X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25290
Przesłano:

Analiza przypadku, uczennica mało zdolna, trudna sytuacja rodzinna

ANALIZA PRZYPADKU – Natalia

Uczennica mało zdolna,mająca problemy w kontaktach z rówieśnikami, trudna sytuacja rodzinna wrzesień 2014

Identyfikacja problemu:
Natalia jest uczennicą klasy II klasy gimnazjum, moją wychowanką. Jest osobą która chciałaby zaistnieć w grupie rówieśniczej ale nie potrafi nawiązać kontaktu ponadto uważa się za osobę dojrzalszą ponieważ powtarzała klasę . Dziewczynka bardzo trudno przyswaja nowe umiejętności i wiedzę zwłaszcza z j. niemieckiego i matematyki Już będąc w szkoły podstawowej została skierowana na badania do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Na ich podstawie u dziecka stwierdzono trudności matematyczne, oraz językowe Sytuacja dziewczynki w pierwszym semestrze 2013/2014 była poważna, gdyż otrzymała dwie oceny niedostateczne: z j. niemieckiego i z matematyki. Problemy w nauce były jednym z powodów, które skłoniły mnie jako wychowawcę do bliższego zainteresowania sytuacja uczennicy. Niestety Natalia miała również problemy w relacjach ze swoją matką

Geneza i dynamika zjawiska
Już w pierwszym miesiącu nauki we wrześniu w poprzednim roku szkolny 2013/2014 narastały problemy w szkole z Natalią. Dziewczynka miała problemy z nauką, trudno było jej odnaleźć się w środowisku klasowym, zaczęła nawiązywać
bliższe kontakty z uczennicami ze starszych klas mających problemy z zachowaniem które Natalii
imponowały. Matka dziewczynki bagatelizowała problemy córki. Po wielu rozmowach z dziewczynką zarówno moich jak i pedagoga szkolnego wobec narastających problemów Natalia
odważyła się na szczerą rozmowę. Problemy uczennicy wiązały się z poczuciem braku zainteresowania ze strony matki, która po rozwodzie rozpoczęła nowy związek, matka miała również wygórowane oczekiwania wobec córki często ją krytykując nie dając jej jednocześnie żadnego wsparcia i pomocy edukacyjnej, podobną postawę prezentował
partner matki często się z niej wyśmiewając powodując u niej poczucie krzywdy. Sytuację pogarszał fakt iż jedyna osoba ze strony której uczennica miała wsparcie ojciec zmarł, Natalia miała również żal do matki iż za jego życia utrudniała jej kontakty z ojcem. W drugim semestrze Natalia nie poprawiła również oceny niedostatecznej z matematyki ze względu na zbyt duże zaległości ale pod koniec roku szkolnego starała się poprawić oceny z innych przedmiotów, dziewczynka otrzymała jedną poprawkę z matematyki. Było to konsekwencją dużych zaległości, niesystematycznym uczęszczaniem na zajęcia wyrównawcze
Po rozmowach z matką pedagoga szkolnego i moich jako wychowawcy poprawiły się relacje Natalii z matką, uczennica była bardzo zadowolona, że matka poświęca jej więcej uwagi i czasu oraz okazuje wsparcie.

Znaczenie problemu

Problem był poważny. Wielokrotne próby pomocy uczennicy ze strony wychowawcy klasy, nauczycieli oraz pedagoga szkolnego nie przyniosły oczekiwanych efektów w poprawie ocen, najbardziej niepokojący był fakt bardzo dużych braków uczennicy w matematyce których Natalia nie potrafiła nadrobić. Pozytywny fakt to poprawa relacji z matką i sytuacji w domu.

Prognoza:
Prognoza negatywna - w przypadku zaniechania oddziaływań:
-Natalia nie opanuje odpowiedniego zakresu wiadomości z matematyki, nie ukończy gimnazjum;
-trudna sytuacja rodzinna uczennicy może się ponownie pogorszyć;
-uczennica uzyska niski wynik na egzaminie gimnazjalnym;
- dziewczynka będzie unikała niektórych lekcji;
-nastąpi odrzucenie Natalii z grupy rówieśniczej.

Prognoza pozytywna - w przypadku wdrożenia oddziaływań:
-uczennica nadrobi zaległości i ukończy gimnazjum;
-uczennica zrozumie, że tylko dzięki systematycznej i wytrwałej pracy może poprawić oceny i uzyskiwać lepsze wyniki;
-wychowawca zdobędzie zaufanie dziewczynki i w przypadku problemów rodzinnych, będzie służyć pomocą;
-Natalia odnajdzie swoje miejsce w klasie.

Propozycje i rozwiązania
Głównym celem w tym przypadku było wprowadzenie takich działań, by:
-Natalia ukończyła gimnazjum i uzyskała w miarę dobry wynik z egzaminów gimnazjalnych,
-poprawiła się jej sytuacji rodzinna
-uczennica nie opuszczała lekcji
-wzmocniła się jej pozycja w grupie

Zadania:
a)zadania naprawcze
-rozmowa z uczennicą - uświadomienie problemu i wynikających z niego zagrożeń, dostrzeganie i chwalenie nawet drobnych sukcesów,
-rozmowy z pedagogiem szkolnym,
-regularne konsultacje z matką
- lekcje wychowawcze dotyczące przejawów empatii i budowanie dobrych relacji w klasie

b) zadania profilaktyczne:
- zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
- powierzenie uczennicy zadań do wykonania na rzecz klasy i szkoły,
- rozmowa z nauczycielami w celu umożliwienia opanowania materiału z poszczególnych przedmiotów.

Wdrożenie działań
Na początku roku szkolnego 20142015 porozmawiałam z Natalią i zaoferowałam pomoc w nauce. Pomyślałam, że dobrze byłoby zorganizować pomoc koleżeńską, dla niej,pomocą mają być również zajęcia wyrównawcze z matematyki na które Natalia powinna koniecznie uczęszczać. Uczennica na początku roku szkolnego zaangażowała się w projekt edukacyjny który koordynuję, mający na celu przeprowadzenie wyborów do samorządu szkolnego do którego dziewczynka podchodzi z dużym entuzjazmem. Natalia w pierwszych tygodniach nauki stara się systematycznie uczyć i uczęszczać na zajęcia wyrównawcze. Dziewczynka stara się również aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i razem z klasowymi koleżankami wykonała pierwszą gazetkę w klasie co sprzyja jej integracji z klasą, Koleżanki z klasy pomagają również Natalii w matematyce w czasie przerw i zajęć na świetlicy.

Efekty oddziaływań
- Dzięki wdrożonym działaniom dziewczynka chętniej uczęszcza na lekcje.
Poprzez wspólne działania z koleżankami integruje się z klasą
Stara się wywiązywać z obowiązków szkolnych
Jest bardziej otwarta i potrafi z wychowawca i pedagogiem rozmawiać o swoich problemach
Nie wiadomo jednak jak będzie się układać współpraca z matką dziewczynki i czy zapał Natalii okaże się trwały
Uczennica warunkowo otrzymała promocję do II klasy gimnazjum ze względu na niezaliczony egzamin poprawkowy z matematyki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.