X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25355
Przesłano:

Dzielenie z resztą - scenariusz lekcji w klasie IV

TEMAT: Dzielenie z resztą
CEL GŁÓWNY: Umiejętność wykonywania dzielenia z resztą
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń zna:
• Tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 100,
• Metodę wykonywania dzielenia z resztą,
• Sposób zapisu wyniku dzielenia z resztą,
• Sposób sprawdzenia poprawności wykonania działania.
Uczeń potrafi:
• Wykonać dzielenie z resztą,
• Poprawnie zapisać wynik dzielenia z resztą,
• Sprawdzić poprawność wykonania działania.
CELE WYCHOWAWCZE:
• Rozwijanie zdolności pracy w grupie,
• Ćwiczenie umiejętności łączenia teorii z praktyką,
• Wyrabianie zdolności obserwacji otaczających zjawisk i wyciągania wniosków,
• Ćwiczenie umiejętności starannego prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń,
• Ćwiczenie umiejętności zachowania porządku i dyscypliny w czasie pracy na lekcji.
METODY PRACY:
• Pogadanka poszukująca,
• Metoda ćwiczeniowa,
• Burza mózgów.
FORMY PRACY:
• Grupowa,
• Indywidualna.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• Podręcznik M+
• Zeszyt ćwiczeń M+ (Liczby naturalne)
• Cukierki
• Kartki z zadaniem oraz karteczki z odpowiedziami.


PRZEBIEG LEKCJI:
Część wstępna:
1. Powitanie uczniów.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Sprawdzenie pracy domowej poprzez odczytanie jej przez jednego z uczniów.
Część właściwa:
1. Podział uczniów na kilka grup 3, 4, i 5- osobowych (w zależności od ilości uczniów w klasie). Wybór przez uczniów lidera w każdej grupie. Rozdanie każdej grupie określonej ilości cukierków i prośba, by uczniowie podzielili się po równo rozdanymi cukierkami, a pozostałe przeznaczyli dla nauczyciela. Podejście liderów każdej z grup do tablicy i zapisanie łącznej ilości cukierków, liczby uczniów w grupie oraz sposobu podziału. Zadanie przez nauczyciela następujących pytać: Ile cukierków otrzymuje każdy uczeń w Twojej grupie?, Ile cukierków zostaje dla mnie?, Jakiemu działaniu matematycznemu odpowiada to ćwiczenie?. Wspólna próba zapisu matematycznego dokonanych podziałów.
2. Wspólne sformułowanie tematu i zapisanie go przez uczniów w zeszytach przedmiotowych.
3. Samodzielne rozwiązanie przez uczniów zadania 1 ze strony 15 zeszytu ćwiczeń. Po rozwiązaniu zadania zadanie przez nauczyciela pytań: Co zauważyliście w tym ćwiczeniu, jaka jest reszta z dzielenia w każdym przypadku?, W jaki sposób można sprawdzić, czy prawidłowo wykonaliśmy dzielenie z resztą?.
4. Zapisanie kilku przykładów na tablicy: 26:5=5 reszta 1, sprawdzenie : 5*5 +1=26 lub 83:9=9 reszta 2, sprawdzenie 9*9 +2=83.
5. Rozwiązanie przez uczniów w zeszytach ćwiczeń zadań 2,3,4 na stronie 15.
Część podsumowująca:
1. Rozdanie uczniom kartek z zadaniem:
Wykonaj dzielenie z resztą wybierając odpowiednie kartoniki z odpowiedziami.
1. 13:2= 4. 7:3= 7. 17:3=
2. 44:5= 5. 11:2= 8. 30:7=
3. 32:3= 6. 23:3= 9. 19:6=

oraz karteczek na których z jednej strony są zapisane wyniki dzielenia z resztą a na drugiej litery ( z których powstaje napis DOSKONALE)


Ułożenie przez uczniów w jednym rzędzie kartoników z kolejnymi wynikami dzielenia z resztą, a następnie prośba nauczyciela, by odwrócić kartoniki i odczytać otrzymany napis.
2. Zadanie pracy domowej: Rozwiązać zadania ze strony 16 w zeszycie ćwiczeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.