X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25520
Przesłano:

Chcę zrozumieć Biblię - konspekt lekcji religii w klasie I gimnazjum

Lekcja religii – klasa I gimn.
TEMAT: CHCĘ ZROZUMIEĆ BIBLIĘ.
Cel ogólny:
- zapoznanie z autorstwem, gatunkiem literackim i kanonem Pisma Świętego
- kształtowanie postawy umiłowania Biblii i jej systematycznej lektury

Cele szczegółowe
Uczeń:
- podaje, czym jest Pismo Święte
- wyjaśnia, czym jest kanon biblijny
- rozróżnia gatunki literackie w tekście biblijnym
- uzasadnia, że czytanie Pisma Świętego pogłębia więź z Panem Bogiem i z człowiekiem
- analizuje teksty z Pisma Świętego
- Przyjmuje odpowiedzialność za systematyczną i uważną lekturę Biblii

Metody:
Rozmowa kierowana, pogadanka, analiza tekstów źródłowych, memoryzacja tekstu biblijnego ze zrozumieniem, praca w grupach, wykład

Środki dydaktyczne:
Pismo Święte, , podręcznik, zeszyt ucznia, karty pracy, plansze, film, slajdy


1. Wprowadzenie do tematu lekcji.
2. Prezentacja pt:,”Biblia listem Boga do człowieka”.
3. Analiza świadectwa.(fragment z podręcznika)
4. Praca w grupach. (analiza tekstów i odpowiedz na pytania)
5. Przykłady gatunków literackich w Piśmie Świętym.
6. Fragment Orędzia na XXVI Światowy dzień Młodzieźy.(odczytanie tekstu z podręcznika)
7. Podsumowanie. (pokaz slajdów)
8. Ocena aktywności uczniów.
9. Praca domowa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.