X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2551
Przesłano:

Sprawozdanie z działalności świetlicy środowiskowej "Warto dobrym być" realizowanej w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców.

Wszystkie działania zaplanowane w ramach realizacji programu zostały zrealizowane. Zajęcia w świetlicy odbywały się codziennie w godzinach od 14.30 – 16.30. W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
W trakcie realizacji działań programowych, podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ,,Dar Serca”. Wspólnie ze Stowarzyszeniem zorganizowaliśmy ,,Dni Otwarte Stowarzyszenia” połączone z warsztatami plastycznymi oraz uroczystą Wigilię dla dzieci i osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rędziny. Podjęliśmy również współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej , Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach organizacji wyżej wymienionych uroczystości.
Zgodnie ze wskazówkami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w opiniach psychologiczno pedagogicznych realizowaliśmy założenia i plan pracy z uczniami wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych, poprzez zaangażowanie w realizację projektu pedagoga oraz psychologa .
Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą uwzględniała zainteresowania potrzeby i oczekiwania uczniów. Świetlica oferowała następujące formy pracy z dziećmi: pomoc w nauce, praca z uczniem dyslektycznym, pomoc psychologa- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych i osobistych, współpraca z rodziną wychowanków, rozmowy indywidualne i porady wychowawcze. Organizowanie czasu wolnego poprzez zajęcia: taneczne, plastyczne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia terapeutyczne, warsztat fotografii cyfrowej, gry i zabawy edukacyjne, gry i zabawy ruchowe, ,,młodzieżowa filmoteka” - filmy warte obejrzenia, korzystanie z „kafejki internetowej”, wycieczki turystyczno poznawcze: wycieczka do Jaskini Wierzchowskiej - ,,Święto Pieczonego Ziemniaka”, wycieczka do Kuźnicy Starej - lepienie z gliny w pracowni garncarsko-ceramicznej, wycieczka do Krakowa-zwiedzanie Zamku Królewskiego i Starego Rynku, wycieczka do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach.
Realizacja powyższych form pracy opierała się na metodach pracy grupowej, indywidualnej, dramie - stymulacja ról (przedstawienie teatralne z okazji uroczystości wigilijnych pt. ,,Porwanie choinek”), burza mózgów łańcuch skojarzeń , zabawy z chustą, pogadanki, rozmowy, projekcje filmów, praca z Internetem.
Zajęcia prowadzone były w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń. Dzieci z pełną świadomością mogły liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptację i pomoc terapeutyczną dostosowaną do potrzeb.
Uczniowie uczucia swe mogli eksponować poprzez wypowiedzi słowne, plastyczne. Dostarczało im to wiele możliwości rozwijania własnego talentu, między innymi w konkursach plastycznych, organizowanie zajęć łączących ruch z muzyką (taniec), współzawodnictwo sportowe podczas gier i zabaw ruchowych.
Ponadto prowadzone były zajęcia przy komputerze, wykorzystanie w nauce Internetu.
Na zakończenie realizacji projektu wśród uczestników zajęć została przeprowadzona ankieta, pozwalająca ocenić stopień realizacji programu. Badania ankietowe dowiodły, iż 100% ankietowanych osób chętnie uczestniczyło w zajęciach świetlicy środowiskowej. Uczestnikom w ramach oferowanych zajęć najbardziej podobały się: zajęcia z języka angielskiego, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, zajęcia informatyczne, nauka - pomoc w odrabianiu lekcji, praca w grupach, wycieczki, poczęstunek jak również miła atmosfera, dobra zabawa, prowadzący zajęcia, odpowiednie godziny zajęć. 100% respondentów stwierdziło, że nie wprowadzało by żadnych zmian w zajęciach. W trakcie zajęć ankietowani uczestnicy nauczyli się: języka angielskiego, tańca, tworzenia stron internetowych i pracy w programie Photo Shop, obróbki obrabiania zdjęć, rysowania, malowania, pracy w zespole, obowiązkowości, sposobów wyrównywania braków edukacyjnych. Ankietowanie uczestnicy w 100% uznali, że bardzo chętnie uczestniczyliby w oferowanych zajęciach, jeśli byłaby ich kontynuacja.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.