X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2566
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji z języka angielskiego - Sting: "The shape of my heart" - listening to a song

Gimnazjum
-------------------

Poziom: pre-intermediate / intermediate
Czas: 45 minut
Temat:Sting:“ The shape of my heart ” listening to a song

Cele ogólne lekcji:

1.ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
2.ćwiczenie umiejętności mówienia

Cele szczegółowe lekcji:

Uczeń potrafi:

1.Wymienić nazwy kolorów i figur kart
2.Wymienić czasowniki związane z grą w karty
3.Uzupełnić luki w tekście odpowiednim wyrazem
4.Opowiedzieć o czym jest piosenka

Pomoce:

magnetofon, płyta, talia kart, tekst piosenki na xero, słowniki

Formy pracy:

*praca indywidualna
*praca w parach

Metody pracy:

metody poprzedzające słuchanie
praca z teksem piosenki
uzupełnianie luk
wizualizacja

Przebieg lekcji:

Wstęp:

I. Nauczyciel wprowadza lekcję zadając uczniom pytania:
1. Do you like playing cards?
2. Can you give me any names of card games ?
3. Why do people play cards? Which city in the USA is the capital of gambling?

Rozwinięcie:

I.Nauczyciel pokazuje poszczególne kolory i figury kart, a uczniowie piszą ich angielskie nazwy (załącznik 1)

II. Uczniowie w parach ( korzystając ze słownika ) wypisują czasowniki związane z grą w karty, a następnie stosują je w odpowiedniej formie w poniższych zdaniach ( załącznik 2)

III. Uczniowie słuchają piosenki i uzupełniają luki w tekście brakującymi wyrazami ( załącznik 3)

Podsumowanie:

Nauczyciel prosi aby uczniowie wysłuchali piosenki raz jeszcze i odpowiedzieli na pytanie:Why does the man in the song play cards? Uczniowie dyskutują na temat treści piosenki.

Praca domowa:

Na podstawie tekstu piosenki napisz około 10 zdań w odpowiedzi na pytania: “ How does the man in the song feel ? “ What kind of person is he? ” “ Why does he play cards?”

Załącznik 1:

a pack of cards
Colours: Clubs (trefl), Diamonds ( karo), Hearts (kier), Spades (pik)
Figures: Jack ( walet), Queen (dama), King (król)
Ace ( as)

Załącznik 2:

shuffle, deal, lay, pick, draw, hold

1.Before we start a game, .............the cards, please- said Tom.
2.First, ................seven cards to each player.
3.“...........a card ”- said a conjurer.
4.The gambler ..................ace of spades and won the game.
5. He is the man who ...............the cards in our company.
6. .............the cards on the table and finish the game.

Załącznik 3:

He 1).............the cards as a meditation
And those he plays never suspect
He doesn’t 2)........ for the money he wins
He don’t play it for respect

He deals the cards to find the answer
The sacred geometry of chance
The hidden law of a probable outcome
The numbers 3)..........a dance

I know that the spades are the 4)..........of a soldier
I know that the clubs are 5)...........of war
I know that diamonds mean money for this art
That’s not the shape of my heart

He may play the jack of diamonds
He may 6).........the queen of spades
He may 7)............. a king in his hand
While the memory of it fades

I know that the spades..................

And if I told you that I loved you
You’d maybe think there’s something wrong
I’m not the man of too many faces
The 8)............I wear is one
For those who speak know nothing
And find out to their cost
Like those who curse their luck
In too many places
And those who 9).............. are lost

I know that the spades..................

deal, play, lead, swords, weapons, lay, conceal, mask, fear

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.