X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2531
Przesłano:

Wody śródlądowe - scenariusz lekcji przyrody

Dział programowy: Woda

Temat lekcji : Wody śródlądowe.

Cele lekcji:
Wiadomości: Uczeń
·wyjaśni co to jest rzeka
·zdefiniuje pojęcia: źródło, ujście, dopływ, dorzecze, zlewisko
·wymieni najdłuższe rzeki świata
·wymieni typy ujść rzecznych
·rozpozna na ilustracji ujście: deltowe, lejkowate,proste
Umiejętności: Uczeń
·wskazuje na mapie największe rzeki świata
·wskazuje na mapie ujścia proste, deltowe i lejkowate
Postawy: Uczeń
·angażuje się do pracy na zajęciach
·współpracuje w zespole
.jest samodzielny, dokładny i staranny

Formy i metody pracy: pogadanka, dyskusja, indywidualna, grupowa, pokaz, praca z tekstem

Środki dydaktyczne:
mapa, atlas, rocznik statystyczny, tablice geograficzne

Tok lekcji:

I. Wstęp

1. Sprawy organizacyjno-porządkowe
2. Przypomnienie wiadomości z lekcji poprzedniej:
Co to jest Wszechocean.
Wymień oceany i podaj ich powierzchnię.
Co to jest morze.
Podaj przykłady mórz (przybrzezne, otwarte, śródziemne, miedzywyspowe).
Wskaż na mapie przykłady mórz...
[Ocenienie ucznia, uczniów odpowiadających]
3. Sprawdzenie pracy domowej [ocenienie pracy wybranym uczniom].
4. Sformułowanie tematu lekcji.

II. Faza realizacji

1.Przypomnienie z klasy V elementów budowy rzeki (żródło, ujście, dopływ, dorzecze, zlewisko).
2.Pokaz na planszach różnych ujść rzecznych.
3.Pogadanka na temat cech charakterystycznych ujść deltowych, lejkowatych i prostych.
4.Podział klasy na 4 grupy - uczniowie wykonują ćwiczenie 1 z Rocznikiem statystycznym.

..ĆWICZENIE POLEGA NA WYPISANIU Z ROCZNIKA STAYSTYCZNEGO TRZECH NAJDŁUŻSZYCH RZEK NA KAŻDYM KONTYNENCIE Z WYJĄTKIEM ANTARKTYDY.. NASTĘPNIE PRZEDSTAWICIELE POSZCZEGÓLNYCH GRUP PODCHODZĄ DO MAPY I WSKAZUJĄ TE RZEKI..

5.Dalszy ciąg pracy w grupach -uczniowie wykonują ćwiczenie 2 z Atlasem geograficznym.

..ĆWICZENIE POLEGA NA ZNALEZIENIU W ATLASIE 2 RZEK KTÓRE UCHODZĄ DO MORZA DLETĄ, UJŚCIEM PROSTYM I LEJKOWATYM.. NASTĘPNIE PRZEDSTAWICIELE POSZCZEGÓLNYCH GRUP PODCHODZĄ DO MAPY I WSKAZUJĄ TE RZEKI..

III. Faza podsumowująca:
1.Uczniowie otrzymują mapy konturowe świata, na które nanoszą poznane najdłuższe rzeki świata.
[Ocenienie uczniów za aktywną pracę na lekcji].

IV. Zadanie domowe:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.