X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2517
Przesłano:
Dział: Języki obce

Całoroczny program koła języka niemieckiego dla uczniów kl. IV - VI

Nazwa koła zainteresowań:
Deutsch ist einfach!
Język niemiecki jest łatwy!

Ilość uczniów: 10 – 15 osób
Ilość godzin zajęć w tygodniu: 1
Ilość miesięcy:8

Program koła języka niemieckiego przeznaczony jest dla uczniów, którzy chcą utrwalać i poszerzać swoje umiejętności językowe, umiejętności związane z posługiwaniem się technologią komputerową i informacyjną, a także pragną dokładniej poznać realia i kulturę krajów niemieckojęzycznych. W związku z tym został on podzielony na trzy moduły. Każdy moduł będzie realizowany na kilku zajęciach w zależności od zainteresowań i potrzeb uczniów oraz od stopnia trudności modułu.

Nazwa modułu: Wozu taugst du?
Pokaż, na co cię stać

Cel główny:
- przygotowanie uczniów do ogólnopolskich konkursów języka niemieckiego:
MULTITEST – październik 2008; organizator Centrum Edukacji Szkolnej
DER, DIE, DAS KENNER – listopad 2008; organizator WSz PWN
ALBUS – kwiecień 2009; organizator Centrum Edukacji Szkolnej

Cele szczegółowe – uczniowie:
- przypominają sobie, utrwalają i poszerzają zagadnienia leksykalno – gramatyczne, zawarte w podręcznikach do języka niemieckiego „Der, die, das – neu” (kl. IV, V, VI) autorstwa M. Kozubskiej, E. Krawczyk, L. Zastąpiło; wydawnictwo WSZ PWN
- potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w różnego rodzaju ćwiczeniach pisemnych (testy) i ustnych
- rozwijają kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie, mówienie
- chętnie podejmują rywalizację i właściwie przyjmują jej wyniki

Przewidywana ilość godzin: 6
Termin realizacji: październik 2008 (2 zajęcia – MULTITEST)
listopad 2008 (2 zajęcia – DER, DIE, DAS – KENNER)
kwiecień 2009 (2 zajęcia – ALBUS)
Uczestnicy: uczniowie klas V i VI
Metody: działalności praktycznej, prezentacja
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Pomoce dydaktyczne: kserokopie testów konkursowych z ubiegłych lat
podręczniki „Der, die, das – neu“ ( kl. IV, V, VI)
gramatyka niemiecka dla SP „Der, die, das Grammatik“
słowniki
tablice gramatyczne

Nazwa modułu: Selbständiges Lernen
Uczymy się samodzielności w nauce

Cel główny:
- uświadomienie uczniom jak ważna jest nauka języków obcych nie tylko w szkole, ale przez całe życie

Cele szczegółowe – uczniowie:
- wyrabiają w sobie nawyk samodzielnej, systematycznej i odpowiedzialnej nauki języków obcych
- utrwalają i poszerzają tematykę omawianą na lekcjach
- rozwijają kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie, mówienie
- ćwiczą umiejętność posługiwania się technologią komputerową i informacyjną

Przewidywana ilość godzin: 15
Termin realizacji: wrzesień 2008 (4 zajęcia)
październik 2008 (2 zajęcia)
listopad 2008 (2 zajęcia)
grudzień 2008 (3 zajęcia)
styczeń 2009 (4 zajęcia)
luty 2009 (2 zajęcia)
Uczestnicy: uczniowie klas IV, V, VI

Tematyka: 1. Wer bist du? Kto ty jesteś?
2. Wie geht es dir? Jak u ciebie leci?
3. Ich spiele gern Ball. Gram chętnie w piłkę.
4. Wie alt bist du? Ile masz lat?
5 .Wie spät ist es? Która jest godzina?
6. Meine Familie. Moja rodzina.
7. Meine Lieblingsgruppe. Mój ulubiony zespół.
8. Mein Hobby. Moje zainteresowania.
9. Mein Haus, mein Zimmer. Mój dom, mój pokój.
10. Meine Lieblingstiere. Moje ulubione zwierzęta
11. Obst und Gemüse. Owoce i warzywa.
12. Ich kaufe ein.. Robię zakupy.
13. Ich packe meinen Koffer. Pakuję moją walizkę.
14 Meine Ferienpläne. Moje plany na wakacje.
15. Meine Sommerferien. Moje wakacje.
16. Der Test zum Schluss.. Test końcowy.
Metody: działalności praktycznej
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Pomoce dydaktyczne: kurs języka niemieckiego online (www.6ka.pl)

Uwagi: nauczyciel
- służy bieżącą pomocą w sprawach technicznych szczególnie uczniom klasy IV i uczniom , których znajomość obsługi komputera i Internetu nie jest duża
- na początku każdych zajęć prowadzi konwersację z uczniami w celu sprawdzenia postępów w nauce każdego z nich

Nazwa modułu: Die deutschsprachigen Länder
Kraje niemieckojęzyczne

Cel główny:
- pogłębienie wiedzy uczniów na temat krajów, których języka się uczą: Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Lichtensteinu

Cele szczegółowe – uczniowie:
- ćwiczą umiejętność zdobywania informacji z różnych źródeł, np. mapa, atlas, słownik, tekst, strona internetowa, wykład nauczyciela
- rozwijają kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie, mówienie
- ćwiczą umiejętność posługiwania się technologią komputerową i informacyjną
- posiadają wiedzę na temat krajów niemieckojęzycznych w zakresie:
· nazwy i położenie stolic i większych (znaczących) miast, rzek, szczytów, jezior, krain geograficznych
· nazwy państw sąsiedzkich
· podział terytorialny
· godła, flagi
· system oświaty
· znane postaci i ich zasługi
· ważniejsze zabytki
· święta, zwyczaje i tradycje
· historia Niemiec w pigułce dla uczniów
· inne ciekawostki
- wykorzystują zdobytą wiedzę w teście końcowym
- potrafią przekazać ustnie najważniejsze informacje o krajach niemieckojęzycznych

Przewidywana ilość godzin: 9
Termin realizacji: marzec 2009 (4 zajęcia)
maj 2009 (4 zajęcia)
czerwiec 2009 (1 zajęcia)
Uczestnicy: uczniowie klasy VI

Tematyka:
1. Die Nachbarländer, Wappen, Fahnen, Hauptstädte von deutschsprachigen Ländern (Państwa sąsiedzkie, godła, flagi, stolice państw niemieckojęzycznych)
2. Die Bundesländer von Deutschland und Österreich, Kantonen von der Schweiz (Kraje związkowe Niemiec, Austrii i Szwajcarii)
3. Die wichtigsten Städte, Flüsse, Berge, Seen und ihre Lage auf der Landkarte (Ważniejsze miasta, rzeki, szczyty, jeziora i ich położenie na mapie)
4. Sehenswürdigkeiten der deutschsprachigen Länder (Zabytki krajów niemieckojęzycznych)
5. Bekannte Personen und ihre Verdienste (Znane postaci i ich zasługi)
6. Feste und Bräuche (Święta i zwyczaje)
7. Schulsystem in Deutschland und andere Neuigkeiten (System szkolny w Niemczech i inne ciekawostki)
8. Deutschlandsgeschichte – was die Schüler wissen sollten? (Historia Niemiec – co uczeń koniecznie powinien wiedzieć?)
9. Abschlusstest (Test końcowy)

Metody: wykład, prezentacja, działalności praktycznej
Formy pracy: grupowa, zbiorowa, indywidualna
Pomoce dydaktyczne: mapa polityczna i fizyczna Europy
mapa polityczna Niemiec
atlas geograficzny
Internet
karty pracy
słowniki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.