowa i kombinowana.
4. Przestrzelanie broni i zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią.
5. Amunicja i akcesoria myśliwskie.

POLOWANIE, REGULAMINY BEZPECZNYCH POLOWAŃ 7h
1. Rodzaje polowań.
2. Urządzenia łowieckie do wykonywania polowań.
3. Polowanie indywidualne.
4. Polowanie zbiorowe.
5. Przygotowanie i prowadzenie polowania zbiorowego.
6. Regulamin polowań.
7. Bezpieczeństwo na polowaniu.

UŻYTKOWANIE ODŁOWIONEJ DZICZYZNY, TROFEA MYŚLIWSKIE 3h
1. Użytkowanie odłowionej i ubitej zwierzyny.
2. Obcinanie i preparowanie trofeów myśliwskich.
3. Ocena poroża zwierzyny płowej oraz fajek i szabli dzika.

ZASADY PRACY W KOLE ŁOWIECKIM 2h
1. Statut koła łowieckiego.
2. Zasady współpracy koła łowieckiego z miejscową społecznością.

Razem 60 h

Opracowała Ewa Bernard

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.