X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25197
Przesłano:
Dział: Języki obce

How to live to be a 100 - konspekt zajęć z języka angielskiego

Konspekt lekcji „How to live to be a hundred” Arkusz dla nauczyciela
Materiał wideo: Dan Buettner. How to live to be a hundred.
http://www.youtube.com/watch?v=I-jk9ni4XWk
Czas trwania lekcji: 45 minut
Czas trwania materiału wideo: 19 minut
Cele: Zapoznać uczniów z wyrażeniami odnoszącymi się do wieku
Przećwiczyć techniki maturalne, prawda/fałsz w zadaniu na słuchanie
Przećwiczyć techniki maturalne, słowotwórstwo, tworzenie rzeczowników
Metody: praca indywidualna, praca w parach


Przebieg zajęć:
1. W ramach wprowadzenia, uczniowie poproszeni są o wstawienie wyrażeń oraz słów odnoszących się do wieku w odpowiednie miejsce w tabelce. (7 minut)
Odpowiedzi:
Infancy: baby, infant, neonate, newborn
Childhood: child, toddler, youngster, preteen, kid, pre-school, pre-pubescent
Adolescence: adolescent, minor, teenager, in her teens, underage
Adulthood: adult, grown-up, in his late-fifties, middle-aged, mature woman, thirtyish, a thirty something, young adult, in his early twenties
Old Age: senior citizen, elderly, in her mid-sixties, old lady, pensioner, octogenarian, OAP, centenarian, retired person post-menopausal woman
2. Nauczyciel prosi uczniów o zastanowienie się nad odpowiedzią i przedyskutowanie odpowiedzi w parach a następnie z całą grupą. (5 minut)
Odpowiedzi: Odpowiedzi ucznia
3. Uczniowie oglądają materiał wideo i decydują czy zdania z ćwiczenia trzeciego są prawdziwe czy fałszywe. Jeśli zdanie jest fałszywe, uczniowie poprawiają je. (25 minut)
Odpowiedzi:
1. False. Human capacity is on average 90 years.
2. False. Nowadays in America one out of 5000 lives to be a hundred.
3. True
4. True
5. False. There are 4 blue zones in the world
4. Nauczyciel włącza pauzę na klatce (17 minuta) na której prezentowane jest 9 czynników wpływających na długowieczność i prosi chętnych uczniów o rozwinięcie ich. (3 minuty)
Odpowiedzi: Odpowiedzi ucznia
5. Uczniowie poproszeni są o uzupełnienie zdań rzeczownikami pochodzącymi od słów podanych nad zdaniami. Wszystkie rzeczowniki do wstawienia pojawiły się w materiale wideo. (5 minut)
Odpowiedzi:
1. Longevity
2. Ageing
3. Disability
4. Wisdom
5. Mortality
6. Expectancy
6. W ramach zadania domowego uczniowie przygotowują 3-minutową wypowiedź ustną na jeden z podanych tematów.

1. A stranger is a friend you haven’t met yet. Discuss.
2. Which stage of a human life do you consider the happiest and why. Discuss.

How to live to be a hundred.
I. Put the following age expressions in the appropriate column in the table.
Adolescent infant OAP centenarian
Adult pre-teen octogenarian teenager
Baby in her mid-sixties old lady young adult
Senior citizen in his late –fifties newborn in her teens
Child kid pensioner retired person
Toddler middle-aged pre-schooler underage
Elderly minor pre-pubescent post-menopausal woman
Grown-up mature woman a thirty something
Youngster thirtyish neonate in his early twenties

Infancy Childhood Adolescence Adulthood Old Age

II. What do you think can be done to lengthen our lives?

III. Watch a talk and decide if the following statements are true or false. Correct the false ones.
1. According to scientists, capacity of a human body is on average 80 years.
2. Nowadays in America, one out of 4000 people lives to be a hundred.
3. A human body has 35 trillion cells, each of which turns itself over every eight years.
4. A 65-year-old person is ageing at a rate about a hundred and twenty five times faster than a 12-year-old.
5. There are 3 blue zones in the world.
IV. Complete the following sentences with nouns derived from the words below.
Age able mortal long wise expect
1. He attributed his ........................................ To two factors – taking exercise and not smoking.
2. A healthy diet is believed to retard ........................................
3. Blindness is a very serious ........................................
4. Before I went off to university, my father gave me a few words of ............................
5. If this disease spreads, the doctors fear that there will be high a ................................. rate
6. Thanks to progress in medicine, life ........................................ is continually rising.
V. Homework. Choose one of the following topics and prepare a 3-minute presentation.
1. A stranger is a friend you haven’t met yet. Discuss.
2. Which stage of a human life do you consider the happiest and why. Discuss.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.