X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25257
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin koła techniczno-modelarskiego

REGULAMIN

Koła techniczno-modelarskiego w ZSzDNJB w Bielsku Podlaskim.

Opiekun: Andrzej Wyszkowski

I. Ogólne zasady organizacyjne

1. Zajęcia koła modelarskiego odbywają się w sali nr 18, w ustalonych godzinach.
2. W zajęciach mogą brać udział uczniowie ZSzDNJB w Bielsku Podlaskim.
3. Na udział ucznia w zajęciach muszą wyrazić zgodę rodzice.
4. Odpowiedzialność za ucznia w drodze na zajęcia oraz w czasie powrotu z zajęć ponoszą rodzice.
5. Zajęcia prowadzone są bezpłatnie. Uczniowie pokrywają jedynie koszty zakupu potrzebnych materiałów.

II. Prawa i obowiązki członków koła modelarskiego

1. Uczeń ma prawo:
- znać program zajęć koła w danym roku szkolnym,
- zgłaszać opiekunowi koła wnioski dotyczące przebiegu zajęć,
- uczestniczyć w konkursach i zawodach o tematyce modelarskiej,
- korzystać z narzędzi, urządzeń i materiałów znajdujących się w pracowni.
2. Uczeń ma obowiązek:
- przychodzić punktualnie na zajęcia w wyznaczonych terminach,
- dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
- przestrzegać zasad organizacji pracy,
- szanować mienie pracowni,
- dbać o estetykę, ład i porządek w pomieszczeniu pracowni,
- racjonalnie używać materiałów,
- wykonywać polecenia opiekuna,
- przestrzegać regulaminu pracowni.
3. Uczniowi kategorycznie zabrania się:
- samowolnie uruchamiać urządzenia techniczne oraz dotykać części maszyn będących w ruchu,
- niszczyć sprzęt szkolny lub rzeczy należące do innych osób,
- używać wulgaryzmów, prowokować do zachowań agresywnych, uczestniczyć w kłótniach i konfliktach,
- wnosić na teren pracowni niebezpiecznych narzędzi oraz substancji,
- lekceważyć polecenia opiekuna.

III. Zasady korzystania z pracowni

1. Każdy uczeń zajmuje wyznaczone miejsce pracy.
2. Przydzielonego stanowiska pracy nie wolno zmieniać bez uzgodnienia z opiekunem koła.
3. Przebywanie w pracowni bez opiekuna lub osoby upoważnionej jest zabronione. Opuszczenie pracowni może nastąpić wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej zajęcia.
4. Wyposażenie i sprzęt znajdujący się w pracowni stanowi własność ZSzDNJB i może być wykorzystywane tylko zgodnie z przyjętymi zasadami i przeznaczeniem.
5. Przed przystąpieniem do pracy, uczeń zobowiązany jest sprawdzić sprawność narzędzi i urządzeń, na których zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie zawiadomić opiekuna. Uczniowie mogą posługiwać się tylko narzędziami, które są sprawne. Narzędzia uszkodzone należy wycofać z użytku.
6. Każde nowe narzędzie może być użyte po uprzednim przeszkoleniu przez opiekuna.
7. Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem opiekuna.
8. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania szczególnych przepisów BHP i instrukcji dotyczących każdego stanowiska pracy.
9. Za zaginiony sprzęt lub narzędzie (względnie uszkodzone z winy ucznia) odpowiada materialnie uczeń lub zespół używający narzędzia bądź sprzętu.
10. Uczeń pracuje według wskazań opiekuna i zgodnie z przepisami BHP omówionymi w toku zajęć.
11. Podczas pracy narzędziem należy pamiętać, aby jego element roboczy nie był skierowany w stronę ciała ludzkiego.
12. Za ład i porządek w pracowni odpowiadają wszyscy uczniowie.
13. Po zakończeniu zajęć należy starannie uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt opiekunowi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.